Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Zemní plyn

Cena zemního plynu a její struktura

Struktura ceny zemního plynu
Struktura ceny zemního plynu
Ceny zemního plynu jsou stanovovány jednak burzami na světových trzích a jednak provozními náklady a výší finančních zisků společností, které se podílí na jeho přepravě a prodeji konečnému spotřebiteli. Lze předpokládat, že prodejní ceny zemního plynu se budou i nadále zvyšovat a to jak z důvodu dlouhodobě rostoucí poptávky po energetických zdrojích , snižování zásob neobnovitelných přírodních zdrojů paliv cen, tak také vzhledem k narůstání disproporce mezi potřebou a spotřebou vlivem meziročního cenového růstu plynu a postupně snižující se koupěschopnosti, většiny obyvatel ČR. Tento rozdíl může být vykrýván buď vyššími platbami nebo nárůstem úspor spotřeby.

Asi každý spotřebitel zemního plynu logicky očekává, že pokud sníží spotřebu plynu o proti předchozímu období zaplatí za něj také méně peněz. Bohužel tato úměrnost neplatí vždy. Již dnes je možné pozorovat "zajímavý", pro spotřebitele negativní, jev: " Snížením spotřeby plynu ne vždy vede k úspoře peněz při porovnávání v dvou po sobě jdoucích fakturačních obdobích.

Proto je dobré vědět, že cena zemního plynu je dnes většinou cenou smluvní stejně jako výše záloh. Dnes již každý čtenář portálu infoenergie.cz ví, že není třeba platit zálohy v předepsané výši dodavatelem, které jsou často vyšší než skutečně potřebné náklady. Z hlediska úrokových sazeb je vhodnější platit zálohy přiměřeně nižší a doplatit chybějící částku za nakoupenou energii po skončení fakturačního období. Také jistě každý spotřebitel ví jak během fakturačního období může své peníze zúročit výhodněji, než je bezúročně poskytnout dodavateli.

Pro sjednávání smluvních cen s distributory a dodavateli zemního plynu je dobré znát cenovou strukturu zemního plynu, která je následující: viz obrázek a dále:

1. Cena zemního plynu je dána součtem ceny určené Energetickým regulačním úřadem (ERU) a ceny, kterou stanovují jednotlivé regionální plynárenské společnosti na základě svých kalkulovaných zisků, nákladů, kurzu dolaru ke koruně a vývoje světových cen ropy a ropných derivátů.

2. Cena zemního plynu je od 1. dubna 2007, v souladu se zněním: "zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)", a souvisejícími vyhláškami, stanovena jako čtyřsložková:

 

  • cena za komoditu (zemní plyn)
  • cena za přepravu
  • cena za strukturování
  • cena za distribuci

přičemž :

Cena za komoditu, přepravu a strukturování je stanovována na základě nákladů jednotlivých regionálních plynárenských společností. Cena komodity (zemního plynu) je vázána na kurz dolaru ke koruně a na vývoj světové ceny ropy a ropných derivátů. Vzhledem k dlouhodobě rostoucí poptávce po energetických zdrojích dochází k postupnému zvyšování těchto cen, stejně jako růst nákladů a zisků, což se do této složky ceny nutně promítá.

Cena za distribuci je určována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a její výši jednotlivé regionální plynárenské společnosti tedy přímo neovlivňují.

 

K těmto výše uvedeným cenám je ještě nutné připočítat DPH (daň z přidané hodnoty) a EKD (ekologickou daň) (od 1.1.2007), které ke každému odebranému kubíku (kilovathodině) ještě odběratelům připočítá stát.

Proto možnost sjednání optimálních cenových hladin a úspor spotřeby zemního plynu v místě spotřeby je tedy pro spotřebitele velice významná a je jednou z rozhodujících cest k dosažení nižší platby za odebraný zemní plyn. V případě podnikatelů vyrábějících teplo ze zemního plynu jsou úspory a optimální sjednání cen jedna z cest k dosažení vyšších zisků.

Diskuze: Cena zemního plynu a její struktura
2011-05-03 06:46 Jitka Vlčková cena plynu

  Poslední aktualizace: 29.1.2008 08:17
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.11.2007