Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Zemní plyn

Druhy topných plynů a jejich vlastnosti

Plynová kamna Wav
Plynová kamna Wav
Dnes (rok 2007) se na naší planetě Zemi v každodenní praxi používají pro získávání tepelné energie zejména následující druhy topných plynů:

  • Zemní plyn
  • Svítiplyn
  • Propan - butan

Historicky k nejznámějším, prakticky využitelným plynům patří plyn vyráběný karbonizací černého uhlí. Takto vyrobený plyn se v počátcích jeho průmyslové výroby využíval zejména k osvětlování veřejných prostranství a veřejných ulic. Později, s rozšířením výroby domácích osvětlovacích plynových lamp se jeho použití rozšířilo k osvětlování vnitřních interiérů domů a od tohoto jeho prvotního využití byl odvozen název plynu pro svícení -SVÍTIPLYN.  Dnes vyráběný svítiplyn pochází přibližně z jedné třetiny přeměny plynu zemního a ze dvou třetin z tlakového zplyňování hnědého uhlí.

 

Svítiplyn zejména obsahuje:

 

40 až 50% vodíku [H2]

a dále například oxid uhelnatý, metan,dusík oxid uhličitý a malá množství dalších plynů

 

Koncem 18. století a na počátku století 19. dochází spolu s rozvojem průmyslu ke stále většímu využívání uhlí jako zdroje tepla. Přímé splavání uhlí je doprovázeno negativními jevy ke kterým zejména patří vznik plynných emisí například oxidu siřičitého, dusíku uhlíku a tuhých částic emisí ve formě popílku obsahujícího stopové prvky těžkých kovů. Těžba uhlí má také negativní vliv na ráz krajiny v těžebních oblastech povrchových dolů.
Přímá přeměna uhlí na tepelnou a následně eventuelně na energii elektrickou je doprovázena poměrně nízkou účinností přeměny, což nepřispívá k optimálnímu hospodaření energií.

 

S rozvojem těžby zemního plynu ve světě a jeho zlepšených možností dopravy dálkovými plynovody od místa těžby až ke koncovým spotřebitelům, obecními potrubními sítěmi se postupně zvyšuje podíl výroby tepla ze zemního plynu.

 

Zemní plyn zejména obsahuje přibližně:

97% metanu [CH4]
3% zemního plynu jsou tvořeny vyššími uhlovodíky, dusíkem a oxidem uhličitým

 

Propan butan je zkapalněný plyn, který se získává buď přímo z ložisek zemního plynu nebo rafinací ropy. Pro přeměnu na tepelnou energii se v klimatických podmínkách ČR nejčastěji používá plyn propan a nebo jeho směs s butanem, která je známá pod obchodním názvem ?PROPAN ? BUTAN?. Rozdíl mezi propanem a propan-butanem spočívá v jejich rozdílných vypařovacích teplotách. Propan se vypařuje, t.j. mění se z kapaného skupenství na plyn při teplotách až do -42°C. Propan-butan se průměrně vypařuje pouze do -13°C. Vypařovací teplota závisí na složení směsi obou plynů, tedy na jejich vzájemném poměru. Tento rozdíl vypařovacích teplot, zněna ze skupenství kapalného na plynné, předurčuje propan na použití venku v chladných zimných měsících. V letním období a na vnitřní použití vytápění místností, je proto vhodnější propan-butan.

Propan-butan

Propan-butan se dodává v kapalném stavu ve kterém je cca 260x menší než ve stavu [skupenství] plynném.

Z hlediska bezpečnosti je důležité o zkapalněných uhlovodíkových plynech vědět, že jsou těžší než vzduch. To znamená, že se usazují vždy na nejnižším dostupném místě okolního terénu. Z tohoto důvodu je zakázané je uskladňovat v bezprostřední blízkosti otvorů do montážních jam , kanálů nebo sklepů nebo přímo v podzemních prostorách.

Diskuze: Druhy topných plynů a jejich vlastnosti
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 4.5.2007 09:40
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 1.5.2007