Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Zemní plyn

Je výhodné pro odběratele, že dodavatelé plynu umožňují zákazníkům realizaci vlastních odečtů?

Při každé změně ceny dodavatelem plynu mohou zákazníci, používající plyn dle níže uvedených odstavců a), b) a c) sami dodavateli nahlásit:

  • výrobní číslo plynoměru a stav - a to nejpozději do 3 dnů po datu změny ceny plynu na (pro zákazníky v Jihomoravském kraji):

Pokud tak zákazník neučiní, bude mu plynárenský podnik rozpočítávat roční spotřebu podle níže uvedené tabulky ( podrobněji viz. příloha č. 2 k vyhlášce č. 251/2001 Sb.).

Pro stanovení velikostí odběru plynu pro konečné zákazníky, v případě, že jej nebylo možno zjistit ani odečtením měřicího zařízení ani odesláním vyplněných údajů na zvláštním tiskopisu provozovatele příslušné soustavy či jiným ve smlouvě o dodávce plynu dohodnutým způsobem, se použije následující procentuální rozdělení měsíčních odběrů s uplatněním poměrné části u necelých měsíců:

a) koneční zákazníci se spotřebou nad 720 m3/rok, používající plyn k vytápění nebo k vytápění v kombinaci s ohřevem teplé vody a sporákem.

měsíc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
% 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93

b) koneční zákazníci se spotřebou nepřevyšující 720 m3/rok rovnoměrným rozdělením dodávky plynu v průběhu roku,

c) pro stanovení neměřeného odběru plynu konečným zákazníkům s technologickým odběrem se použije rovnoměrné rozdělení dodávky plynu v průběhu odečtového období.

Stanovení výhodnosti jedné z obou nabízených možností je však pro laika velmi obtížné, protože odebrané množství plynu závisí mimo jiné také na meteorologických podmínkách v průběhu celého roku, které většinou bývá obtížné získat.

Zdroj: IKR Š 2005

Diskuze: Je výhodné pro odběratele, že dodavatelé plynu umožňují zákazníkům realizaci vlastních odečtů?
2006-08-16 01:17

  Poslední aktualizace: 24.5.2006 17:22
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 4.4.2005