Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Zemní plynPropan - butan

Parametry propan - butanu

PARAMETR Propan Butan Měrná jednotka
Chemická značka C3H8 C4H10 -
Výhřevnost 2045,6 2660,5 MJ.kmol-1
Výhřevnost [kapalný stav] 46,34 47,70 MJ.kg-1
Výhřevnost [plynný stav] 93,57 123,55 MJ.m-3
Spalné teplo 2221,5 2880,4 MJ.kmol-1
Spalné teplo [kapalný stav] 50,43 51,75 MJ.kg-1
Spalné teplo [plynný stav] 101,82 134,02 MJ.m-3
Molární hmotnost 44,094 58,120 g.mol-1
Hustota kapalného stavu při +15 °C 0,508 0,585 kg.l-1
Měrný objem kapalného stavu při + 15 °C 1,972 1,710 l.kg-1
Hustota plynné fáze při 0 °C, 0,1 Mpa 2,019 2,590 kg.m-3
Hustota v plynném stavu (vzduch = 1) 1,562 2,091 -
Obsah uhlíku 81,72 82,66 hmot. %
Obsah vodíku 18,28 17,34 hmot. %
Výparné teplo ( 0,1 MPa, bod varu) 444,05 387,791 kJ.kg-1
Bod varu -42,6 -0,5 °C
Bod topení -190,16 -134,96 °C
Kritická teplota 96,74 152,04 °C
Kritický tlak 4,256 3,800 MPa
Kritický objem 200 255,0 cm3.mol-1
Objem plynu, vzniklý odparem:
1 kg kapalný stav 0 °C, 101,325 kPa 0,496 0,368 m3
1 kg kapalný stav + 20 °C, 101,325 kPa 0,553 0,395 m3
Měrné skupenské teplo při konstantním tlaku 0 °C 2,411 2,299 kJ.kg-1

Diskuze: Parametry propan - butanu
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 18.1.2004 19:06
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 18.1.2004