Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera
   
 
OCHRANNÁ PÁSMA
 
   
     
   
     

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 


Zemní plyn

21% - to je zdražení zemního plynu k polotetí r.2008
Bude do budoucna zemní plyn cenově dostupný pro všechny české domácnosti při stávající stagnaci platů nebo uzavřeme kohouty a budeme hledat jiné zdroje tepla? Tyto otázky si jistě položí každý spotřebitel zemního plynu po přečtení následujícího článku.
 

AKTUALITY

Dodávky plynu do Běloruska ohroženy.

Mini teplárny od automobilového průmyslu.

Německá firma zdražuje českým domácnostem plyn

OD ŘÍJNA 2004 SE ZVÝŠÍ CENA ZEMNÍHO PLYNU

Podraží plyn, domácnostem v průměru o 11 procent

Vybrané klávesové zkratky

Založeno Sdružení pro racionální a ekologické využívání zemního plynu (SREP)

Bezpečnostní pásma plynových zřízení dle zákona č. 458/2001 Sb.

Bude mít Česká republika také nový plynovod?
Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a některé další státy EU se moudře snaží zajistit svojí energetickou bezpečnost do budoucna.A to velmi originálním způsobem - nezávislostí dodávek plynu na Ruské firmě Gazprom vybudováním nového plynovodu z Irá
 

Bude v zimních měsících r. 2009 v českých domácnostech teplo?
Začátkem ledna r.2009 v ČR uhodily mrazy a teplota se pohybuje trvale v záporných hodnotách. V některých oblastech ČR mrazy dosáhly až -22°C. Právě v tomto období, kdy je spotřeba energie pro vytápění nejvyšší byly omezeny o 75% dodávky plynu do ČR
 

Cena zemního plynu a její struktura
Každý plátce zemního plynu by měl znát koncepci jeho ceny. Co všechno odběratel zemního plynu v konečné ceně zaplatí uvádí následující základní koncepční struktura tvorby jeho ceny.
 

Cena propan-butanu - orientační
Cena propan-butanu, tak jako cena ostatních paliv a energie je od jednotlivých dodavatelů, obdobně jako cena pohonných hmot , velmi rozdílná a v čase proměnná.
 

Česká republika je bez dodávek zemního plynu z východu
V noci ze 7. na 8. ledna 2009 se naplnil obávaný černý scénář. Na hranicích mezi Slovenskem a Moravou je plynovodní portubí bez plynu a to v době kdy mrazy dosahují v některých lokalitách hodnot hluboko pod - 20°C.
 

Druhy topných plynů a jejich vlastnosti
Dnes (rok 2007) se na naší planetě Zemi v každodenní praxi používají pro získávání tepelné energie zejména následující druhy topných plynů:
 

EU posiluje bezpečnost v zásobování plynem
Již od roku 2009 by měl Turkmenistán začít dodávat 10 miliard kubických metrů zemního plynu do evropských států. Toto řešení posílí energetickou bezpečnost v evropě a to zejména v zimním období, kdy se větší část plynu používá pro vytápění
 

Jaká je budoucnost českých domácností a průmyslu závislých na dodávce plynu z Ruska?
Rusko neobnoví projekt South Stream. EU může čerpat ruský plyn z Turecka.
 

Je výhodné pro odběratele, že dodavatelé plynu umožňují zákazníkům realizaci vlastních odečtů?
Při každé změně ceny dodavatelem plynu mohou zákazníci, používající plyn dle níže uvedených odstavců a), b) a c) sami dodavateli nahlásit stav...
 

Nákupní cena plynu se v r. 2007 sníží. Je třeba zateplovat?
Energetický regulační úřad zveřejnil ceny zemního plynu (dále plyn) pro domácnosti na období 1.1.2007-1.4.2007. Vzhledem k tomu, že regulace cen zemního plynu k 31. březnu 2007 končí a trh
 

NĚKTERÉ ZEMĚ BÝVALÉ 15 PŘIPRAVUJÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT NA PŘÍVOD PLYNU Z RUSKÝCH TĚŽEBNÍCH OBLASTÍ
V současné době byl zemní plyn do NSR dodáván z Ruska zejména plynovodem, spojujícím země bývalého východního bloku. Zřejmě důvody snížení tranzitních poplatků vedou Německo ke snahám o vlastní, přímou cestu
 

Nové plynovody z Ruských nalezišť do Evropy
Plyn se stále více stává strategickým zbožím. Rusko má zájem na rozšiřování exportu plynu do zahraničí o čemž svědčí výstavba nových produktovodů do evropy či jejich rozšiřování a zvyšování přenosových kapacit.
 

Odečty plynu svépomocí
Německá společnost RWE a.s. která je vlastníkem bývalé české distribuční společnosti Jihomoravské plynárny zavedla pro usnadnění vlastních činností
 

Propan - butan

Parametry propan - butanu

Převodní objemová tabulka

Skladování zemního plynu v podzemí
Výstavba a užívání podzemních zásobníků plynu umožňuje všeobecně řešit disproporce mezi poměrně rovnoměrnými dodávkami zemního plynu ze zahraničních zdrojů a nerovnoměrnou spotřebu plynu zejména v letním a zimním období. Podrobnými analýzami
 

Systém energetické bezpečnosti pro celý svět
Tento výstižný název označuje dlouhodobě připravovanou změnu energetické politiky Ruska ? největší světové energetické velmoci v dodávkách primárních paliv a energie mimo své území. V energetické koncepci ruští odborníci například zvažují, že zemní pl
 

Tradiční zdražení plynu r. 2008
Již začátkem září 2008 se ochladilo tak, že mnohé domácnosti začali topit a i mnohé teplárny v roce 2008 zahájili podzimní provoz dálkového vytápění podstně dříve než jiné roky. S podzimní topnou sezónou však také přichází zvýšení ceny plynu
 

Třicetileté zabezpečení dodávek plynu do ČR
Zástupci německé firmy RWE, která koupila českou firmu Transgas po složitých obchodních jednáních prodloužili , před vánoci r. 2006, smlouvu o dodávkách zemního plynu s ruskou těžební a distribuční společností Gazprom o dalších 29 let.
 

V roce 2005 se očekává dramatické zdražení plynu a to až o jednu čtvrtinu loňských cen
Tak jako každý rok připravují koncem léta distribuční společnosti zvýšení cen zemního plynu, který se z větší části používá v našich klimatických podmínkách jako paliva pro vytápění budov. Podle prognózovaných zpráv z veřejných médií je možné v letošn
 

Výrazné slevy na nákup plynu pro osoby ZTP v roce 2007
Stalo se již tradicí, že fima RWE pomáhá zdravotně a tělesně postiženým osobám(dále ZTP) a tak od 1. dubna 2007 bude těmto osobám opět poskytována sleva na nákup zemního plynu. O proti předchozímu období např. Jihomoravská plynárenská společnost o 100%
 

Zabezpečení dodávek zemního plynu do České republiky
V březnu roku 2008 se vedou spory mezi Ruskou federací a Ukrajinou o dodávky plynu. Tento spor už trvá několik let a obyvatelé ČR si kladou otázky zda budou mít v budoucnu čím topit, vařit a ohřívat vodu. Kvalifikovaně odpovídá ministersvo MPO
 

Základní informace o plynech
Vždy před začátkem každého topného období (datum: 1.9. aktuálního roku až 31.5. roku následujícího) je bezpečné nechat zkontrolovat stav spotřebičů
 

Zdroje

Porovnání účinnosti kotlů tradičních a moderních kondenzačních

  Poslední aktualizace: 15.5.2017 05:19
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.12.2003