Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

NKU - kontroluje úspory energie.

Kontrola byla provedena včetně zjišťování vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle dosažení podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010."

viz: [http://www.nku.cz/informace/informace-08-38.pdf]

 

NKÚ konstatoval, že příspěvek Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie (Státní program) ke zvýšení podílu OZE je zanedbatelný. NKÚ ve své zprávě uvádí „V kontrolovaném období,  r.2005 - r. 2008, byly na podporu OZE a úspory energie použity peněžní prostředky státu ve výši cca 2 080 miliónu Kč".

Na tuto činnost jsou vyčleněné finanční prostředky téměř ve všech rezortech ČR, Například ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí, ministersvo zemědělsví, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministersvo dopravy, ministerstvo zdravotnictví, ministersvo životního prostředí, ministersvo kultury, ministerstvo školství.

NKU provedl kontrolu  dotací přidělovaných na úspory energie  organizacemi ministersva průmyslu a obchodu ČR (CzechInvest) část A a ministerstva životního prostředí  ČR  (Státní fond životního prostředí) část B.  

 

V závěrečné zprávě  hodnocení výsledků kontroly NKU  se lze dočíst, že:

   a)  na část A spravovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu  bylo použito 451 mil. Kč,

   b) na část B spravovanou Ministerstvem životního prostředí bylo použito      554 mil. Kč.

 

Využití zbývající části výše uvedených prostředků NKÚ nekomentuje.

 

Výstupem části A je :

     úspora energie ve výši 1036 TJ/rok

     náklady na  1 uspořený GJ činí  asi 22 Kč

 

 

 Výstupem části B:

    je výroba energie z OZE ve výši 396  TJ/rok (zpráva se nezmiňuje o úsporách energie)  

    náklady na 1 uspořený (vyrobený) GJ činí  70 Kč/GJ. 

 

 

 Podle textu zprávy „V této hodnotě  u části A je zahrnut ekvivalent vyrobené energie z OZE jako nespotřebovaná energie z klasických uhelných elektráren. Tato hodnota je těžko porovnatelná s cílovou hodnotou („výrobou")".

 Z textu zprávy NKÚ navíc nejí zřejmé, zda se jedná o primární energetické zdroje, elektřinu nebo teplo. Průměrná výše podpory byla 435 Kč/GJ roční produkce. Při „životnosti" opatření 20 let jsou náklady na úsporu asi 22 Kč/GJ uspořeného tepla.  Je otázka, nakolik je tato hodnota přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že úspory energie jsou v naprosté většině případů ziskové i bez dotací.

 

Výstupem části B je výroba energie ve výši 396 TJ ročně, což je asi 0,45 % energie vyrobené z OZE. Jedná se téměř výhradně o teplo, podíl elektřiny je asi 2 %. Průměrná výše podpory byla asi 1400 Kč/GJ roční produkce, což při „životnosti" opatření 20 let představuje přibližně 70 Kč/GJ dodaného tepla. Vzhledem k současným a očekávaným cenám tepla tato dotace představuje 10 až 15 %.

 

Státní energetická koncepce z roku 2004 navrhovala pro posílení účinnosti Státního programu „zásadně řešit" mimo jiné „Výrazné posílení finančních zdrojů (minimálně trojnásobně ve srovnání se současnou praxí) na zvýšení podpory energetické efektivnosti a rozvoje obnovitelných a druhotných zdrojů energie" a „Stabilizaci a dlouhodobější platností stimulačních opatření". Namísto toho došlo v části A k postupnému útlumu a v části B kromě celkového snížení i k výraznému kolísání mezi ročními objemy podpory.

 

V letech 2002 až 2004 se finanční prostředky na Státní program pohybovaly kolem 2 mld. ročně. Z této částky na MPO připadalo asi 100 mil. a na MŽP částka postupně klesající z 797 mil. Kč v roce 2002 na 322 mil. v roce 2004. V následujících letech objem prostředků přidělovaných MPO klesl do roku 2007 asi o třetinu. Podpora prostřednictvím MŽP klesla v roce 2005 na polovinu a v roce 2006 dokonce na čtvrtinu ve srovnání s nejslabším rokem předchozího období.

 

Do jisté míry je možno souhlasit se závěrem NKÚ v tom smyslu, že 0,45 % z výroby energie z OZE je zanedbatelný podíl. Je však otázka, zda s přidělenými prostředky bylo možno dosáhnout výsledků lepších. Jak upozornil NKÚ již při předchozí kontrole, MPO a MŽP mají „velmi omezené pravomoci k ovlivňování účelného a hospodárného nakládání s prostředky státu". S přidělenými prostředky mohl mít Státní program ambice v nejlepším případě pomoci při realizaci demonstračních projektů, ne však se svými aktivitami podílet významným způsobem na rozvoji OZE.

 

Autor:

Bronislav Bechník

Czech RE Agency, o. p. s.

Publikováno se souhlasem autora:

 

Diskuze: NKU - kontroluje úspory energie.
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 8.4.2010 15:24
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 6.11.2009