Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Ukončení prodeje žárovek a možné nové náhrady

 

0. Kdo nařídil ukončení prodeje a tím i výroby  matných, čirých a halogenových žárovek na trh?

Na jaře(18.3 )roku 2009 nabylo  účinnosti nařízení  komise EU (Evropská  Unie) č. 244/2009, které je prováděcím předpisem ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES. Nařízení  stanovuje rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů.

Z nařízení  EU vyplývá, že v měsíci září roku 2009 bude ve všech členských státech EU zahájen postupný proces přechodu  od matných i čirých žárovek a halogenových žárovek (zákazem jejich prodeje) na úsporné kompaktní zářivky a další nízkoenergetické světelné zdroje. Přechod  bude ukončen v roce 2016.

1. Jaký se očekává přínos

Hlavním přínosem této legislativy mají být úspory  elektřiny  a snížení produkce emisí oxidu uhličitého

Podle důvodové zprávy Evropské komise představuje osvětlení v domácnosti až pětinu spotřeby elektrické energie. Rozdíl ve spotřebě elektrické energie se může u nejvíce a nejméně účinných osvětlovacích technologií, které jsou dostupné na trhu, lišit čtyř až pětinásobně.

Využitím dokonalejších žárovek by se mohla celková spotřeba elektřiny v domácnosti snížit o 10-15 %, což ve finančním vyjádření je úspora  až 50 Euro za rok. Předpokládá de, že celkově by tímto opatřením státy  EU mohly snížit spotřebu elektřiny přibližně o  40 TWh/rok -  toto množsví elektřiny spotřebuje za rok například celé  Rumunsko.

 Emise CO2 by se v důsledku nařízení měly snížit asi o 15 milionů tun za rok.

 

2. Kterých osvětlovací zdrojů se toto nařízení týká?
Nařízení EU se týká  tzv. nesměrových světelných zdrojů, které vydávají světlo rovnoměrně do všech stran  ( U  směrových světelných zdrojů, se světlo pomocí reflektoru směřuje do určitého vyzařovacího  úhlu). V současnosti probíhá příprava nového nařízení, které se bude týkat směrových světelných zdrojů. To by mělo být přijato v roce 2010.

 

Od 1. září 2009 nebude tedy možné uvádět na trh  žárovky s matným (opálovým) povrchem baňky  (neprůhledné žárovky). Všechny matné světelné zdroje budou od tohoto data muset splňovat třídu A podle energetického štítku světelných zdrojů (některé světelné zdroje jako jsou zdroje s druhým vnějším pláštěm budou moci mít nepatrně nižší účinnost).

Vezmeme-li v úvahu v současnosti dostupné technologie, tak to v praxi znamená, že jako matný světelný zdroj se budou moci dále používat kompaktní fluorescentní žárovky, které oproti normálním žárovkám ušetří zhruba 80% energie, anebo LED žárovky.

Neúporné čiré žárovky nebudou moci být uváděny na trh postupně od roku 2009. Od 1. září 2009 nebude možné na trh uvádět žárovky o výkonu 100W a vyšším. Od září 2010 to budou žárovky o výkonu 75W. Nejčastěji používaná žárovka o výkonu 60W skončí v září 2011 a 40 a 25W žárovky o rok později.

 

3. Týká se nařízení EU také světelných zdrojů, které byly nebo budou k datu účinnosti již v obchodech nebo ve skladech maloobchodníků?

 

Nebude. Nařízení se bude vztahovat pouze na produkty, které „jsou uváděny na trh" (tzn. prodávány výrobcem nebo dovozcem) po datu, ke kterému vstoupí v účinnost podmínky nařízení.

Například pro první fázi zákazu prodeje to znamenalo, že 100W žárovky nebo žárovky matné, které byly v obchodech nebo v jejich skladech před 1. září 2009, bylo možné doprodat.

Důležité je, že zákaz uvádět klasické žárovky na trh neznamená, že po 1. září už nebudou k dostání na pultech obchodů. Velkoobchodníci a maloobchodníci budou moci doprodat veškeré své zásoby.

Konečný produkt vyráběný v EU se totiž považuje za umístěný na trh, jakmile dojde k úplnému zakončení výrobního procesu a produkt je převeden fyzicky i administrativně z fáze výroby do distribučního řetězce (ať už se jedná o distributora - třetí stranu nebo obchodní řetězec výrobce odpovědný za distribuci produktu, např. distribuční sklad výrobce). Příprava produktu k přepravě v rámci distribučního řetězce (např. balení finálních a zabalených produktů k přepravě, umisťování produktů na euro palety, balení palet plastovou fólií pro přepravu) není považována za součást výrobního procesu. Z toho vyplývá, že doprodat své zásoby mohou i velkoobchodníci či výrobci, pokud byl u výrobku zakončen výrobní proces.

 

4. Existuje riziko, že po vyřazení žárovek z obchodu vznikne na trhu nedostatek náhradních  typů světelných zdrojů?

 

Podle Evropské komise disponuje Mezinárodní energetická agentura řadou dokladů, podle nichž je nepravděpodobné, že by konec uvádění žárovek na trh mohl způsobit nedostatek kompaktních fluorescenčních žárovek. Většina kompaktních fluorescenčních žárovek je do Evropy importována ze třetích zemí a pravděpodobnost, že by jich mohl být nedostatek, je tudíž velmi malá.

U halogenových žárovek, byl harmonogram přechodu na úsporné světelné zdroje nastaven tak, aby měli výrobci dostatek času pro převedení výroby žárovek na zdokonalené halogenové světelné zdroje.

 

Jak článěk zmiňuje  alternativním zdrojem světla  mohou být i LED diody. Prozatím jsme se s nimi setkávali pouze ve svítilnách na malé napětí. Ale s jejich bouřlivým vývojem se výrobcům podařžilo seskupit větší počet LED diod do jedné baňky a tak vznikla obdoba klasické matné žárovky se závitem E27 na napětí 230V AC (střídavých), která může být i se svým "bledým" světlem náhradou za klasické žárovky, ale s podstatně nižší spotřebou elektřiny. Jedním z prvních typů těchto úsporných žárovek je světelná dioda Parathom Classic, Která  je první LED žárovkou na světě s tvarem a výkonem 40W klasické žárovky( Doposud (k červnu r.2009) se vyráběly LED žárovky (stejně velké jako klasická žárovka) pouze s nižší svítivostí nebo jako dekorační, nevhodné k běžnému použití. Např. LED žárovky s příkonem do 2,3 W se mohly srovnávat maximálně tak s 25W barevnými žárovkami. Proto také byly určeny jen pro dekorativní osvětlení).

Oproti úsporné žárovce žárovka s led diodami není jedovatá - neobsahuje rtuť a její světlo netvoří ultrafialové ani infračervené (IR) záření. Spektrální charakteristika modelu Parathom Classic A 40 je oproti úsporným žárovkám rovnoměrněji rozložena v celém viditelném spektru a tak na rozdíl od žárovky, která svítila zejména v "tepelné" červené části IR spektra, má Parathom Classic A 40 při připojení ke zdroji elektřiny  přirozenější denní světlo.

Výhodu, o proti klasickým úsporným kompaktním zářivkám, lze spatřovat v tom, že  nový  světelný zdroj LED:

1.  lze  spínat libovolně často bez vlivu na životnost,

2. ihned po zapnutí svítí plným jasem tzn. že náběh (rozsvícení, po připojení na zdroj napětí) júsporné žárovky s LED diodami  je okamžitý,

 

Nevýhodou je, že  intenzita světla není regulovatelná (plynule měnitelná neboli stmívatelná), zdroj svítí trvale v plné intenzitě na kterou je konstruovaný.

 

LED žárovke obsahuje 6 kusů diod typu DRAGON, které mají světelný tok 345 lumenů.

Celkový příkon světelného zdroje je 8 W, což je o 87 % méně než u klasické  60W žárovky. Každý zdroj by měl za dobu předpokládané životnosti  25 000 hodin (odpovídá přibližně 25 klasickým žárovkám)  ušetřit na nákupu elektřiny  6 500 Kč  (bez pořizovací ceny žárovky) (sazba D02d rok 2009).

 

LED žárovka je odolná proti nárazům i vibracím, na její životnost nemá vliv mírné přepětí v síti. Zatím se vyrábí s paticí E27 a je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Předpokládaná cena v obchodě by se měla pohybovat kolem 900 Kč(za 25 žárovek by čtenář zaplatil v roce 2009  přibližně  250 Kč).

 

 

5.  Neoslabí to účinek tohoto opatření předzásobení domácností a organizací klasickými žárovkami?

Předzásobení žárovkami by mohla předejít komunikace se zákazníky o alternativách, které jsou na trhu k dispozici (jako například zdokonalené halogenové žárovky). Spotřebitelé si nakonec uvědomí, že alternativy umožňují výraznou úsporu elektřiny i když většínou neposkytnou stejné barevné podání světla žárovek, které je lidskému oku nejpříznivější.

 

6. Týká se nařízení Evropské komise 244/2009 také světelných zdrojů, které nejsou určeny k užití v domácnosti (světelné zdroje pro pouliční osvětlení, fotografování, starožitná svítidla, terária apod.)?

 

Ano. Nařízení se týká světelných zdrojů, které se typicky používají pro domácí osvětlení, ale také jsou-li uváděny na trh pro jiné než domácí využití. Podle Evropské komise by pro některá zvláštní zařízení, která používají žárovky nebo konvenční halogenové žárovky, měly být přijatelnou alternativou zdokonalené halogenové žárovky. Ty produkují světlo ve stejné kvalitě jako běžné žárovky nebo halogeny, na trhu jsou dostupné ve stejných tvarech a lze je namontovat do všech existujících svítidel. Plného světelného výkonu dosáhnou okamžitě po zapnutí a nerozbíjejí se při častém rozsvěcování. Vhodnou alternativu představují také moderní kompaktní fluorescenční žárovky, jejichž použitelnost v současných svítidlech se v poslední době výrazně zvýšila.

 

Histrorické i moderní typy žárovek  fotogalerie: viz: http://www.bulbmuseum.eu/> 

Diskuze: Ukončení prodeje žárovek a možné nové náhrady
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 25.5.2010 09:26
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 8.9.2009