Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Energeticky soběstačné budovy - architektonický trend blízké budoucnosti

Energeticky hospodárný dům Podolí
Energeticky hospodárný dům Podolí
Jedná se o budovy, které mají instalovány tepelná čerpadla, která jsou zdrojem tepla a chladu.  Tepelná čerpadla jsou i v zeměpisných podmínkách střední Evropy  dodávat  potřebné množství tepla i chladu  po celý energetický rok  do podlahových systémů budov, kdy dochází k sálavému vytápění nebo ochlazování.  Dodávku elektřiny pro  pohon kompresorů  tepelných čerpadel i ostatních elektrických zařízení  například osvětlovací soustavy se světelnými zdroji s nízkou spotřebou elektřiny (LED, úsporné, kompaktní žárovky),  zajistí účinná fotovoltaická elektrárna, která může být na noční dobu doplněna záložním zdrojem elektřiny.  Osvětlovací soustava může být dnes již doplněna světlovody, které jsou schopné ve dne dopravit denní světlo hluboko do budovy  a jejich  místností bez oken.  

V  klimatických podmínkách střední Evropy není však schopna fotovolatická elektrárna zajistit výrobu dostatečného množství  elektřiny během zimních období a provoz diesel agregátu  je velmi nákladný.   Alternativou náhrady výroby elektřiny z diesel agregátu může být například netradiční zdroj výroby elektřiny, kterým může být kogenerační jednotka (spalovací motor pohánějící elektrický aleternátor nebo generátor)  doplněná jednotkou na výrobu bioplynu.  Takovéto domy by se mohly stavět například v oblastech s intenzivní zemědělskou výrobou.  

Některé firmy se pokouší vyrobit pro podmínky střední Evropy kombinovaný záložní zdroj elektřiny jehož vstupy by mohly být energie větru, energie, slunce, biomasa, případně diesel agregát.

Při současných cenách výše citovaných jednotlivých komponentů však lze  předpokládat, že  takovýto universální  zdroj elektřiny by byl tak finančně nákladný, že  by jeho praktické široké použití nebylo možné.    Proto dokud  nebude vyroben  jednoduchý, spolehlivý, záložní či výrobní celoroční zdroj elektřiny s dobou životnosti delší než 15 až 25 let není možné předpokládat v ČR plošnou výstavbu  domů nezávislých na dodávkách energie z vnějších zdrojů. 

Diskuze: Energeticky soběstačné budovy - architektonický trend blízké budoucnosti
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 3.2.2010 13:48
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.5.2009