Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Výměníky tepla v systému odpadních vod - efektivní zdroj energie

Princip využívání tepla odváděného z budovy vzduchotechnickými zařízeními - rekuperátory je  znám jistě většině čtenářů. I mnohé domácnosti využívají teplo odváděné např. z kuchyní, koupelen a pod. rodiného domu. Stejně tak, jako se využívá tepelná energie odpadního vzduchu, je také efektivní i využívání tepelného energetického potenciálu odpadních vod například ve velkých průmyslových podnicích s vlastní čistírnou. 

 

Jako zdrojů tepla se využívají nejčastějí velké nerezové výměníky, jejichž finanční  návratnost je příznivá. jak již jsme uvedli využití tohoto principu získávání tepla je  je nejefektivnější pro průmyslové provozy například lihovary, mlékárny, papírny, prádelny ale je možné je využít i v budovách občanské vybavennosti jako jsou například nemocnice, lázně, vývařovny, hotely  a také své opodstatnění nacházení ve větších  domácnostech.

, prostě všude tam, kde se z teplá, nečištěná odpadní voda vypouští  přímo do kanalizace.

Někdy je nutné odpadní vodu  vodu dokonce dochlazovat v jímkách aby byly splněny předepsané prametry vody odtékající z budovy do kanalizačního řádu. 

Vypouštěná voda tak mívá poměrně značný energetický potenciál tepla, který byl do vody  vložen v technologických procesech, při osobní hygieně a pod.

 Odpadní vodu lze tedy, ve své podstatě, využívat jako  druhotnou "surovinu" a proto jako k možnému energetickému zdroji bychom k ní měli přistupovat.

 

Zpětné využívání jednou vložené energie není  pojem neznámým. Odpadní, teplá voda protéká jednou stranou výměníku (rekuperátoru), čistá studená voda druhou. Protékající studená voda odpadní teplejší vodu zchlazuje a jejím teplem se ohřívá.

 

Tento jednoduchý fyzikální princip je v v praxi značně komplikován nečistotami, které odpadní vody obsahují.  Doposud používané výměníky tepla se nečistotami obsaženými ve vodě ucpávají a zařízení pro rekuperaci se stává po čase nefunkční. Čištění odpadní vody před vstupem do výměníků, které problém zanášení řeší, je investičně a provozně značně náročné a proto se od realizace zařízení pro zpětné využití primárně vloženého tepla upouští. Tento problém zásadně řeší speciální výměníky. Bezproblémové využití výměníků pro jakkoliv znečištěnou odpadní vodu je dáno využitím beztlakého průtoku prvou stranou výměníku. Výměník si lze představit jako "odpadní žlab" s dvojitým dnem. Odpad protéká samospádem. Sekce čisté vody je tlaková.

 

Jednoduchá konstrukce umožňuje bezproblémovou revizi i čištění (i za provozu) pouze proudem vody. Pro svou práci nepotřebují výměníky žádnou energii, neobsahují žádné pohyblivé součásti, jsou bezporuchové. Celá konstrukce je nerezová, takže životnost je velice dlouhá. Výměníky se navrhují podle konkrétního průtoku vod v obou sekcích. Základní stavební jednotkou jsou svařované absorbéry o velikosti 1280 x 890mm, které se podle potřeby vychlazení řadí do série a podle množství vody paralelně. Návratnost investice do výměníku je závislá na době provozu. Zhruba se dá říci, že v třísměnném provozu se výměník zaplatí do roka. Dvě směny 1 - 2 roky. Jednosměnný provoz do 3 let. To je velmi opatrný odhad. Praxe v jihlavských prádelnách  ukazuje ještě optimističtější stav.

Diskuze: Výměníky tepla v systému odpadních vod - efektivní zdroj energie
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 8.4.2010 15:27
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 29.10.2008