Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Systém pro teplovzdušné vytápění v nízkoenergetických rodinných domech

Systém teplovzdušného větrání s rekuperací vzduchu (v zimním období se využívá tepelných zisků z domu a ze slunečního záření) je z pohledu hospodaření energií přínosný, zejména v kombinaci se zimní zahradou, která v celkové tepelné bilanci domu je považována za základní zdroj tepelné energie. Jako doplňkových zdrojů tepla bude využito kotle na biomasu a sluneční kolektory například s lineárními čočkami. Použitá vzduchotechnická jednotka bude mít vestavěný rekuperátor, pro zpětné získávání tepla z odsávaného vzduchu z místností kuchyně, koupelny, WC a zejména ze zimní zahrady. Do ostatních místností v budově bude zabezpečen přívod ohřátého vzduchu a bude také zajištěn zpětný odvod znehodnoceného vzduchu. Pro představu tepelného zisku ze zimní zahrady uvádíme, že při ploše 50m2 transparentních ploch zimní zahrady můžeme z přímého i difuzního záření získat až 6,5 kW tepelného výkonu, při uvažované intenzitě 130W/m2 slunečního záření dopadajícího na plochu v zimním období a při zanedbání ztrát. Celkový tepelný zisk může u nízkoenergetického domu plně pokrýt tepelné ztráty budovy.


Obr. 1? provoz vzduchotechniky
v zimním období

Při provozu vzduchotechnické soustavy v zimním období bude čerstvý venkovní vzduch nasáván na severní straně domu a přiváděn ke vzduchotechnické rekuperační jednotce potrubím uloženým v zemi 1 NP. V jednotce bude vzduch předehříván tepem z z odpadního vzduchu. V případě, že nebudou ve velmi chladných dnech stačit k ohřevu vzduchu tepelné zisky, bude za rekuperátorem vřazen kombinovaný výměník jehož primární strana bude napojena na doplňkový zdroj tepelné energie např. kotle na biomasu. Při řadové výstavbě těchto domů je možné využít tepla z centrálního zdroje.

Při provozu vzduchotechnické soustavy domu v letním, netopném, období se předpokládá přebytek tepelné energie v prostoru zimní zahrady a to zejména v podstřešním prostoru, kde se bude shromažďovat teplý vzduch.


Obr. 2? provoz vzduchotechniky
v letním období

Odvod teplého vzduchu ze zimní zahrady bude zabezpečen větracím oknem se řízeným větráním umístěným v horní části prosklené střechy. Při provozu vzduchotechniky v letním období bude přisáván chladnější vzduch na severní straně objektu, který bude rozváděn do jednotlivých prostor domu. V případě kombinace vzduchotechnické jednotky s rekuperátorem a tepelným čerpadlem vzduch ? vzduch může být přiváděný vzduch případně podle potřeby dochlazován, zejména v nejteplejších letních měsících.

(FIZ/04)

Diskuze: Systém pro teplovzdušné vytápění v nízkoenergetických rodinných domech
2006-08-15 22:20
2006-08-15 23:23

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:11
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 4.1.2005