Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Regenerace panelových domů a úspory tepla - v Brně - Líšni

Brno-Líšeň
Brno-Líšeň
Rozhodnutí Městské části Brno-Líšeň o zahájení celoplošné regenerace obecních panelových domů předcházela dlouhá jednání a složitá rozhodování. Nemalá finanční částka, která do této realizace byla vložena, začíná nést své ovoce. O prodloužení životnosti regenerovaných objektů a zlepšení jejich estetického vzhledu se přesvědčujeme již druhým rokem. Nyní se však podívejme na další pozitivní prvek, tím je úspora tepla. Po skončení kalendářního roku 2003 jsme vyhodnotili úspory tepla v prvních domech, které byly regenerovány ještě v roce 2002 (Masarova 5, Horníkova 26, Zikova 10 a 12). U těchto domů se projevila úspora v obou částech roku 2003 (1.-4. a 9.-12. měsíc). U ostatních domů, kde byla regenerace realizována v průběhu roku 2003 se projevila úspora pouzeGrafy spotřeb ke konci topného období. Účinnost těchto opatření je patrná z přiložených grafů. V nich jsou jednoznačně viditelné jednotlivé energetické zásahy prováděné v letech 1999-2003. Prvním opatřením byla montáž termoventilů a individuálních měřičů tepla. Jejich instalace, v druhé polovině roku 1999, přinesla v následujících letech 2000-2002 úsporu okolo 20 %. Nepravidelnost spotřeb v těchto letech ovlivnily teplotní podmínky v jednotlivých letech (rok 2000 - teplý, rok 2001 - studený). Přes tyto výkyvy bylo dosaženo úspory z průměrné hodnoty roku 1999 - 0,62 GJ/m2 vytápěné plochy na hodnotu 0,49 GJ/m2. Při průměrné ceně okolo 400,- Kč za GJ činila roční úspora v bytech 60 m2 okolo 3000,- Kč ročně. Regeneračními opatřeními, zateplením fasád a výměnou oken, bylo dosaženo dalších výrazných úspor. Úspory tepla u celoročně zateplených domů se mohou pohybovat v rozmezí 0,24-0,28 GJ/m2, což je u výše uvedeného bytu dalších cca 5000,- Kč ročně. Tato opatření jednoznačně ukazují, že se líšeňská radnice nesmířila s tím, že na konci devadesátých let byly náklady na bydlení v Líšni jedny z nejvyšších v Brně. Naopak investováním do regenerace bytového fondu byly nájemníkům tyto náklady výrazně sníženy. Dalším opatřením na snížení spotřeby tepla je montáž domovních předávacích stanic na výrobu TUV. Stanice jsou v domech montovány postupně po jednotlivých výměníkových stanicích. Tuto montáž provádí TEZA a.s. na vlastní náklady. Těmito zásahy do energetických systémů jednotlivých domů se obecní domy v Brně-Líšni výrazně přiblížily svou spotřebou 0,45-0,55 GJ/ m2 (ÚT + TUV) na úroveň vyspělých států EU, kde v obdobných teplotních oblastech činí tato spotřeba 0,4 GJ/m2. Uvedená fakta ukazují, že v úspoře tepla bylo dosaženo maxima. Další cesta ke snižování nákladů na bydlení v této oblasti vede přes snižování finančních nákladů na výrobu dodávaného tepla. Tento problém by měla řešit následná energetická koncepce města Brna. Zdroj. Líšeňské noviny

Diskuze: Regenerace panelových domů a úspory tepla - v Brně - Líšni
2006-08-15 22:40
2006-08-15 23:26
2006-08-16 00:53
2004-06-02 16:30 Jan Hollan maxima ještě ne

  Poslední aktualizace: 23.12.2006 16:59
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 10.5.2004