Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Elektřina

Oprava elektrického vedení ve zdi

Chybné spojení vodičů
Chybné spojení vodičů
Především zachovat  chladnou hlavu. Pokud byla použita vrtačka ve dvojité izolaci bez kovových prvků obalu, osoba provádějící práci stála na izolační podložce na židli s dřevěnými nohami, na nohách měla obuv s gumovou podrážkou, neopírala se o zeď nebo kovový předmět v blízkosti, pravděpodobně kromě šoku případně úrazu pádem ze židle, stolu nebo žebříku, pod vlivem úleku, se "vrtači" vyhne úraz elektrickým proudem, který může být za nepříznivé situace smrtelný.

Pokud se navrtá  vodič elektřiny  tak šikovně, že jeho narušení  způsobí zkrat (v síti TN-C), při správně volené selektivitě (odstupování proudových hodnot jištění), vypne (vybaví) pouze jistič v bytové rozvodnici, chránící elektrický okruh, který byl porušen.

Při  nesprávně volených proudových hodnotách jističů se může stát, že vypne jistič i v elektroměrové stříni před bytem, který chrání elektrické přívodní vedení do bytu. Při přímém, rychlém zkratu muže být i vypnutqa elektřiny v celém domě a to přetavení hlavních pojistek v přípojkové skříni nebo vypnutí hlavního jističe v hlavní rozvaděči domu. Odstranění této závady svépomocí již může být problém neboť  přístup  k těmto přístrojům má buď elektroinstalační firma nebo poruchová služba distributora elektřiny, jejíž výjezd bývá hrazen.

Tato typická, nepříjemná  situace nastane vždy,  pokud se dopředu, před zahájením vrtacích prací, nezjistí z projektu nebo měřením kudy elelektrické vedení prochází. 

Štestí v neštěstí má ten, komu vypne pouze hlavní jistič  před elektroměrem měřícím spotřebu elektřiny v bytě,  ve kterém k poruše došlo  a v bytové rozvodnici. V tomto případě ponecháme vypnutý jistič  poručeného elektrického okruhu v bytové rozvodnici, zapneme jistič před elektroměrem(hlavní) a ostatní neporušené okruhy můžeme provozovat. Pokud nevypne jistič elektrického okruhu v bytové rozvodnici nedoporučujeme zapínat jistič hlavní a raději zavoláme odbornou elektrotechnickou firmu.

Opravu poškozeného elektrického vedení musí provádět pouze odborná elektrotechnická firma a její práci by měl následně zkontrolovat revizní techik elektro  měřením elektrických parametrů.    

Při revizích el. zařízeních se často revizní technici setkávají s opravou, kterou laik provede tak, že přerušené vodiče spojí svorkovnicí zvanou "čokoláda" zaizoluje páskou  a zahodí maltou. Potom se snadno může stát, že při zvýšené vlhkosti zdiva, například při malování  domu,  budou "kopat" zdi, zejména tehdy pokud se použije na opravu textilní elektrotechnická izolační páska nebo leukoplast (zdravotnická lepící páska). Takto provádět opravy přerušeného elektrického vedení se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje!

    Bezpečné a spolehlivé  provedení opravy  zajistí kvalitní elektrotechnická firma či elektromontér následujícím způsobem:

  V místě přerušeného vodiče vyseká kapsu na elektroinstalační krabici např. KU 68. Do elektroinstalační krabice zavede oba konce elektrického vodiče a krabici do zdi ukotví sádrováním.  Vodiče v krabici spojí  svorkou  a  krabici opatří krytem (víčkem). Pokud jsou vodiče krátké musí provést jejich propojení vloženým propojovacím vodičem - pro toto řešení však bude třeba většího počtu svorek.

Pokud je přerušen elektrický vodič v místě, kam nelze elektroinstalační krabici umístit, lze spojení provést  náhradním řešením, kterým je vysekání  kapsy okolo poškozeného místa, uvolnění  elektrického vodiče v dostatečné délce na obou místech ze zdiva, navlečení smršťovací bužírky (hadice) na vodič, spojení přerušených vodičů  spojkami nalisovanými na vodičích, překrytí místa spoje s dostatečným přesahem smršťovací bužírkou a jejím následným zahřátím například horkovzdušnou pistolí (v krajním případě lze použít i fén na vlasy). Smršťovací hadice hermeticky uzavře místo spoje proti prachu i vlhkosti.

Po provedené opravě  je nutné nechat překontrolovat  izolační stav vodiče a další  parametry  elektrického okruhu revizním technikem elektro.  

 

Opravou provedenou odbornou elektrotehnickou firmou   ušetříte a snížíte na minimum možná rizika, která mohou vzniknout při neodporně provedené opravě. Jedná se například o následné přerušení spoje vlivem jeho nekvalitního provedení,  vyhoření elektrotechnické krabice díky vzniku tepla ve spoji s velkým odporem  nebo vzniku úrazu elektrickým proudem.  

 

 

 

 

Diskuze: Oprava elektrického vedení ve zdi
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 8.4.2010 15:29
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 3.12.2008