Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Elektřina

Elektrický topný panel s akumulací = úsponé řešení elektrického vytápění

El. topný panel s akumulací
El. topný panel s akumulací
Elektrický topný panel s akumulací je elektrické topidlo, které na rozdíl od klasického přímotopného konvektoru, který obsahuje pouze elektrické topné spirály, má navíc instalované další konstrukční prvky, které umožňují využívání výhodných vlastnosti dalších dvou elektrických topných systémů.

 

Jedná se o

1. topný sálavý panel

2. akumulační část

 

Tímto origionálním řešením, které v sobě spojuje 2 principy předávání tepla do okolí spojených s jeho akumulací se podstatně zvyšuje účinnost přímotopných konvektorů.

 

U klasického přímotobu je teplo do okolí předáváno pouze konvekcí neboli prouděním, (ohřátý vzduch z tělesa je lehčí než vzduch studený a stoupá podél tělesa vzhůru ke stropu).

 

U elektrických topných panelů s akumulací je (mimo topných těles) v otopném tělese umístěn v čelní ploše topný sálavý panel. Tento panel vyzařuje takzvanou sálavou složku dopředného záření, která funguje zejména v době, kdy místnost není vyptopená na požadovanou komfortní teplotu, a rychleji pomůže vzduch v místnosti ohřát. Lze proto říci, že možnost sálání, u tohoto typu kamen, výrazně přispívá k vytvoření tepelné pohody v místnosti.

 

Tento kombinovaný systém systém pracuje efektivně a na víc umožňuje zajistit dodávku tepla do místnosti, ze své akumulační části, i v době kdy distributor elektřiny (ČEZ , E.ON, TS Bohémia a další) přeruší dodávku elektřiny do budovy nebo bytu.

 

Elektrické konvetory se instalují poměrně snadno, neboť se na zeď připevní pomocí 4 šrobů ukotvených do hmoždinek 2 nosné lišty, na které se radiátor zavěsí. Připojení k připraveným rozvodům elektřiny je snadné neboť stačí zasunout zástrčku do zásuvky a panel, pokud zrovna nebude přerušena dodávka elektřiny a provozní termostat stažen na minimum, začně topit a na víc provozovateli nebudou nikde např. při úklidu zavazet trubkové rozvody, které musíme provést u systémů etážového nebo ústředního vytápění.

 

Elektrický topný panel s akumulací se pro úsporu spotřeby elektřiny doplní regulaci teploty v místnosti například termostatem s možností nastavení útlumových režimů v době, kdy v místnosti nebude nikdo přítomen nebo bude kladen důraz na temperování vybraných místností z důvodu omezemí možnosti zamrznutí vody či úhynu zvířat nebo uvadnutí rostlin.

 

Pokud nechce provozovatel přímotopných panelů platit drahou elektřinu, musí pro konvektrory nechat instalovat nové elektrické okruhy, které:

 

a) budou samostatně jištěny jističi o předepsaných proudových hodnotách s normovou,
doporučenou charakteristikou (např. jednofázový jistič In =16 ampér / charakteristika B),

b) budou napojeny na blokovací zařízení např HDO nebo spínací hodiny, které bude
konvektory odpínat od elektrické sítě dle distributorem naprogramovaných časových režimů

 

 

Při žádostech o přiznání dvoutarifové sazby (vysoký a nízký tarif, dříve denní a noční proud), které jsou pro elektrické topné panely s akumulací nejvýhodnější mohou například domácnosti volit ze třech tarifních sazeb: D 45d přímotop, D 35d Kombi – zde bude asi větší problém obchodníka přesvědčit o přiznání této sazby neboť je levnější než sazba pro přímotopy, D61d víkendový režim, který nejvíce ocení chataři a chalupáři. Spotřebitelé elektřiny, kterým elektřinu distribuuje ČEZ mohou na víc volit ze 3 tarifních pásem (Comford, Klasik, Basic).

 

 

Údržba při provozu je minimální. Topný panel s akumulací stačí pouze občas očistit od prahu aby nedošlo k požáru či ke zhoršení předávání tepla do okolí. Není třeba jej, na rozdíl od klasických radiátorů ústřeního topení, natírat nebo stříkat barvou a můžeme si být jisti že nám ani nezpůsobí vytopení bytu vodou obsahující inhibikor koroze který již ze zasažených předmětů neodstraníte, nezpůsobí ani vydutí parket či jiných podlahových dřevěných krytin.

Pokud v obci je přerušena dodávka elektřiny na delší dobu například při přírodní kalamitě nebudeme topit, ale ani kotel plynového topení by bez elektřiny nefungoval, ale na víc si můžeme být 100% jisti, že nám nezamrzne kotel či systém ústředního vytápění.

 

E lektrické topení můžeme instalovat i do koupeny a to do zóny 3, to znamená v praxi umístit otopné těleso ve zdálenosti minimálně 60 cm od vany, ale zde je nejlépe se poradit s revizním technikem elektro.

 

 

Mnohé čtenáře portálu www. infoenergie.cz bude pravděpodobně zajímat, jaký příkon musí elektrické topidlo mít, aby spolehlivě vytopilo místnost do které má být instalováno.

 

Pro přibližné určení výkonu tělesa lze použít následující vzorec:

 

Výkon tělesa = vytápěný objem x koeficient měrné tepelné ztráty

 

Velikost koefiientu záleží na druhu materiálu ze kterého je dům poistaven a na druhu materiálů oken a dveří. Všeobecně platí, čím jsou obvodové stavební neprůsvitné konstrukce domu( střecha, strop, stěna, podlaha) lépe izolovány a budova má kvalitnější okna (z pohledu tepelných ztrát) je koeficient nižší. U rodinných domů stavěných klasickou technologií obvyklou v počátcích 90. let minulého století, se tento koeficient pohybuje v rozmezí 30 až 40 W/m3.

 

 

Praktický příklad: Určete výkon elektrického topného tělesa pro místnost postavené s cihel o tloušťce stěny 45 cm se zdvojeným oknem s instalovanýcm kvalitním těsněním o rozměrech 6 x5 m a výšce stropu 2,5 m. Místnost je postavena na jižní Moravě u města Znojma.

 

 

Výpočet:

1.krok - vypočteme objem místnosti

V= 5x6x2,5 = 75 m3

2.krok - zvolíme velikost koeficientu na základě zkušeností např. 35 W/m3

3.krok - provedeme výpočet výkonu

P= 75 x 35 = 2 625 Watu (W) tj. přibližně 2,7 kW

(z důvodu tepelné bezbečnosti zaokrouhlujeme nahoru)

 

V obchodě volíme těleso výkonově stejné (2,7 kW) nebo nejbližší vyšší v řadě výkonů (např. 3kW)

 

 

 

 

 

Autor: Jaroslav Sedlák

Ing. Pavel Juda

 

 

 


Diskuze: Elektrický topný panel s akumulací = úsponé řešení elektrického vytápění
2009-02-08 20:26 Míček el.topení

  Poslední aktualizace: 24.12.2007 10:33
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 22.11.2007