Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Elektřina

ELEKTRIKÁŘI. Víte jakou elektrickou kapacitu má lidské tělo?

Vypočtěte přibližnou elektrickou kapacitu lidského těla.

 

Pro zjednodušení si převedeme (Aproximujeme) lidské tělo na tvar koule.

Uvažujeme hmotnost koule (člověka) m = 70 kg  při výšce  172 cm a hustotu materiálu koule (lidského těla)   = 1000 kg/m hmotnost vody ( lidské tělo se skládá převážně z (cca  70%)  vody).  Musíme ještě zjistit poloměr "člověkokoule".

 

Mezi objemem V, hmotností a hustotou platí vztah

 

Vypočteme  poloměr  R ze vztahu:  

 

 

a dosadíme do vztahu pro kapacitu koule

Po číselném vyjádření

Závěr:  

Medicínská měření kapacity člověka udávají  naměřenou hodnotu lidského  těla v přibližné výši 30 pF,  takže výsledek výpočtu na základě přibližných hodnot vstupů lze považovat za relevantní.

Diskuze: ELEKTRIKÁŘI. Víte jakou elektrickou kapacitu má lidské tělo?
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 14.12.2011 20:37
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 26.9.2007