Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Elektřina

Cena blesku

V minulých stoletích, kdy lidé považovali blesk  za boží trest nebo znamení, by možná  by tato otázka byla chápána jako kacířská.  Avšak  přibližně od  poloviny minulého století,  kdy se elektřina  začala prodávat jako kterékoliv jiné zboží , není taková otázka zcela nesmyslná.  Neboť je možné již není daleko doba, kdy bude možné elektrickou energii obsaženou v atmosférických výbojích jímat a akumulovat tak jak se již  o tuto možnost pokusil vědec Franklin.  

 Cenu "bleskové"  elektřiny  je možné  o to vypočítat, běžnými elektrotechnickými  a ekonomickými vztahy.   

Nejprve je třeba zjistit kolik elektrické práce  vlasně blesk vykoná a  jejímu množství se může přiřadit cena elektřiny za kterou ji  prodávají  dnešní distribuční a dodavatelské firmy.  například   domácnostem. 

Podle nejnovějších poznatků  může elektrické napětí [U] bouřkového výboje dosahovat hodnot i 100 miliónů voltů  (108[V]).   Maximální intenzita proudu blesku [ I ] se odhaduje na 10 000 ampér (104[A])  (určuje se podle stupně zmagnetování ocelového jádra proudem, který probíhá vinutím při úderu blesku do hromosvodu).

Výkon blesku [P] ve wattech [W]   zjistíme, když počet voltů znásobíme počtem ampérů.

 

Musíme však ještě přihlédnout k tomu, že při výboji napětí klesne až na nulu. Proto k výpočtu výkonu výboje musíme vzít tzv. střední hodnotu napětí, jinými slovy polovinu napětí počátečního a dosazením  do vzorce:

P=U.I /2

 

 vypočteme  elektrický výkon výboje P = 108.104 = 1012  [W], tj. 5 000 000 000 wattů čili 5 miliard kilowatů.

 

Když nám vyšla tak úctyhodná řada nul, budeme přirozeně očekávat, že také cena blesku bude vyjádřena obrovským číslem. Chceme-li však tento výkon převést na práci měřenou kilowatthodinami jako v účtech za elektrický proud, musíme počítat také s časem. Výboj blesku trvá asi tisícinu vteřiny. 0,001

 

Za tuto dobu se spotřebuje 500 000 000 / 3 600 000 = 1400 kilowatthodin.

Jedna kilowatthodina stojí spotřebitele při bytové sazbě (D24) 3,46 Kč. Z toho snadno vypočítáme cenu blesku: 1400 x 3,46 = 4 844 Kč.

Je zajímavé, jak se moderní elektrotechnika přiblížila možnosti blesk napodobit. V laboratořích bylo dosaženo více než 5 miliónů voltů a podařilo se vyvolat výboj dlouhý přes 15 metrů. To je ovšem ještě alespoň 10krát méně než u blesku přirozeného.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypočtěte cenu jednoho blesku (s parametry = 108 V, I = 104 A, t = 5.10-4 s). Informace o cenách elektrické energie naleznete na stránkách distributorrů a dodavatelů energie viz profesní seznamy http://www.infoenergie.cz//

Řešení:

= 108 V
= 10A
t
 = 5.10-4 s
Elektrický výkon blesku je P = UI = 108.104 W = 1012 W.
Tedy energie přenesená bleskem je E = Pt = 1012.5.10-4 J = 5.108 J.
Přepočteme na kWh. 1 kWh = 1000 Wh = 1000.3600 Ws = 3,6.106 Ws = 3,6.106 J.
Tedy E = 5.108/3,6.106 = 140 kWh.

Cena za 1 kWh je přibližně 4 Kč. 

Tedy cena takovéhoto blesku je 4.140 Kč = 560 Kč.

 

 

 

Diskuze: Cena blesku
2015-06-25 10:16 a a
2015-08-04 07:59 a a

  Poslední aktualizace: 19.7.2011 10:08
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 13.9.2007