Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Elektrická přípojka nn - definice, vymezení, náklady, místo připojení, příklady

Spojovací místo na stožáru-Chorvatsko(Makarská)
Spojovací místo na stožáru-Chorvatsko(Makarská)
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena
     a provozována v souladu se smlouvou a s:

            a) Pravidly provozování přenosové soustavy

            b) nebo Pravidly provozování příslušné
                 distribuční soustavy.

(2) Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí  ten, v jehož prospěch byla zřízena.

(3) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady
      na její zřízení.

.

.

 

(4) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její:

              a) provoz,

              b) údržbu, 

              c) opravy,

       tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.

(5) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku:

            a) provozovat,

            b) udržovat, 

            c) opravovat,

      pokud o to její vlastník písemně požádá.

(6) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.

(7) Elektrická přípojka nízkého napětí slouží k připojení jedné nemovitosti; na
      základě souhlasu provozovatele příslušné distribuční soustavy lze připojit i více
      nemovitostí.

     Elektrická přípojka nízkého napětí (230/400V AC 50Hz) končí u venkovního vedení
     hlavní domovní pojistkovou skříní, u kabelového vedení hlavní domovní kabelovou skříní.
      Tyto skříně jsou součástí přípojky. Hlavní domovní pojistková skříň, popřípadě hlavní
     domovní kabelová skříň se umísťuje na odběratelově objektu nebo na hranici či v
      blízkosti hranice jeho nemovitosti.

(8) Není-li na odběratelově nemovitosti zřízena hlavní domovní pojistková skříň, končí 
     venkovní přípojka nízkého napětí posledním kotevním bodem umístěným na této
     nemovitosti nebo na svorkách hlavního jističe objektu. Tento kotevní bod je součástí
     přípojky.

(9) Není-li na odběratelově nemovitosti zřízena hlavní domovní kabelová skříň, končí
      elektrická přípojka nízkého napětí na svorkách hlavního jističe objektu nebo v kabelové
      skříni uvnitř objektu.

(10) Elektrická přípojka jiného než nízkého napětí končí při venkovním vedení kotevními
         izolátory na odběratelově stanici, při kabelovém vedení kabelovou koncovkou v
        odběratelově stanici. Kotevní izolátory a kabelové koncovky jsou součástí přípojky.

(11) Společné domovní elektrické instalace v domech sloužící pro připojení více
        odběratelů z jedné elektrické přípojky nejsou součástí elektrické přípojky. Společná
       domovní elektrická instalace je součástí nemovitosti.

 

Jaroslav Miklík

místopředseda Unie elektrotechniků ČR

cechmistr elektro 

revizní technik elektrických zařízení

Diskuze: Elektrická přípojka nn - definice, vymezení, náklady, místo připojení, příklady
2009-01-16 19:51 Pavel připojeni elektroměru
2009-04-19 21:28 připojeni elektroměru

  Poslední aktualizace: 12.2.2008 10:28
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 11.9.2007