Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Smrtelný úraz při realizaci elektropřípojky

Úraz elektrickým prodem
Úraz elektrickým prodem
Zbytečný smrtelný úraz elektrickým proudem kvalifikovaného elektrotechnického odborníka. Z důvodu zlepšení finančních příjmů jistý elektrotechnik po práci v hlavním pracovním poměru u elektrotechnické firmy vykonával elektrotechnické práce jako podnikatel (OSVČ) na základě živnostenského listu. Při realizaci zakázky na provedení venkovní vrchn(ze sloupu na střešník) kabelové přípojky pro rodinný dům. Započetí prací nekonzultoval s příslušným technickým zástupcem distributora (dodavatele) elektřiny a nezajistil si po dobu provádění prácí vypnutí elektrické sítě nízkého napětí (nn) nebo její části v obci a proto elektrotechnické práce prováděl pod napětím a samostatně.

Při realizaci vlastního připojení závěsného kanelu k distribuční síti v rozsoše sloupu postupně připojoval jednotlivé žíly kabelu k holým(neizolovaným) vodičům distribiční sítě. Elektrotechnik při práci použil pouze část předepsaných OOP(osobních ochranných pomůckek) pro tuto práci - bezpečnostní pás , kterým byl zabezpečen proti pádu ze sloupu, ale již nepoužil dielektrických rukavic. Při manipulaci s připojovanými vodiči a prácí provaděných "holými"(nechráněnými) rukama na živých částech (část elektrického zařízení která je určená k vedení elektrického proudu) pod napětím došlo k současnému dotyku rukou části distribučního vedení pod napětím a trupu těla s jiným fázovým vodičem. Tímto propojením dvou fází tělem pracovníka došlo k úrazu elektřinou vlivem průchodu proudu jeho tělem. Pracovník zůstal zajištěn bezpečnostním pásem a než si kdokoliv povšiml postavy elektrotechnika bezvládně vysícího v bezpečnostním páse na vrcholu sloupu a než došlo k jeho snesení na zem nastala smrt. Při následujícím došetřování bylo vyloučené cizí zavinění.

Z tohoto článku vyplývá ponaučení, že je nutné důsledně dbát na používání ochranných pomůcek při práci na elektrickém zařízení a to i v domácnostech, kdy se doporučuje pro laiky neprovádět práce na elektrickém zařízení a manipulovat s elektrickými předměty pod napětím (pod proudem)!

 

Zdroj: BHP-JIN

Diskuze: Smrtelný úraz při realizaci elektropřípojky
2006-08-15 22:34
2006-08-15 23:25
2008-02-06 17:19
2008-02-14 22:15 Jan
2006-07-14 18:44 Miroslav Zuna Pod napětím
2008-02-14 22:21 Karel Pod napětím

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 10:57
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 21.6.2006