Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ PŘÍPOJKYPřípojky elektrických zařízení k distribuční síti

Postup připojení k distribuční elektrorozvodné síti odběrů kategorie D ? domácnosti, rodinné domy, rekreační zařízení apod.

KONTAKTY:
Telefon: 840 111 333
Poštovní adresa:
E.ON. Distribuce a.s.
Call centrum a.s.
Lidická 36,
659 44 Brno

Vážení čtenáři portálu www.infoenergie.cz. Jak víte na jižní Moravě a v jižních Čechách začala působit od začátku roku 2005 nová energetická společnost E.ON a.s.

V dobách kdy elektrizační soustavu (výroba, rozvod a spotřeba elektřiny) vlastnily české firmy bylo většinou velmi snadné a rychlé projednat a realizovat připojení bytu, rodinného domu, chalupy ke zdroji elektřiny. Byla také možnost přímé konzultace s oblastním technikem energetiky, která vše urychlila a usnadnila. Po vstupu zahraničního kapitálu do České energetiky tato možnost odpadá a proto uvádíme postup, který dnes vyžaduje společnost E.ON. a.s. při provizorním i trvalém připojení k distribuční soustavě 400/230 V

A. Zřízení provizorní (prozatímní) přípojky elektřiny.

Vstupní informace:Zřízení přípojky nn do 50 m pro odběrné místo (byt, dům, určený k trvalému bydlení se sazbou D - domácnosti je podle zákona č. 458/2000 Sb. od 1.1. 2005 zdarma. Platí se pouze manipulační poplatek 1000 Kč a náklady na telefonní, emailové a poštovní služby při komunikaci s Call centrem E.On. a.s.

1. krok - při záměru stavět novou budovu je třeba zavolat nebo napsat na Call centrum E.ON. a.s. a požádat o zaslání žádosti o připojení k distribuční soustavě.

2. krok - žádost odešlete. Vyčkáte cca 1 měsíc až Vám technik odpoví. Technik Vám napíše své připomínky a podmínky pro připojené.

3. krok - realizace provizorní přípojky podle požadavků technika E.ON. a.s.

4. krok - necháte vypracovat revizní zprávu.

5. krok - informujete Call centrum o vybudování provizorní přípojky a pošlete revizní zprávu.

6. krok - Call centrum Vás informuje o návštěvě technika, který bude instalovat elektroměr. Při tomto kroku Vám obvykle bývá současně zaslána smlouva o odběru, kterou musíte podepsat.

7. krok - na základě smlouvy platíte fakturační poplatky za odebrané množství energetického zboží.

Poznámka: Prozatímní přípojka se zřizuje na dobu platnosti stavebního povolení(obvykle 2 roky). V případě že žádáte o prodloužení stavebního povolení musíte požádat i o prodloužení platnosti přípojky). Revize prozatímního zařízení musí být na prozatímním elektrickém zařízení realizována každých 6 měsíců, ale nemusí být po dobu platnosti stavebního povolení odevzdávána na E.ON. a.s.

B. Postup při dokončení stavby - trvalé připojení

1 krok - znovu zavoláte na Call centrum. Požádáte o zaslání přihlášky k trvalému odběru buď elektronickou poštou nebo dopisem.

2. krok - žádost vyplníte ? nejlépe pokud Vám ji vyplní revizní technik, který bude realizovat nebo realizoval revizní zprávu.

3. krok - zprávu odešlete klasickou poštou nejlépe doporučeně (aby jste měli doklad) na Call centrum.

4. krok - k žádosti se Vám do 1 měsíce vyjádří technik E.ON. a.s. kde Vám opět sdělí požadavky E.ON. a.s, které musíte splnit pro trvalé připojení např.:

  • znovu poslat situační schéma,
  • poslat revizi elektroinstalace RD,
  • umístit elektroměrový rozvaděč tak, aby byl kdykoliv přístupný k odečtům,
  • zaplatit 1000 Kč jako poplatek za rezervaci příkonu (tento Vámi uvedený příkon ve smlouvě je Vám rezervován po dobu 1 roku)
  • apod.

5.krok - pokud máte vše realizováno a pošlete revizní zprávu na Call centrum, které Vám pošle spolu se smlouvou o odběru elektřiny termín návštěvy technika, který provede zaplombování měřícího systému.

6. krok - pokud již máte připojen trvalý odběr nesmíte zapomenout požádat Call centrum o poslání žádosti o ukončení provizorního připojení k distribuční síti.

7.krok - žádost o ukončení provizorního připojení odešlete na Call centrum

Doporučení:

Doporučujeme komunikovat s Call centrem E.ON. a.s. formou doporučených dopisů

Pokud máte jiné zkušenosti z praxe a budete-li mít zájem se s nimi podělit i s ostatními napište nám.

Diskuze: Postup připojení k distribuční elektrorozvodné síti odběrů kategorie D ? domácnosti, rodinné domy, rekreační zařízení apod.
2006-08-15 22:36
2006-08-15 23:37
2006-08-16 01:19
2006-08-16 01:33
2005-11-30 21:08 Lída Jelínková Přípojky a inž. sítě

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:09
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 24.5.2005