Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ ÚRAZY A POŽÁRY

Stanovisko Inspekce práce ke kontrolám a revizím elektrických přenosných spotřebičů

upozornění
upozornění
V červnu roku 2007 byly novelizovány elektrotechnické normy ČSN 33 1600 a 33 1610, které řeší problematiku bezpečnosti elektrických přenosných spotřebičů a elektrického přenosného nářadí a periodické ověřování jejich bezpečného používání. Z norem byly vypuštěny něktré přílohy, které v kruzích odborné elektrotechnické veřejnosti i ve firmách používacící elektrické předměty
Vjádření SUIP 09/2007 k revizím el. předmětů.
Vjádření SUIP 09/2007 k revizím el. předmětů.
rozpoutaly diskuse kdo je oprávněn kontroly a revize elektrických předmětů podle těchto norem provádět. Podle současně platných norem se některé organizace začaly obávat že nebudou moci nadále kontroly bezpečnosti u elektrických předmětů provádět pracovníci proškolení podle paragrafů 4 pod dohledem osoby znalé a dále pracovníci s kvalifikací dle paragrafů 5, 6,7 a 8 vyhlášky č.50/1978 Sb. ale pouze revizní technici elektro.

Vysvětlení a uvední situace na správnou míru uvádí ředitel odboru inspekčních čiností Státního úřadu inspekce práce Ing. Michal RONIN v dopise na obrázku.

Nicméně pokud si budou chtít provozovatélé elektrických přenosných spotřebičů a nářadí nechat zodpovědně přezkoušet či zaštítit nejkavlifikovanějšími z elektrotechnických odborníků revizními techniky, kteří byly při státních zkouškách podrobeni důkladnému, hlubokému ověření svých teoretických i praktických dovedností z elektrotechnických předpiusů a měřících postupů nic nebrání tomu aby výše uvedené kontroly prováděli buď přímo revizní technici elektrických zařízení či pracovníci pod dohledem revizních techniků elektro. Revizní technik vystavením revizní technické zprávy a svým podpisem stvrzeným razítkem kvality (razítko s číslem RT) garantuje správnost postupů a výsledky provedených měření neboť své přístroje musí periodicky podrobit metrologickému ověření. Tuto zákonnou povinost nemají osoby které nebyly prověřeny státní zkouškou podle paragrafu 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

Diskuze: Stanovisko Inspekce práce ke kontrolám a revizím elektrických přenosných spotřebičů
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 29.1.2008 08:22
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 1.10.2007