Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ ÚRAZY A POŽÁRY

Elektrické rozbočky (rozdvojky, roztrojky) a jejich bezpečné používání

VSETÍN: V úterý 30.května 2006   ve 14:29 hod. byli hasiči informováni o požáru v obytném domě ve Vsetíně. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína s rychlým zásahovým autem a jednou cisternou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve známém pavlačovém domě došlo k požáru v jednom z bytů v přízemí.

 

30.05.2006 Aktualizováno 30.05.2006

 

Požár byl ze značné části uhašen ještě před příjezdem hasičů sousedy, kteří použili hadici a napojení na vodovodní baterii. Hasiči místo požáru překontrolovali a byt odvětrali. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Vsetína bylo místo požáru ohledáno. Požár vznikl v době nepřítomnosti uživatelů bytu a poškodil pračku, ledničku i část vybavení kuchyně. Požár zjistila žena, která se s dítětem vracela od lékaře a po otevření bytu spatřila kouř a plameny. Způsobené škody byly vyčísleny na 10.000 Kč. Příčinou vzniku požáru bylo s největší pravděpodobností přepětí na elektrické rozdvojce, která byla napojena na přívod od sousedů.

  

  

  

  

Rozbočky s fází napravo

Starý typ rozboček má nesprávně zapojenu levou zásuvku (při pohledu na rozbočku zapojenou do zásuvky na zdi) - má fázový vodič (ten pod napětím) na pravé straně od kolíku. Ačkoliv se názor revizních techniků na tuto problematiku liší (což je smutné), přístup je stále jediný možný - toto zapojení plně nevyhovuje českým předpisům.

Je s podivem, jak se dokážou elektrotechnicky vzdělaní lidé přít o výklad předpisů, které jsou jednoznačné, a to jen proto, že neznají souvislosti. Protože však uvedený problém rozboček obracejících fázi je stále ještě velmi častým (nemáte nějakou doma nebo dokonce ve firmě?), je třeba si tyto souvislosti připomenout.

Před jakoukoli rozsáhlou analýzou stavu si stanovme jeden předpoklad. Pokud je někde stanoven způsob, jak má být zapojena zásuvka, je důvodné požadovat toto zapojení po každé jednotlivé zásuvce zařízení, které má za úkol z jedné zásuvky vytvořit zásuvek více (například prodlužovací přívod s více zásuvkami, rozbočka apod.).

Fáze napravo je dobře, tvrdí někteří...

Hlavním argumentem skupiny revizních techniků, která tvrdí, že ono zapojení je v pořádku a fázový vodič může být napravo, je norma ČSN 33.2000-4-46 z roku 1995, která proti předchozím úpravám již neuvádí pro domovní zásuvky striktní požadavek na zapojení fázového vodiče vlevo od kolíku. Často se také můžeme setkat s tvrzením, že na bezpečnost to nemá vliv, kde v zásuvce napětí je.

Připoměňme si jen mimochodem funkci ochranného kolíku. K němu je zpravidla připojen tzv. ochranný vodič, který bývá připojen na kovové povrchové části zařízení, aby v případě poruchy zařízení, v jejímž důsledku by se dostalo napětí na tyto části, odvedla toto napětí do země a nikoliv do ruky nicnetušícího uživatele. Není pochyb o tom, že při správném vnitřním zapojení spotřebiče by měla být tato funkce splněna.

Realita ovšem může být jiná. Dlouhá léta byl stanoven striktní požadavek fáze vlevo od kolíku a vnitřní zapojení některých - zejména starších - zařízení s tím zkrátka počítá. Není to dobře, ale je to tak. Uživatel se pak při "obráceně" zapojené zásuvce může dočkat mimořádných překvapení.

Stejně tak může dojít k poškození zařízení. Některá zařízení výpočetní techniky nemají podobná zapojení ráda. Jako příklad lze uvést tiskárnu LX400, která při obráceném zapojení měla nemalé napětí na kostře (a přenášela jej přes kabel do připojeného počítače). Poškození některých starších zařízení výpočetní techniky jsme viděli více.

...není, tvrdí předpisy

Naštěstí - a teď přichází hlavní argument proti odpůrcům - stále platí normy ČSN 33.2130 a ČSN 33.2180, které jsou v požadavcích na zapojení zásuvek mnohem přesnější. Požadují totiž připojení fáze v zásuvce vlevo od kolíku. Odpůrci tvrdí, že tyto předpisy jsou "morálně zastaralé" (výraz z jedné bouřlivé diskuse), nicméně je třeba zdůraznit, že platné. Ustanovení těchto norem nebylo nikdy zrušeno. Závěr by měl být jednoznačný - připojování fáze vlevo není jen přetrvávajícím zvykem, ale povinností. Není důležité, zda se to reviznímu technikovi líbí nebo ne.

České právní zvyklosti fungují následovně: Jestliže je v novějším předpisu ustanovení odporující předpisu staršímu, použije se novější. Jestliže je konkrétní ustanovení (např. paragraf, článek apod.) nahrazeno, použije se nová verze. Jestliže žádné nové ustanovení neřeší identickou problematiku, zůstává až do zrušení či nahrazení v platnosti ustanovení starého předpisu.

Co to znamená? Mějme například ustanovení, že po silnici jezdíme vpravo. Pokud nový předpis přijde s ustanovením, že se bude jezdit vlevo a staré se nezruší, má se podle obecných zvyklostí za to, že se bude jezdit vlevo a soudy tak budou rozhodovat. Pokud nový předpis přijde s ustanovením, že se po silnici jezdit nebude vůbec, je jedno, jaké ustanovení platilo předtím, jezdit se zkrátka nebude vůbec. Pokud však nový předpis řekne například, že máme mít správně nahuštěné pneumatiky a směr jízdy nebude řešit vůbec, zůstává původní ustanovení o jízdě vpravo v platnosti, ať je jakkoli staré. Posledním případem je stav, kdy nové ustanovení vnese do problému nejasnost, například nahradí původní ustanovení o jízdě vpravo ustanovením, že se jezdí pouze dopředu. Pak bude rozhodováno podle tzv. ustálených zvyklostí, v právu lze slyšet výraz konstantní judikatura či jen judikatura (souhrn usnesení nejvyššího soudu, který pak dává určitou precedenční tendenci soudům podřízeným).

Ze stejných důvodů například stále existuje Zákoník práce z roku 1965 a i když byl mnohokrát novelizován a doplňován, mnoho ustanovení se stále původních.

Proto argumentace, že norma z roku 1979 je archaický může být sice pravdivá, ale pokud nová norma z roku 1995 neošetřuje tuto problematiku (nebo ji znepřesňuje), jsou v platnosti stále původní ustanovení. Požaduje-li starý předpis fázi vlevo a nový k tomu neříká nic, výsledkem je i nadále požadavek fáze vlevo.

Závěr

Co tedy vyplývá z uvedeného výkladu? V první řadě to, že existují nejméně dva platné předpisy, které požadují zapojení fáze vlevo od kolíku. Jestliže tedy náš kontrolní technik uvidí starý typ rozbočky, doporučí Vám ji vyřadit z provozu. Totéž udělá s obráceně zapojeným prodlužovacím přívodem. Chrání tím nejen Vás, ale i Vaše zařízení.

Právní povědomí mezi elektrikáři ani zdaleka nedosahuje výše jejich ega. Elektrikáři jsou ochotní se léta hádat na téma, které má výklad zcela jednoznačný. Byli bychom rádi, kdyby byl tak jednoznačný u některých jiných oblastí ošetřovaných normami nebo právními předpisy. Smutné je ovšem to, že názor s fází vpravo není ojedinělým výplodem, ale názorem hájeným nezanedbatelným počtem elektrikářů, zejména revizních techniků.

Až tedy jednoho dne (minimálně jednou za pět let) přijde revizní technik k Vám domů a udělá Vám přednášku o tom, že ten, kdo argumentuje archaickými normami, je idiot, mějte před zapojením fénu po babičce na paměti, že 230 voltů na plechovém krytu může být smrtelných.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

dotaz na info Používám doma starou rozdvojku a soused říkal, že je to nebezpečné je tomu tak opravdu? 

 

Používání staré rozbočky není nebezpečné.   Proti této rozbočce, která byla na trhu dlouhá léta, bývají občas námitky, a to k takzvanému "obracení fáze". Jde o to, že v pevných rozvodech norma předepisuje, aby fáze byla připojena v zásuvce vlevo a střední (nulový) vodič vpravo od ochranného kolíku (při pohledu na zásuvku zepředu, přičemž kolík musí být nahoře nad dutinkami). Pokud bychom pohlíželi na vývody této staré rozbočky jako na zásuvky, pak musíme konstatovat, že výše uvedená podmínka je splněna jen u jednoho vývodu, u druhého je fáze vyvedena opačně, tedy vpravo od kolíku. Je třeba přiznat, že obracení fáze rozbočkou může mást osoby, které očekávají fázi vlevo od kolíku. Rozbočka se však již nepovažuje za součást pevného rozvodu, ale je součástí pohyblivého rozvodu, kde předpisy (pokud jsou dodrženy) vylučují záměnu fázového a ochranného vodiče, která by mohla být velmi nebezpečná. Dociluje se toho v podstatě třívodičovým rozvodem a jednoduchým zákazem slučování středního a ochranného vodiče ve vodič jeden, zatímco takovéto slučování středního a ochranného vodiče je u pevných rozvodů zvláště staršího původu běžné. Nebezpečná tedy není záměna fázového a nulového vodiče, k níž dochází u staré rozbočky, ale záměna fázového a ochranného vodiče, nebo zavlečení fáze na ochranný kontakt elektrického vedení, ke kterému může dojít jen při porušení platných elektrotechnických předpisů. 

 

 

Diskuze: Elektrické rozbočky (rozdvojky, roztrojky) a jejich bezpečné používání
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 10:24
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 10.5.2007