Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Elektřina

Stmívat osvětlení znamená šetřit

 Pojem ?Stmívač? je obecný pojem pro regulátory intenzity osvětlení. K základním přednostem stmívačů patří především možnost nastavení potřebné intenzity umělého osvětlení v místnosti, na pracovní ploše apod. podle aktuálního požadavku na zrakový výkon. Snížení maximální intenzity instalovaných světelných zdrojů je současně zdrojem potenciálu úspor elektrické energie. Na trhu existuje celá řada regulátorů osvětlení lišících se výkonem, konstrukcí, uživatelským komfortem a přirozeně cenou.
Jedním z představitelů je např. fázově řízený regulátor osvětlení MikroDim 500. Jeho řídícím prvkem je účelový jednočipový mikroprocesor, který má šest pevně naprogramovatelných praktických funkcí. Je určený k řízení jasu žárovkových světelných zdrojů v rozsahu 0-98% plného výkonu. Tato 2% rezerva pomáhá prodloužit životnost vlákna žárovky což je přínosné. S tímto útlumem nutné uvažovat při projektování zejména skupinového osvětlení za účelem dodržení požadovaných hygienických požadavků. Požadavek rozsvícení na plný výkon (98%) splní regulátor, podle údajů výrobce, přibližně do 5 s od zadání povelu. K výhodám digitálního řízení patří, možnost paralelního řazení těchto spínačů do kaskád, čímž je umožněno řízení výkonu více než 500 W což je max. zátěžový limit pro řízení jedním regulátorem.

Název parametru

Hodnota

Jednotka

Šířka

2,95

cm

výška

2,10

cm

tloušťka

1,15

cm

Provozní střídavé napětí

230

V

Provozní kmitočet

50

[Hz]

Zátěž ohmická

15 až 500

[W]

Pro své vhodné rozměry je tento typ stmívače určen k montáži do instalačních krabic pod tlačítkové spínače.

Ovládání regulátoru je pouze lokální. Tato nevýhoda je částečně kompenzována, konstrukčním řešením, které umožňuje ovládat regulátor nezávisle ze dvou míst.

Pro názornost, že se jedná o univerzální snadno ovládaný regulátor uvádíme naprogramované funkce regulátoru, které však není možné měnit podle individuálních požadavků. Zadání příkazů (volba programu) se provádí jednonásobným nebo vícenásobným stiskem spínacího tlačítka.

Číslo funkce

Počet stisknutí spínače

Popis funkce

1.

1x

Zdroj světla se během 5 sekund(vteřin) plynule rozsvítí na 98% výkonu

2.

2x

Po prvém stisknutí spínače se zdroj světla začne plynule rozsvěcet (vláknem žárovky prochází postupně narůstající proud) . Při dosažení požadované intenzity světla se stiskne tlačítko po druhé a jeho třetí aktivací zůstane trvale zdroj světla svítit s přednastavenou hodnotou.

3.

3x

Zdroj světla se plynule rozsvítí na 98% výkonu zdroje a po uplynutí 30 minut pozvolna zhasíná. Tato funkce je výhodná všude tam, kde po odchodu z místnosti je nutné ještě po určitou dobu svítit)

4.

4x

Zdroj světla se postupně rozsvítí na cca 49 % výkonu zdroje a intenzita světla při tomto programu se náhodně snižuje nebo zvyšuje čímž výrobce chtěl náhodnou změnou jasu imitovat světlo přírodního zdroje(např. ohně)

5.

5x

Tato funkce je určena pro plnění funkce zabezpečení bytu imitováním přítomnosti osob náhodným rozsvěcováním a zhasínáním světla. Program rozsvěcuje a zhasíná náhodně zdroj světla v rozsahu 10 až 270 minut (4,5h).

6.

6x

Intenzita světla zdroje opakovaně kolísá (klesá a vzrůstá) tato funkce je využitelná například pro upoutání pozornosti osob procházejících kolem budovy apod.

Na závěr je třeba uvést, že používání funkcí 3 až 6 povede zřejmě k nárůstu spotřeby elektřiny v porovnání s klasickou žárovkou ovládanou vypínačem. Uživatelé, kteří budou požadovat zvýšení bezpečnosti v době nepřítomnosti v bytě ocení zejména funkci č.5 a to i přes to, že zaplatí vyšší cenu za spotřebovanou elektřinu.

Diskuze: Stmívat osvětlení znamená šetřit
2006-08-15 22:40
2006-08-15 23:29

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 12:39
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 3.2.2006