Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaOCHRANA PŘED BLESKEM (Hromosvody)

Zvýšená bezpečnost staveb - hromosvody slaví v Čechách 230 let svého vzniku.

První funkční bleskosvod, jak se podle ČSN EN 603305 (soubor elektrotechnických norem pro ochranu před bleskem) nazývá hromosvod, byl na území ČR instalován profesorem Janem Tadeášem Klinkošem na zámecké sídlo rodu Nosticů v Měšicích již v roce v roce 1775. V Praze byl o rok později v roce 1975 instalován hromosvod Franklinova typu a to na již dnes neexistující budovu vyšehradské zbrojnice. Na Moravě se výstavbou a zkoumáním bleskosvodů zabýval dlouhodobě kněz Prokop Diviš a jeho poznatky využil při sestavování jednoduššího tyčového typu hromosvodu také fyzik žijící v USA Benjamin Franklin i další elektrotechnické osobnosti tehdejší doby. Bleskosvodné systémy se postupně, jako spolehlivá ochrana majetku i života před nezkrotným přírodním živlem - atmosférickými, elektrickými výboji, budují na většině budov a dalších zařízeních po celém světě.

Realizace bleskosvodu nejsou opatření zbytečná neboť podle posledních průzkumů vznikne v atmosféře zeměkoule během jedné hodiny přibližně 1 000 000 elektrických výbojů. Jen během jediné bouřky na území ČR bylo moderním hydrometeorologickým zařízením zaznamenáno cca 150 000 elektrických výbojů během jedné hodiny.

Že nebezpečí škod na majetku způsobených např. požárem zapříčiněným bleskem není radno podceňovat svědcí 63 požárů za rok 2005, které způsobil zásah blesku a 9 úrazů osob přírodním elektrickým výbojem (bleskem) ve srovnatelném období. Blesk však jako přírodní výboj nepůsobí škody jen na budovách a na zdraví osob, ale může také například poškodit památkově chráněné stromy. Proto se některé stromy chrání před přímým úderem blesku hromosvodem. Jedná se zejména o památkově chráněné stromy osamoceně stojící v krajině.

Pro ochranu vlastního majetku i zdraví, před nevypočitatelnými blesky, se vyplatí mít instalován funkční systém ochrany před atmosférickou elektřinou a nechat ho kontrolovat v pravidelných intervalech, předepsaných v elektrotechnických předpisech, jeho správnou funkčnost. Funkčnost bleskosvodu se také musí kontrolovat vždy po zásahu bleskem, neboť dynamické síly elektrického proudu mohou způsobit jeho mechanické poškození a ztrátu předepsaných bezpečnostních vlastností. Kontrolu bleskosvodů provádí elektrotechničtí specialisté, kteří absolvují periodická školení v systému elektrotechnického vzdělávání a opakovaně se v 5 letých intervalech podrobují "státní" elektrotechnické zkoušce. Úspěšní absolventi se nazývají revizní technici elektrotechnických zařízení. Tito specialisté musí mít pro zkoušení a měření systému hromosvodů přesné digitální přístroje(bez "ručiček") ověřené státní autorizovanou zkušebnou. Ceny těchto kvalitních přístrojí se pohybují řádově v desítkách tisíc korun. Seznam odborných elektrotechnických firem naleznete např. v sekci Profesní seznamy portálu www.infoenergie.cz.

 

 

 

Diskuze: Zvýšená bezpečnost staveb - hromosvody slaví v Čechách 230 let svého vzniku.
2007-07-31 21:32 Honza Hájek Dvakrát měř, jednou řež

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 10:34
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 6.12.2006