Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Elektřina

Charakteristika elektřiny

Portál www.infoenergie.cz se zabývá hospodaření energiemi. Protože asi každý ví co je to energie představíme si její jednotlivé formy. Tento článek v jednotlivých otázkách vysvětluje a popisuje energii elektrickou.

Co je to vlastně elektřina? Elektřina je nejčistší a nejuniverzálnější forma energie na planetě Zemi, kterou jako zboží kupují fyzické (lidé) i právnické (firmy) osoby za účelem zabezpečení výroby nebo uspokojení svých potřeb. Elektřina přeměněna ve světlo prodlužuje den, zabezpečuje komunikaci mezi lidmi, přináší lidem obraz, pomáhá udržovat zdraví, napájí výpočetní techniku, pohání dopravní prostředky, zabezpečuje řízení a pohon strojů, chrání majetek, topí, chladí, vaří, peče, vrtá a má mnoho dalšího využití.

Mimo výše uvedených předností má také své závažné nedostatky, ke kterým patří:

  • Přímá vázanost její výroby na její spotřebu. Z toho vyplývá, že vyrobenou elektřinu není možné dlouhodobě skladovat a vyrábět ji do zásoby na sklad jako jiné zboží. Krátkodobě můžeme elektřinu uchovávat například v různých typech elektrických akumulátorů, bateriích a jiných zásobnících elektřiny.
  • Při jejím nesprávném používání nebo při závadách na zařízení nebo spotřebičích může dojít:
    - k poškození lidského zdraví s trvalými následky, případně i úmrtí
    - ke škodám na majetku formou požárů.

Fyzikálně můžeme elektřinu charakterizovat jako tok volných elektronů ve vodičích (materiály vedoucích elektrický proud např. měď, hliník) nebo polovodičích (materiály, které vedou elektrický proud za určitých podmínek) při vodivém spojení míst s rozdílným elektrickým potenciálem.
Elektřinu charakterizují následující základní parametry:

Parametr Značení
Elektrický proud I
Elektrické napětí U
Frekvence (kmitočet) Hz

 

Jak se elektřina vyrábí? Elektřina se získává především přeměnou jiné formy energie nebo využitím obnovitelných zdrojů. Základním pilířem pro výrobu elektřiny jsou zdroje přírodní. Například uran, uhlí, dřevo, ropa, plyn, voda, ale také energie slunce - sluneční záření, vítr a energie obsažená v zemi.
V mnoha případech se elektrická energie z výše uvedených zdrojů získává několikastupňovou přeměnou. Například v tepelných spalovacích elektrárnách se mění chemická energie paliva nejdříve v různých typech spalovacích zařízení na energii tepelnou, která je v turbínách přeměněna na energii mechanickou, z níž se pak pomocí generátorů vyrábí elektřina.

Jak se elektřina dopravuje? Z výrobního zdroje do místa spotřeby a k jednotlivým spotřebičům se elektřina dopravuje elektrickým vedením.

Stručně popsané části spojené v jeden celek se nazývají elektrizační soustava, která obsahuje elektrická zařízení pro: výrobu, přenos a rozvod, spotřebu elektrické energie.

Ještě na počátku 20. století představovala rozvodná elektrická síť na území dnešní České republiky pouze několik desítek méně výkonných zdrojů elektrické energie s malou vzdáleností rozvodů elektřiny převážně lokálního charakteru (výroba elektřiny v ostrovních městských nebo obecních lokalitách). S rozvojem vědy a techniky se začaly stavět výkonnější výrobny elektřiny (elektrárny), které byly postupně spolu s elektrickým vybavením měst a obcí propojovány elektrickými venkovními vedeními do spolupracujících soustav a to jak v rámci regionů uvnitř jednotlivých států, tak i mezi jednotlivými státy na vzájem.

(FIZ)

Diskuze: Charakteristika elektřiny
2006-08-16 01:33

  Poslední aktualizace: 17.8.2007 10:26
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 30.12.2004