Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTROINSTALACE NN (Nízké napětí do 1000V)

Elektrotechnici HK-ČR na návštěvě u výrobce elektricky bezpečných komponentů

moeller 1
moeller 1

Ve dnech 19. a 20.dubna 2006 byl sekcí elektrotechniků jižní Moravy (SEJM) realizován dvoudenní pracovní seminář na téma ?Ochrany, pospojování a proudové chrániče" pro členy elektrotechnické sekce Hospodářské komory ČR a další zájemce z řad podnikatelů.

 

První den semináře byl byly v příjemném prostředí motelu Petra Voka poblíž Třeboně diskutovány novinky a změny v elektrotechnických normách a provedeno teoretické srovnání se získanými zkušenostmi z praxe. V pozdních večerních hodinách byl učiněn závěr, ze kterého vyplynula nutnost posílení hladiny znalostí elektrotechniků již v době let učebních a též později v praxi.

 

Běžně se v praxi setkáváme s nedostatečnou znalostí principů elektrické ochrany osob před nebezpečným dotykovým napětím, když jejich nesprávnou aplikací následně dochází k nežádoucím kombinacím ochran, které jsou navíc ve svých důsledcích životu velmi nebezpečné.

 

V závěru semináře byla konstatována potřeba širší informovanosti jak laiků (osoby bez elektrotechnické kvalifikace), kteří si nejsou vědomi zodpovědnosti za stav elektroinstalace v bytě který užívají, tak odborných firem, kdy již v projekci, montáži i revizi dochází v rámci takzvaných úsporných provedení či postupů k zanedbávání povinností vyplývajících z legislativy a zvláště norem.

 

Na druhé straně je nepochopitelný požadavek státu na aplikaci elektrotechnických norem v praxi, když normy nejsou volně dostupné na internetu tak jako zákony a jejich velmi vysoká cena brání jejich širokému rozšíření a aplikaci jednotlivých ustanovení v reálné praxi.

 

Moeller
Moeller
Druhého dne zúčastnění elektrotechničtí odborníci navštívili výrobní závod elektrických přístrojů firmy Moeller v Suchdole nad Lužnicí a po obědě základní výrobní závod v rakouském městě Schrems. Tam původně firma F+G započala s výrobou proudových chráničů a lze konstatovat, že si podržela nejvyšší možnou kvalitu díky pečlivému přístupu již při přípravě výroby, v průběhu vlastní výroby a v následném důkladném přezkoušení všech vyrobených kusů jističů i proudových chráničů.

 

Firma Moeller je vzorem mezinárodní evropské spolupráce kde se aplikují nejnovější poznatky a zkušenosti za přispění pěčlivého provedení a přezkoušení s cílem dosažení maximální kvality a životnosti.

Díky zasvěcenému výkladu pana Ing.Štěpána odjížděli účastníci s čerstvě nabitými zkušenostmi a poznatky příjemně unaveni a dle jejich vyjádření se již těší na další vzdělávací akce pořádané sekcí elektrotechniků jižní Moravy při Obchodní a hospodářské komory Brno.

 

Autor: Jiří Reich

Sekce elektrotechniků jižní Moravy

 

Akce byla realizována v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.11.1/2604 Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Diskuze: Elektrotechnici HK-ČR na návštěvě u výrobce elektricky bezpečných komponentů
2006-08-15 22:18
2006-08-15 23:32
2006-08-16 01:28

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 09:39
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 15.5.2006