Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTROINSTALACE NN ..RozvodyVodiče

Současnost při značení vodičů , kabelů a svorek v elektrotechnice

V posledních letech se elektrotechnické předpisy a normy (např. ČSN, DIN VDE, IEC, BS) dělí na:
 • neharmonizované (národní) elektrotechnické dokumenty
 • na harmonizované HD (s mezinárodní platností) elektrotechnické dokumenty

Pro označování vodičů a kabelů v elektrotechnice v současné době platí zejména následující elektrotechnické dokumenty:

ČSN 33 0165 z října 1992

"Elektrotechnické předpisy - Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení"

 

Změny normy ČSN 33 0165

 

1. ČSN 33 0165/ Z1 z března 1998
2. ČSN 33 0165/ Z2 z července 2002

Komentář:
Změna ČSN 33 0165/Z2 z července 2002 je velmi rozsáhlou změnou plně aktualizující znění uvedené normy a přináší tak nové důležité informace pro uživatele ČSN 33 0165:1992 a to zejména:

1. Byly aktualizovány tabulky 7, 8, 9 s ohledem na skutečnost, že německé normy DIN VDE ani anglické BS podobné označování v nich uvedené neobsahují.

2. S přihlédnutím na odkazy v předpisových normách na značení uvedených v těchto tabulkách (např. 2A, 3C, 5C atd.) a vyjádření výrobců kabelů a vodičů k používání této formy značení se ponechaly tyto tabulky jako doporučené (v záhlaví jsou uvedené tabulky doplněny textem "dosud používané v ČR").

Příloha A ČSN 33 0165/Z2 byla nahrazena novým zněním. Původně se při výběru odstínu používala čísla z přílohy k ČSN 67 3067:1972, která však byla nahrazena novým zněním, přičemž toto nové znění již uvedenou přílohu neobsahuje.

V současné době při výběru barevných odstínů se v zemích evropské unie (EU) postupuje podle stupnice RAL (pozn.: tato vzorkovnice barevných odstínů je dostupná u všech výrobců a distributorů nátěrových hmot).

Na základě projednání dané problematiky s výrobci a distributory kabelů a vodičů byla navržena tabulka, která uvádí pro:
Poznávací barvy - černá,hnědá,červená,oranžová,žlutá, zelená ,tmavě modrá, světle modrá, fialová, šedá a růžová,
odpovídající číselný kód - číselné označení odstínu podle barevné stupnice RAL a číselné označení odstínu podle dřívějšího označení (podle již neexistující přílohy ČSN 67 3067:1972).

Doporučené barevné odstíny podle uvedené přílohy A mají pouze informativní charakter.

Účelem dané přílohy (tabulky) je umožnit koordinovaný postup při výběru vhodných barevných odstínů.

ČSN EN 60446 z prosince 2000
"Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi"

ČSN 33 0166 z ledna 2002

"Označování a používání žil ohebných kabelů" ( HD 308:1975) vydaná v ledenu 2002 platnost do 1. dubna 2006


Změny normy ČSN 33 0166

1. ČSN 33 0166/ Z1 z července 2002
2. ČSN 33 0166 edice 2
"Označování žil kabelů a ohebných šňůr" HD 308 S2:2001 vydaná v červenci roku 2002

Poznámka: tato norma od 1. dubna 2006 pravděpodobně plně nahradí ČSN 33 0166 z ledna 2002 a ČSN 33 0167 z ledna 2002 !

Norma ČSN 33 0166 edice 2 identicky přebírá ustanovení harmonizačního dokumentu HD 308 S2:2001 a platí pro identifikaci:

a) žil pevných a ohebných kabelů
b) elektrických šňůr


používaných :

 • V elektrických instalacích ,
 • v distribučních soustavách,
 • při napájení pevných nebo pohyblivých zařízení používajících elektrický proud ,
 • pro šňůry přenosných zařízení.

Norma sjednocuje text ČSN 33 0166:2002 a ČSN 33 0167:2002 a ruší úvodní ustanovení, část článku 3.1.2.3 a článek 8.3 ČSN 33 0165:1992.

Důležitou novou částí této normy jsou dvě základní tabulky uvádějící barvy vodičů podle počtu žil. U kabelů se čtyřmi nebo pěti vodiči uvádí pořadí záměny barev

a) tabulka 1 platí pro kabely se zeleno - žlutě označeným vodičem
b) tabulka 2 platí pro kabely bez zeleno - žlutě označeného vodiče
c) pro fázové vodiče jsou v normě doporučeny následující barvy : hnědá nebo černá nebo šedá.


ČSN 33 0167 z ledna 2002

ČSN 33 0167 "Označování a používání žil kabelů HD 3 S2:1976 vydaná v lednu 2002 s platností do 1. dubna 2006


Změny normy ČSN 33 0167:

1. ČSN 33 0167/ Z1 z července 2002


Obě výše citované normy ČSN 33 01 66 z ledna 2002 a ČSN 33 0167, která také byla vydána v lednu 2002 mají omezenou platnost do 1 dubna roku 2006. Z tohoto důvodu bude v praxi přednostně využívána norma ČSN 33 0166 edice 2. z července roku 2002, která pravděpodobně tyto normy od dubna roku 2006 nahradí. První změny obou norem oznamují jejich souběžnou platnost.

ČSN 33 0165:1992 "Elektrotechnické předpisy - Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení" doplňuje informace uvedené v ČSN EN 60446, ČSN 33 0166, ČSN 33 0166 edice 2. a v ČSN 33 0167. Z těchto důvodů bylo třeba ČSN 33 0165:1992 novelizovat tak, aby nebyla v rozporu s uvedenými normami. Současně bylo třeba aktualizovat odvolávky na jiné ČSN (citované normy) a vyřešit otázku barevných odstínů.

ČSN EN 60445 ed. 2 (33 0160)

"Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmenno-číslicového systému".

Tato norma má vazbu na ČSN EN 60446

Značení vodičů dle ČSN - 34 7401

Označení žil vodičů


1. Materiál jádra

A jádro hliníkové
C jádro měděné

 

 

 

 

 

2. Materiál izolace

 • B pryž se zvýšenou tepelnou odolností
 • E PE nezesítěný
 • G pryž běžný typ
 • M PVC mrazuvzdorný
 • O opletení textilním vláknem, páskou apod.
 • Q PVC se zvýšenou tepelnou odolností
 • S pryž silikonová
 • U pryž chloroprenová
 • X PE zesítěný
 • Y PVC běžný typ


3. Rozlišení jednotlivých typů vodičů

 • A kulatý vodič
 • D důlní vodič
 • H plochá šňůra
 • L lehká šňůra
 • M můstkový vodič
 • R vodič se složeným jádrem
 • S střední šňůra
 • T těžká šňůra
 • V vlečnývodič
 • X výtahový vodič
 • Y vodič s dvojitouizolací
 • Z svařovací vodič


5. Počet žil vodiče

u více žil ve uvede jejich počet

6. Barvy žil

dle ČSN 340165:1992 změna 2 z roku 2002 (u více žil)

7. Jmenovitý průřez jader

Uvede se jmenovitý průřez v mm2 z definované řady

např. 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 ; 4; 6; 10; 16, 25; 35 mm2??

Značení vodičů podle harmonizovaných (evropských) dokumentů HD 361 (ČSN 34 7409)

1. Vztah k normám

 • H harmonizovaný typ
 • A uznávaný národní typ

 

2. Jmenovité napětí

00 < 100/100 V
01 100/100 V
02 300/300 V
03 330/300 V
05 300/500 V
07 450/750 V

 

3. Materiál izolace

B etylenpropylenkaučuk EPR
B2 etylenpropylenkaučuk tvrdý EPR
B3 butylkaučuk (isobutylenisoprenkaučuk)
E polyetylen PE
E2 polyetylen vyšší hustoty
E4 polytetrafluoretylen
E5 perfluorkopolymer (etylenpropylen)
E6 etylentetrafluoretylenkopolymer
E7 polypropylen
G etylenvinylacetátkopolymer EVA
J opletení skleněným vláknem
J2 ovinutí skleněným vláknem
M minerální izolace
N chloroprenkaučuk nebo srovnatelný materiál
N2 chloroprenkaučuk pro svařovací kabely CR
N5 nitrilkaučuk
N6 fluorkaučuk
N7 PVC nitrilkaučuk - směs
Q polyuretan
Q2 polyetylentereftalát
Q3 polystyrol
Q4 polyamid
Q5 polymid
Q6 polyvinylidenfluorid
R přírodní nebo syntetický kaučuk pro provozní teplotu do 60°C NR, SR
S silikonový kaučuk SiR
T textilní opletení (napuštěné i nenapuštěné) přes stáčené žíly
T2 textilní opletení napuštěné plameni odolnou hmotou
T3 textilní vrstva (ovinutí nebo páska)
T4 textilní vrstva napuštěná plameni odolnou hmotou
T5 protikorozní ochrana
T6 textilní opletení (napuštěné i nenapuštěné) přes každou žílu u vícežilových kabelů
V PVC měkký
V2 PVC měkký, teplu odolný
V3 PVC měkký, pro nízké teploty
V4 PVC měkký, síťovaný
V5 PVC měkký, oleji odolný
X PE síťovaný
Z síťované směsi na bázi polyolefinů, při požáru s malým vývinem kouře
Z1 termoplastické směsi na bázi polyolefinů, při požáru s malým vývinem kouře

4. Plášť
B etylenpropylenkaučuk EPR
B2 etylenpropylenkaučuk tvrdý EPR
B3 butylkaučuk (isobutylenisoprenkaučuk)
E polyetylen PE
E2 polyetylen vyšší hustoty
E4 polytetrafluoretylen
E5 perfluorkopolymer (etylenpropylen)
E6 etylentetrafluoretylenkopolymer
E7 polypropylen
G etylenvinylacetátkopolymer EVA
J opletení skleněným vláknem
J2 ovinutí skleněným vláknem
M minerální izolace
N chloroprenkaučuk nebo srovnatelný materiál
N2 chloroprenkaučuk pro svařovací kabely CR
N4 chloroprenkaučuk teplu odolný (chlorsulfonpolytelyen)
N5 nitrilkaučuk
N6 fluorkaučuk
N7 PVC nitrilkaučuk - směs
Q polyuretan
Q2 polyetylentereftalát
Q3 polystyrol
Q4 polyamid
Q5 polymid
Q6 polyvinylidenfluorid
R přírodní nebo syntetický kaučuk pro provozní teplotu do 60°C NR, SR
S silikonový kaučuk SiR
T textilní opletení (napuštěné i nenapuštěné) přes stáčené žíly
T2 textilní opletení napuštěné plameni odolnou hmotou
T3 textilní vrstva (ovinutí nebo páska)
T4 textilní vrstva napuštěná plameni odolnou hmotou
T5 protikorozní ochrana
T6 textilní opletení (napuštěné i nenapuštěné) přes každou žílu u vícežilových kabelů
V PVC měkký
V2 PVC měkký, teplu odolný
V3 PVC měkký, pro nízké teploty
V4 PVC měkký, síťovaný
V5 PVC měkký, oleji odolný
X PE síťovaný
Z síťované směsi na bázi polyolefinů, při požáru s malým vývinem kouře
Z1 termoplastické směsi na bázi polyolefinů, při požáru s malým vývinem kouře

 

5. Zvláštnosti v konstrukci *)

D2 nosný prvek textilní nebo z ocelového drátu přes kabelovou duši
D3 nosný prvek textilní nebo z ocelového drátu umístěný v jádru vedení
D4 samonosný kabel (vodiče přebírají funkci nosného prvku)
D5 průběžné jádro (bez nosného prvku)
D7 nosný prvek textilní nebo z ocelového drátu umístěn z vnějšku kabelu
D8 nosný prvek textilní nebo z ocelového drátu umístěn z vnějšku kabelu, kolmý řez k ose kabelu má tvar"8"
FM sdělovací žíla v silovém vedení
H plochý dělený vodič, vedení (s pláštěm i bez pláště)
H2 plochý nedělený vodič, vedení (dvouvrstvý plášť)
H3 můstkový vodič
H4 ploché vícežilové vedení (kabel)
H5 uspořádání ze dvou nebo více společně stočených žilových vedení
H6 plochý nedělený vodič, vedení (dle HD 359 obsahuje 3 a více žil)
H7 dvouvrstvý isolační obal (vytlačovaná izolace pro světelné řetězce)
H8 spirálové vedení, šňůry
      *) stínění:
A7 Al stínění
A8 Al stínění na každé žíle
C4 Cu stínění opletením stočených žil
C5 Cu stínění opletením každé žíly
C7 Cu stínění z pásků kruhového nebo profilového průřezu přes stočené žíly
C8 Cu stínění z pásků kruhového nebo profilového průřezu pro každou žílu
D stínění z jednoho nebo více tenkých ocelových pásků ležících přímo na stočených žílách a majících kontakt s příložným Cu drátkem


6. Konstrukční prvky

C stínění obecně
Q4 polyamidový doplňkový obal žil
T dodatečné textilní opletení stáčených žil
T6 dodatečné textilní opletení jednotlivých žil

 

7. Provedení jádra

D ohebné jádro z jemných drátků pro svařovací kabely
E velmi ohebné jádro z jemnějších drátků pro svařovací kabely
F ohebné jádro z jemných drátků dle IEC 228, tř. 5 pro flexibilní vedení
H velmi ohebné jádro z jemnějších drátků dle IEC 228, tř. 6 pro flexibilní kabely
K ohebné jádro z jemných drátků dle IEC 228, tř. 5
R kulaté jádro vícedrátové dle IEC 228, tř. 2
U kulaté jádro jednodrátové dle IEC 228, tř. 1
Y leonské lanko dle DIN 47104
W jednodrátový sektorový vodič
S vícedrátový sektorový vodič
Z vodič zvláštního tvaru nebo materiálu

 

8. Počet žil
dle typu konstrukce


9. Ochranný vodič

G s ochranným vodičem
X bez ochranného vodiče
Y leonské lanko, jeho jmenovitý průřez není pevně stanoven


10. Jmenovitý průřez vodiče

dle rozměru a typu konstrukce

Diskuze: Současnost při značení vodičů , kabelů a svorek v elektrotechnice
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 12.2.2004 07:23
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 12.2.2004