Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTROTECHNICKÉ PŘÍKLADY

Výkonové ztráty na svorce

Zadání příkladu E 10/FZ:
Určete ztrátový elektrický výkon, úbytek napětí, navýšenou spotřebu energie a tomu odpovídající navýšené náklady ve spoji vodičů (např. svorkách umístěných v el. rozvaděči), které nejsou dokonale utaženy. Pro každou svorku byl naměřen ohmovou metodou přechodový odpor 0,1 [Ohm], při protékajícím proudu 5. Počet svorek 30ks při uvažované roční době provozu 3 800h a ceně elektrické energie 3,40 Kč/kWh.

Vstupní parametry
A. Technické
1) Odpor ve spoji
  R  Ohm
1) Protékající proud
  I A
1) Počet svorek v instalaci
  n ks
B. Ekonomické
1) Doba provozu instalace
  Nm= h/rok
1) Průměrná cena za 1kWh
  Ne= Kč/kWh
Výstupní parametry
A 1. Technické
Úbytek napětí v jedné svorce
  0.5 V
Výsledná výkonová ztráta
Pzs=
75 W
B1. Ekonomické
Spotřeba elektrické práce na krytí ztrát
285 kWh/rok
Roční náklady na krytí ztrát
969 Kč/rok

Poznámka:1) do světle žlutých políček můžete vložit vlastní požadované hodnoty.

Diskuze: Výkonové ztráty na svorce
2006-08-16 01:37

  Poslední aktualizace: 13.2.2004 09:31
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 13.2.2004