Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ AKTUALITY

Aktuální informace OTE o projektu „Propojení krátkodobých trhů s elektřinou mezi ČR a SR"

Práce na vvn
Práce na vvn
Zajištění liberalizace trhu s elektřinou a energetické bezpečnosti představují klíčové cíle s dopadem na  rozvoj národního hospodářství jednotlivých států. Projekt „Propojení denních trhů s elektřinou v ČR a SR formou implicitní alokace kapacit na vzájemném přeshraničním profilu" zahájený podpisem protokolu z jednání ministrů ČR a SR pana Římana a pana Jahnátka u příležitosti 2. Evropského jaderného fóra v květnu 2008 je jedním z nástrojů k dosáhnutí těchto cílů. Tento projekt, odbornou terminologií nazývaný „Market Coupling", znamená, že dříve dva separátní kroky nutné pro přeshraniční obchodování, tj. koupě elektrické energie a koupě potřebné kapacity přeshraničního profilu, budou prováděny v rámci jedné činnosti. Na jednom tržním místě bude tedy, zjednodušeně řečeno, umožněn prodej/nákup elektrické energie s využitím dostupné přenosové kapacity přeshraničních vedení.

 

Cílem projektu je dosáhnout spolupráce, resp. propojení dvou suverénních národních trhů s elektřinou při zachování jejich nezávislosti, přičemž synergické efekty takovéhoto propojeného trhu s elektřinou jsou nezanedbatelné: zlepšení energetické bilance obou zemí, konvergence cen na krátkodobých trzích s elektřinou a snížení jejich volatility, efektivní využívaní existujících přeshraničních vedení, zjednodušení přeshraničního obchodování a zlepšení konkurenční situace na obou trzích. To vše současně zajistí nárůst možností vyrovnávání aktuální nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii a je krokem k vytvoření jednotného celoevropského trhu s elektřinou.  

 

Denní trh s elektřinou v ČR, i nadále organizovaný naší společností Operátor trhu s elektřinou, a.s., (OTE) díky stále rostoucí likviditě dává záruku stabilní základny pro tento propojený trh s elektřinou. Denní trh s elektřinou na Slovensku díky propojení s českým nabídne slovenským účastníkům trhu transparentní spotovou cenu elektrické energie, tak jako je organizovaný denní trh v ČR zárukou transparentní spotové ceny na trhu v ČR. OTE využije pro úspěšnou implementaci projektu své dlouholeté zkušenosti z provozování organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou. Snahou OTE je v co nejvyšší míře zachovat principy obchodování na denním trhu v ČR, tak jak je znají účastníci trhu z obou zemí. Tedy sesouhlasení pokynů na nákup za co nejvyšší cenu s pokyny na prodej za co nejnižší cenu bez ohledu na zemi ze které pochází, pouze s uvažováním dostupné přenosové kapacity (přenosových vedení) mezi oběma zeměmi v dané obchodní hodině.

 

Projekt řízený ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a ministerstvem hospodářství SR je v co nejvyšší míře konzultován s energetickými regulačními úřady obou zemí a byl oznámen a kladně přivítán i ostatními regulátory středoevropského regionu na setkání zástupců provozovatelů přenosových soustav a regulačních úřadů ve Vídni dne 16. září 2008.  Zahájení obchodování na tomto propojeném trhu je na základě posledních dohod očekáváno v druhém čtvrtletí roku 2009. Do této doby bude vytvořen i organizovaný denní trh s elektřinou na Slovensku, nezbytná podmínka tohoto projektu. V současné době je formován projektový tým, který má na starosti organizační a technickou implementaci samotného řešení. Účastníci trhu, stejně tak jako odborná veřejnost, budou informováni o aktuálních technických a organizačních opatřeních na webových stránkách společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s.

 

Autor:  Ing. Igor Chemišinec, Ph.D., Operátor trhu s elektřinou, a.s.

Zdroj:  ConPro, s.r.o.Helena Krausová PR Director

Diskuze: Aktuální informace OTE o projektu „Propojení krátkodobých trhů s elektřinou mezi ČR a SR"
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 25.5.2010 09:25
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 12.12.2008