Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTRICKÉ AKTUALITY

Distributoři energií budují síťě profesních elektrotechnických firem.

Elektrické vedení
Elektrické vedení
Vážení čtenáři,

Na základě Vašich velmi častých dotazů týkajících se problematiky provedení kvalitních a cenově příznivých elektroinstalčních prácí a možností připojení elektrických rozvodů budovy nebo objektu na zdroj elektrické energie(distribuční síť elektřiny), případně řešení problémů spojených s instalací elektroměru, portál http://www.infoenergie.cz uveřejňuje seznam Aliančních parnerů distributorů (dodavatelů) elektřiny - např. německé firmy E.ON a.s.( bývalé firmy Jihomoravské a Jihočeské energetiky).

Alianční parneři jsou firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s elektrotechnickou kvalifikací pověřené distributory elektřiny k instalaci elektroměrového zařízení a připojování elektroinstalace k rozvodné elektrické síti. Tyto firmy také provádí elektroinstalační práce. Pracovníci těchto firmem a Vám mohou mimo jiné pomoci, stejně kvalitně jako energetičtí auditoři, se stanovením optimálních dimenzí hlavního jističe před elektroměrem podle jehož proudové hodnoty se stanovuje výše tzv. stálého (paušálního) platu. Například za rezervovaný příkon představovaný třífázovým jističem 25A, který bývá nejčastěji zastoupen při jištění elektroinstalace rodinných domů zaplatí(l) v roce 2006 zákazník stálý plat v sazbě D 2 ve výši 1272 Kč/rok.

Alianční parneři i ostatní elektrotechnické firmy provádějící elektrotechnické práce by měli prokázat investorovi, "Smlouvou o aliančním partnerství", případně "Smlouvou na provádění prací", že jsou skutečně oprávněným aliančním partnerem distributora elektřiny.

K dalším nezbytným dokumentům garantujícím odbornost elektrotechnické firmy nebo osoby patří OPRÁVNĚNÍ k- montáži - opravám - revizím elektrických zařízení vydané firmě, případně OSVČ Inspektorátem Technické Inspekce (ITI) případně jinou zákonem definovanou osobou (např. Báňský úrad, Drážní úřad).

Způsobilost pro provádění prácí elektrotechnici prokazují Osvěčením o elektrotechnické způsobilosti k výkonu práce na nebo s elektrickým zařízením vykonané v souladu s vyhláškou č.50/1978 Sb. Tímto osvědčením se musí také prokázat prokázat projektanti elektrických zařízení.

Odbornou způsobilost a kvalifikaci mohou elektrotechničtí pracovníci doložit Certifiátem (průkazem) odborné způsobilosti, vydávaným Unií elektrotechniků ČR.

Dále se doporučuje, aby kvalitní elektrotechnické firmy nebo osoby prokázaly, že jsou schopné garantovat případné vady na zařízení formou Pojištěním odpovědnosti za škodu.

Je také vhodné, při dokončení díla - elektroinstalace doložit Certifikát kvality rozvaděčů do 63A vydaný EZU Praha se značkou ESČ firmám vyrábějící elektrické rozváděče. Jedná se o důležitá opatření ochrany spotřebitele proti dodávkám nekvalitních výrobků a minimalizaci nebezpečí poškození rozváděče provozními vlivy.

Samozřejmostí se již stalo, že odborné a kvalifikované elektrotechnické firmy nebo OSVČ spolu s dodávkou certifikovaného rozvaděče dodávají investorům pro skříňě rozváděčů i proudových prvků v nich osazené Potvrzení podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů vyjadřující, že firma splňuje všechny kvalitativní ukazatele pro zdárnou, kvalitní a bezpečnou realizaci elektrotechnické činosti je firemní Certifikát kvality ISO.

Autor (FIZ)

 

Diskuze: Distributoři energií budují síťě profesních elektrotechnických firem.
2006-08-15 23:21
2006-08-15 23:35
2006-08-16 01:32

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 10:25
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 7.6.2006