Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaELEKTROTECHNICKÉ KURIOZITY

Myší tango

   
Jak jinak, než  pouze dvěma výstižnými  slovy  vyjádřit nežádoucí  myší návštěvu  v elektrické  zásuvce  typu TANGO?  V tomto článku nebudeme  polemizovat nad kvalitou zásuvek TANGO či nad mrštností drobných hlodavců. Článek si klade za cíl  upozornit  na  rizika, se kterými  se  e
lektrotechničtí odborníci dnes a denně  setkávají   při  výkonu svého, velmi nebezbečného  povolání při kterém  jsou nejen ohroženi na životě, ale také mhohdy se přímo se smrtí setkávají.

    V ektrotechnických předpisech např.  ČSN  33 20 00-4-41 se v kapitole  č. 4  v článku  400 N2.3  uvádí,  že lidé a hospodářská zvířata musí být chránění proti nebezpečí, které může nastat při dotyku nebezpečných živých částí, při dotyku neživých částí nebo při jiných nežádoucích účincích elektrického proudu. Norma nepamatuje ochranu života  zvířat  nehospodářského charakteru a tak se  může stát, že elektrotechnik při kontrole
elektrického zařízení po odšroubování krytu zásuvky  se setká  s  nečekaným objevem ve formě např. uhynulé myši vniknuvší  instalační trubkou do zásuvky nebo s její větší družkou, obecně se nazývající krysou, která se rozhodne navštívit rozvodnou skříň   hospodářského stavení, kde po překlenutí vlastním tělem dvou fázových vodičů (400V)  způsobí  zkrat a sobě přivodí smrt.   

    Psychycky méně odolným  povahám tento nečekaný  pohled může způsobit nečekanou slabost případně pád s následným úraze
m  např. v případech pokud zásuvka s takovýmto obsahem  je umístěna ve vyše nad podlahou  a elektrotechnik s citlivější povahou  k jejímu odkrytování musí použít žebřík.   Fotografie   dokladují, že myší hlodavci jsou schopní vlézt v podstatě kamkoliv. 

   V místech instalovaného elektrického zařízení  jsou potom schopny  způsobit například okusem drátů  nebo  zkratováním  svorek,  a to i  pod napětím, nebezpečné situace, ke kterým např. patří  nežádoucí vypnutí vedení působením nadproudových ochranných prvků (pojistek, jističů)zhoršení izolačního stavu vedení s možností následného požáru nebo  přerušení  funkce přístroje  a pod.  A že nejen myši a jejich větší  "kamarádi" jsou schopní způsobit škody na elektrickém zařízení  nám například  přiblížilo nedávné opakování televizního   filmu "4 s tanku a pes" kdy zajatý  voják vermachtu  přerušil  svým silným chrupem elektrické vedení  k náložím  a tak zabránil následným možným škodám zapavením města pod  vodní propustí a to bez ohledu na svůj život.

   Proto je nezbytné aby se kontrolám elektrického zařízení věnovala dostatečná péče aby se včasným odhalením   poškození el. zařízení  zabránilo možným následným škodám na zdraví či majetku.

Autoři:  JQS  a  FAZ       

Diskuze: Myší tango
2007-03-16 05:09 Jaroslav Miklík myší tango

  Poslední aktualizace: 4.7.2007 09:09
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 14.3.2007