Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
ElektřinaOBCHOD S ELEKTŘINOU

JE NÁKUP ELEKTŘINY po privatizaci energetiky SNADNĚJŠÍ A PŘEHLEDNĚJŠÍ?"ČÁST2"

2. část - Jakou celkovou fakturovanou částku má možnost konečný spotřebitel změnou odběratele ovlivnit?

Aby redakce portálu www.infoenergie.cz mohla kvalifikovaně odpovědět čtenářům na výše uvedenou otázku, vybrala pro posouzení ekonomického poměru mezi distribucí a dodávkou nejpočetněji zastoupenou sazbu D 02d (německý název Standart power (standardní elektřina)) největšího distributora a dodavatele elektřiny v ČR firmy E.ON a.s. Tuto sazbu využívají zejména domácnosti bytových domů a RD, které nemají instalované přímotopné vytápění či akumulační spotřebiče. Výpočtem ve dvou letech
bylo jednoznačně prokázáno, že největší část ze zaplacená částky spotřebiteli si rozdělí distribuční společnosti a pro dodavatele zbývá zhruba 30% podíl. Dvouletý vývoj ukázal, že se tento poměr mění výhodněji ve prospěch distribučních společností na úkor dodavatelů. Nejlépe finančně jsou na tom firmy zabezpečující současně jak distribuci tak dodávku elektřiny. Nejmenší část z celkové ceny elektřiny získává dodavatel elektřiny, který fakturuje pouze prodané(dodané) množství elektřiny. Podle základních ekonomických principů by mělo platit, že čím je vyšší prodané množství zboží tím klesají jeho výrobní náklady a tím by měla také být nižší prodejní cena. Že tato ekonomická rozvaha nemusí platit vždy, svědčí ceny pohonných hmot (PHM) v České republice. Například čerpací stanice PHM vybudované u dálnic mají výrazně vyšší ceny než čerpací stanice umístěné v jiných lokalitách a to i při předpokládaných vyšších přečerpaných množstvích PHM v dálničních čerpacích stanicích.
Předpokládejme však, že toto ekonomické pravidlo v energetice platí a proto lze očekávat příznivější spotřební ceny u dodavatelů s vyšším dodávaným množstvím a v současné době (2006) patří k největším dodavatelům elektřiny bývalé krajské rozvodné závody s výjimkou jižní Moravy a jižních Čech, kde došlo ke sloučení dvou distribučních společností v jedinou firmu a proto z pohledu prodaného množství by měla firma E.ON patřit mezi cenově nejvýhodnější dodavatele elektřiny. Na následujícím obrázku je celkové grafické a číselné vyjádření analytického posouzení jednotlivých složek sazby včetně podrobnější ozřejmění významu jednotlivých fakturačních položek.

Diskuze: JE NÁKUP ELEKTŘINY po privatizaci energetiky SNADNĚJŠÍ A PŘEHLEDNĚJŠÍ?"ČÁST2"
2006-08-15 23:14
2006-08-15 23:26
2006-08-16 01:13

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 13:31
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 26.5.2006