Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Ekokolgické daně zvýší náklady domácnostem na venkově až o 15%

Propan butan
Propan butan
1. Daň ze zemního plynu - část 45 zákona č. 261/2007 Sb.

Sazeb daně na plyn je několik:

a)  nejvyšší je sazba 264,80 Kč za MWh spalného tepla.

b) nižší sazbou daně 30,60 Kč/MWh je zatížen plyn používaný k výrobě tepla pro  
    jakékoliv použití  vyjma pro domácností a plyn pro pohon motorů stacionárních, ve
    stavebních strojích a ve strojích a vozidlech určených k provozu převážně mimo veřejné
    komunikace.

c) Pro první tři roky platnosti zákona  je od daně osvobozen plyn určený k pohonu motorů
    nebo pro jiné účely. Až od roku 2011 bude tento plyn zatížen daní, a to ve výši 34,20 Kč
    za MWh spalného tepla. Po každých třech letech se ovšem sazba daně zdvojnásobí, až
    od 1. ledna 2020 dosáhne nejvyšší sazby 264,80 koruny za MWh.

 

Domácnosti podle současného znění zákona jsou od ekologické daně z plynu osvobozeny.  

   

2. Daň z pevných paliv - část 46 zákona č. 261/2007 Sb.

Sazba daně u pevných paliv  činí:

  a)  8,50 Kč na GJ spalného tepla.

  b) Pokud nelze spalné teplo u paliva  prokázat, zákon umožňuje vyměřit daň paušálně
       podle vzorce, že 33 GJ tepla se získá z tuny paliva. 

Pro domácnost se spotřebou  energie pro vytápění ve výši cca 80 GJ/rok  ekologická daň zvýší náklady na vytápění:

    a) hnědým uhlím o cca 14% 

    b) černým uhlím   o  cca 7%.

 

Osvobozeno od daně je palivo:

a)  použité k výrobě elektřiny, ke kombinované výrobě elektřiny a tepla v zařízení s určitou
      účinností,

b) pokud je teplo dodáváno domácnostem, 

c) pro plavby po vodách, ne však v soukromých rekreačních plavidlech.

d) používané v určitých průmyslových procesech, např. v metalurgii, či v chemických
    redukčních procesech.

 

Plátcem daně není zákazník (spotřebitel pevných paliv), ale dodavatel, který uhlí prodává. Daňová povinnost vzniká v okamžiku dodání paliva konečnému spotřebiteli.   

 

3. Daň z elektřiny - část 47 zákona č. 261/2007 Sb.

Ekologická daň z elektřiny  činí  28,30 Kč za MWh.

 

Osvobozena od daně je elektřina:

a)  "ekologicky šetrná". To je podle zákona elektřina pocházející z energie sluneční, větrné, geotermální nebo vodní, vyrobená z biomasy nebo produktů z biomasy, vyrobená z důlního plynu či z palivových článků.

b) sloužící ke hromadné dopravě, tzn. pro pohon lokomotiv, tramvají a trolejbusů.

c) vyrobená ve zdrojích elektřiny  s výkonem nižším než 2 MW, pokud je přímo spotřebována nebo dodávána do sítě vlastním vedením.

 

Daň  z elektřiny  se neplatí ani za ztráty elektrické energie, které vznikají při přenosu a distribuci.

 

Relativně sazba daně z elektřiny činí cca 1%  z celkové ceny elektřiny. Ti kdo topí elektřinou si za ekologickou daň připlatí  zvýšením nákladů o cca 2 %.   

 

Ekonomové odhadují že  zavedešní ekologické daně se  zvýší v roce 2008 příjem do státní pokladny ve výši     3,5 až 5,5 miliardy korun.

 

Ministerstvo životního prostředí ovšem potvrzuje závazek vynahradit tuto novou nepřímou daň (svým charakterem se jedná o daň spotřební) snížením plateb na sociální pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. S touto kompenzací se ovšem nepočítá hned od ledna 2008.

Vláda  ČR, při přijetí  zákona slíbila, že  v červnu r. 2008  výběr ekologické daně vyhodnotí a navrhne změny ve výši sociálního pojištění zaměstnanců a OSVČ tak, aby tyto příjmy z rozpočtu zase občanům vrátila.

 

Očekává se, že  nejvíce tak na  případné kompenzaci ekologických daní  získá zaměstnanec a podnikatel, kteří   získávají teplo pro svůj byt či dům spalováním  zemního plynu.

Diskuze: Ekokolgické daně zvýší náklady domácnostem na venkově až o 15%
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 13.3.2008 14:14
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 7.2.2008