Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Finanční dotace na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie

V posledních letech poskytoval Státní fond životního prostředí finanční podporu pro instalaci obnovitelných energetických zdrojů s cílem snížení produkce emisí na území ČR. V letošním roce pozastavil SFŽP přijímání žádostí o tuto finanční podporu zejména pro TČ, solární zařízení a kotle na biomasu z důvodu nepokrytí žádostí finančními prostředky. Konkrétní důvody proč tomu tak je uvádí následující komentář tiskové mluvčí SFŽP.

Komentář k pozastavení příjmu žádostí.

Pozastavení příjmu žádostí do národních programů Státního fondu životního prostředí ČR vyvolalo mnoho negativních reakcí, zejména ze strany fyzických osob. Rádi bychom tedy podrobněji vysvětlili, proč k tomuto kroku došlo... Příkladem je novinový článek v deníku Právo s názvem "Stát podrazil lidi s ekologickým topením".

Fond vznikl na základě zákona 388/91 Sb. o Státním fondu životního prostředí, který definuje jeho příjmy. Z největší části se jedná o poplatky za znečišťování životního prostředí. Rozpočet Fondu není napojen na státní rozpočet a za své finanční závazky si Fond ručí sám. Vzhledem k tomu, že životní prostředí je značně podfinancované a zdroje Fondu v průběhu let klesají, rozpočet již nestačí na krytí stále se zvyšujícího počtu žádostí do národních i evropských programů.

Konkrétně program týkající se obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na biomasu atd.), který je nastaven i pro fyzické osoby, Fond financuje místo státního rozpočtu. Usnesením Vlády ČR č. 1261/99 bylo Fondu přislíbeno, že v roce 2002 dostane na tento program finanční příspěvek ve výši 800 miliónů korun, ale pozdějším rozhodnutím ministerstva financí, tyto peníze nikdy neobdržel. Fond prostřednictvím svého správce MŽP o peníze na tento program žádá každý rok, bohužel bezúspěšně. Z rozpočtu Fondu bylo na projekty v rámci OZE v letech 2002-2004 vynaloženo 1,3 miliardy korun.

Rozhodnutí pozastavení příjmu žádostí ze dne na den mělo své opodstatnění v tom, že již v době před datem pozastavení byl takový převis žádostí, že další příjem by byl z hlediska jejich uspokojení nereálný a znamenal by pouhé administrativní zatížení, jak předkladatelů žádostí, tak pracovníků Fondu.

V současné době je prioritou SFŽP ČR spolufinancovat projekty zařazené do fondů Evropské unie (Fond soudržnosti - životní prostředí, Operační program Infrastruktura - životní prostředí), jelikož průměrně za každé vložené euro z národních zdrojů, dostane konečný příjemce na svůj projekt 7,5 eura ze zdrojů Evropské unie.

Fond chápe, že pro fyzické osoby tato zpráva je nepříjemná, nicméně tento program je nastaven jako případný finanční pomocník, nikoli jako automatické inkasování peněz. Žadatelé jsou o možnosti nevyřízení žádosti upozorněni v podmínkách dotačních programů, kde se výslovně uvádí, že "Podpora bude poskytována v závislosti na objemu finančních prostředků Fondu na daný rok". Na poskytovanou podporu ze SFŽP ČR tedy není právní nárok. Motivem lidí, kteří se rozhodli ve svém obydlí používat zdroj vytápění šetrnější k životnímu prostředí, neměl prvotně být finanční příspěvek, ale zvážení vhodnosti použití těchto zdrojů z hlediska lokality objektu (např. intenzita slunečního záření, tepelný potenciál okolního prostředí, dostupnost paliva atd.), ekonomické návratnosti investice a v neposlední řadě kladný dopad na životní prostředí. Obdržená dotace od Fondu by tedy měla být chápána jen jako určitý bonus za vynaložené úsilí ke snížení skleníkových plynů tam, kde je to účelné.

V současné době probíhá analýza všech dotačních titulů Fondu a po jejím vyhodnocení, předpokládáme v září, se rozhodne o znovuspuštění příjmu žádostí pro tento rok.

Lucie Králová
tisková mluvčí SFŽP ČR

Zdroj: SFŽP

Diskuze: Finanční dotace na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie
2006-08-15 22:13
2006-08-15 23:29
2005-10-23 16:31 Stanislav Hájek dotace SFŽP
2005-11-08 08:37 Vojtech Adlof dotace SFŽP

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:15
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 16.6.2005