Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Sdělení Ministerstva financí k uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu v souvislosti s účinností nového zákona o DPH

Snížení sazby DPH (daně z přidané hodnoty) z 22% na 19% se zohledňuje od 1.5.2004 podle zákona č. 235/2004 Sb., v cenách ceny elektřiny a plynu.

V případě dodání elektrické energie a plynu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den odečtu z měřícího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby, pokud je stanoven příslušnými technickými a provozními předpisy dodavatele.

Ministerstvo financí doporučuje plátcům daně, kteří dodávají elektrickou energii a plyn, aby provedli mimořádný odečet k datu 30.4.2004, případně provedli propočet spotřeby elektrické energie a plynu, byl-li odečet proveden po tomto datu, a při uplatnění daně za období do 30. 4. 2004 použili sazbu daně 22 %. Za dodávky elektrické energie a plynu po 1. 5. 2004 bude použita sazba 19 %.

Na základě daňového dokladu za splnění ostatních zákonných podmínek pro uplatnění nároku na odpočet DPH má příjemce nárok na uplatnění odpočtu, a to i ve zdaňovacích obdobích po 1. 5. 2004.

Podrobnější informace jsou na: www.mfcr.cz

Diskuze: Sdělení Ministerstva financí k uplatnění DPH při dodání elektrické energie nebo plynu v souvislosti s účinností nového zákona o DPH
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 16.6.2004 12:05
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 16.6.2004