Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Platba DPH v oblasti hospodaření energií

Od schválením zákona o Dani z Přidané Hodnoty (dále DPH) v dubnu roku 2004 platí, že jako plátce DPH se musí do 15 dne následujícího měsíce registrovat, na finančním úřadě, každý podnikatel po překročení částky z obratu 1 000 000 Kč za dvanáct uplynulých měsíců.

Pro osoby podnikající v oblasti hospodaření energií např. energetické auditory to znamená, že pokud jejich obrat za 12 uplynulých měsíců překročí 1 000 000 Kč musí odvést finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty ve výši 19 % z každé fakturované částky .

Příklad:

Pokud zpracuje energetický posudek osoba, která není plátce DPH v celkové ceně 10 000 Kč. a jeho náklady jsou např. 8 000 Kč rozdíl obou částek 2 000 Kč je zisk.

Pokud energetický posudek zpracuje osoba, která je plátcem DPH ve stejné ceně 10 000 Kč při stejných nákladech 8 000 Kč musí státu odvést 1 900 Kč a jeho zisk činí 200 Kč a je tedy 10x nižší než u osoby, která není plátcem DPH.

Přehled základních pravidel týkajících se DPH:

 • OSOBY POVINNÉ ODVÁDĚT DPH:
  Všichni podnikatelé i firmy uskutečňující ekonomickou činnost , při čemž za ekonomickou činnost se považuje činnost vědecká, literární, umělecká, poskytování inženýrských nebo účetních služeb jakož i poskytování služeb lékařských a právních.
 • REGISTRACE K PLACENÍ DPH
  Při překroční limitu je podnikatel povinen se zaregistrovat do 15. dne následujícího měsíce.
 • OSVOBOZENÍ OD PLACENÍ DPH
  Od placení DPH jsou osvobozeny osoby pokud jejich obrat nepřesáhne 1 000 000 Kč obratu v průběhu 12 měsíců.
 • SPLÁTKA DANĚ
  Daň je splatná do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovací období se stanoví podle výše obratu jako měsíční nebo čtvrtletní. (Pokud podnikatelův obrat za období 12 měsíců přesáhne částku 10 000 000 Kč stává se měsíčním plátcem DPH ostatní podnikatelé mohou platit DPH ve čtvrtletních intervalech.
 • ZRUŠENÍ REGISTRACE DPH
  Zrušit registraci k placení DPH je možné nejdříve po jednom roce, pokud obrat v předchozích 12 měsících nedosáhl 1 000 000 Kč.
 • SANKCE
  Podnikatel, který se v čas nezaregistroval přestože mu ze zákona tato povinnost vyplynula, je povinen uhradit svému správci daně částku ve výši 10 % z celkových příjmů nebo výnosů jako náhradu za zboží nebo služby, které prodal bez DPH.


Diskuze: Platba DPH v oblasti hospodaření energií
2009-07-07 16:26 ola psc

  Poslední aktualizace: 10.5.2004 14:59
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 10.5.2004