Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a audit

MPO k dotazu zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov

 

Budova MPO
Budova MPO
Přepis stanoviska MPO k dotazu možnosti zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb.
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, které se k této problematice vztahují. Při zpracování dokumentace budou postupovat v souladu s požadavky příslušných harmonizovaných českých technických norem a vyhlášky č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a technických norem a předpisů je nahrazujících.

Při stanovení celkové energetické náročnosti budov budou postupovat podle ustanovení § 6a odst.1, to znamená podle požadavků příslušných harmonizovaných českých technických norem. Průkaz energetické náročnosti budov podle § 6a odst. 7 zákona č. 406/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude moci vypracovávat autorizovaná osoba podle § 5 odst. 3 písm.a), e) a f) pro přezkoušení Ministerstvem průmyslu a obchodu z podrobností jeho zpracování.

Energetický štítek budovy podle ČSN 730540 mohou zpracovávat autorizované osoby v rozsahu oborů, pro které mají platné autorizační osvědčení. Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, tuto činnost nijak neupravuje.


V Praze dne 25.4.2007

JUDr. Jitka Rybová, ředitelka odboru legislativního a právního MPO

Viz. (Vyhláška č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov)

Diskuze: MPO k dotazu zpracovávání dokumentace energetických ukazatelů budov
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 23.10.2007 09:37
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 31.8.2007