Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a audit

Program pro výpočet energetického průkazu budov

Blokové schéma ENB (1)
Blokové schéma ENB (1)
Vyhláška č. 148/2007 stanovující pravidla pro zpracování průkazu energetické náročnosti budov  byla vydána  k 1.červenci r. 2007.   Zpracování energetického průkazu budov bude pravděpodobně matematicky  poměrně náročnější než byla realizace energetických auditů. Proto  MPO nechává vypracovat energetický software, který by měl energetickým certifikačním orgánům  jednak pomoci sjednotit výpočtové metody na jednotnou platformu a jednak  usnadnit , urychlit  zpracování  a realizovat výpočty  a analýzy  dat  získaných z energetického průzkumu, projektové dokumentace, revizí vyhrazených technických zařízení,  fakturačních podkladů a zpracovaných energetických auditů  budov.  Financování je realizováno v rámci pilotních projektů Českou energetickou agenturou, na jejíchž stránkách po dokončení finální verze by měl být volně ke stažení.  Program má několik vývojových fází . Základní verze č. 1.01 ze  obsahovala zpracovanou výpočetní metodiku podle podkladů a zapracovávala předběžné požadavky připravované vyhlášky.  verze 1.03 byla  po úpravách uveřejněna ke stažení.   

  V současné době je  program upravován a   předpokádá se, že    verze výpočetního programu označovaná  číslem  2.03  určená ke zpracovávání  energetických průkazů budov  odborné veřejnosti bude zveřejněna ji6   v průběhu září 2007. 

Tato verze  2.03 zapracovává  požadavky platné vyhlášky  č. 148/2001 Sb.    Energetická náročnost budov a   představuje tak  mocný nástroj,  kterým  lze  provést hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků legislativních předpisů.  Na základě zadaných vstupních dat například z Informačního  systému  energetického hospodářsví   budov  PREMMI viz: je možné získat ucelený přehled  o historickém vývoji spotřeb paliv a energie v budovách.   Lze si přát nic jiného než aby program byl energetickým certifikátorům dobrým pomocníkem při jejich náročné práci.

.

 

 

Literatura:

1. Směrnice Rady Evropy  č. 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov

2. Směrnice Rady Evropy  č. 2006/32/ES. o energetické náročnosti budov
3. Zákon ČR  č. 406/2006 Sb.  o hospodaření energií  vč. změn

4.  vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

5.ČSN EN ISO 13790 - Tepelné chování budov, tepelné chování budov,  výpočet potřeby
                                          energie na vytápění

6.ČSN EN 832 -Tepelné chování budov, výpočet potřeby tepla na vytápění, obytné budovy

7. ČSN EN 730540   

8. ČSN 060320 - ohřívání užitkové vody,navrhování a projektování

9. Výpočetní nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov v ČR, Urban, Kabele, 
    Adamovský, Musil, Kabrhel,  Zdroj: Zborník prednášok Tepelná ochrana budov 2007. 
    Bratislava: Intenzíva s.r.o., 2007, str. 105-110.


Diskuze: Program pro výpočet energetického průkazu budov
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 4.10.2007 15:22
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 22.8.2007