Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Energ. průkaz a audit

Postřehy z valné hromady Asociace energetických auditorů budov r. 2007

JIHLAVA BPD 1z 2005
JIHLAVA BPD 1z 2005
23.5.2007 se konala na závěr 3. konference energetických auditorů valná hromada profesionálních odborníků na úspory energie. Tato valná hromada byla významná volbou nové správní rady a dozorčí rady. Z celkového počtu 162 členů asociace bylo přítomno 45 energetických odborníků. Pro úplnost dodejme, že v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR je zapsáno k. 23.5.2007 260 osob řešících problenatiku hospodaření energií v budovách podle zákona č. 406/2000 Sb. Valné hromadě předsedal Ing. Vít Klein Ph.D Maria a.s. Po zahájení ve 13 hodin, bylo jednomyslně hlasováno o schválení progranu Valné hromady AEA. Následovala volba návrhové, volební a mandátové komise. Po té byla přednesena Ing. Miroslavem Marešem, předsedou správní rady a generálním ředitelem firmy Tebodin Czech Republic, s.r.o. podána zpráva o bohaté činnosti správní rady Asociace auditorů v minulém volebním období. dále následovaly zprávy o hospodaření za rok 2006. (Podrobnější údaje o hospodaření mohou energetičtí auditoři získat na požádání v kanceláři AEA nebo v redakci portálu ifoenergie.cz) a zpráva dozorčí rady. V bodu diskuse nebylo podstatných připomínek.

Následoval bod volby členů do správní a dozorčí rady AEA. Po přečtení obecných pravidel voleb bylo o těchto pravidlech hlasováno. Pravidla byla jednomyslně schválena. Po té byli představeni panem předsedajícm navržení členové do obou orgánů. Do správní rady bylo navrženo odstupující správní radou 10 kanditátů a do dozorčí rady 4 kandidáti. Návrh byl doplněn účastníky valné hromady o dva členy a to: Jedním doplňujícím návrhem do správní rady-navrhovaný kandidaturu odmítl a jedním doplňujícím návrhem do dozorčí rady. Návrh byl Ing.Irenou Plockovou přijat. Po té následovala tajná volba členů obou orgánů. Volební komise při sčítání hlasů vyřadila 6 hlasů jako neplatných takže celkový počet platných, odevzdaných hlasovacích lísků činil 39. V hlasování do správní rady získal nenejvyšší počet hlasů (37) Ing. Jaroslav Šafránek CSc a při hlasování členů do dozorčí rady získal nejvyšší počet hlasů (30) Ing. Václav Šrámek - zakladatel Asociace energetických auditorů. Z výsledků voleb vyplynulo, že oba orgány budou pracovat téměř ve zhodném obsazení jako v předcházejícím období. Za nové kanditáty ve správní radě citujme alespoň odborníka na oblast obnovitelných zdrojů energie a energetických auditů Ing.Jiřího Beranovského Ph.D a novou kandidátku ve 3 člené dozorčí radě Ing.Ivana Tesaříková. Oba orgány si podle schválených stanov zvolí ze svých členů předsedu.

Po přečtení výsledků se již tak malý počet účastníků ztenčil o další odcházející a tak návrhy:" Plánu činnosti na rok 2007 a finančního rozpočtu na rok 2007" byly předneseny před témněř prázdným zasedacím sálem vysokoškolské koleje na Thákurově ulici č. 1 v Praze.

Každého zájemce o realizaci energetického auditu jistě v této souvislosti napadne několik otázek například:

Proč v Asociaci energetických auditorů nejsou organizováni všichni energetičtí auditoři MPO-ČR?

Mám si nechat zpracovat energetický audit od auditora, který je či není členem AEA?

 

Diskuze: Postřehy z valné hromady Asociace energetických auditorů budov r. 2007
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 27.6.2007 20:23
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 23.5.2007