Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
NZE

Firma COCA-COLA HELLENIC instaluje kogenerační jednotky

Kogenerační jednotka Jembachr
Kogenerační jednotka Jembachr
Americká firma  Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. a energetická společnost ContourGlobal zahájily v Evropě velkou energeticko - ekologickou iniciativu s cílem úspory provozních energetických nákladů  a snížení produkce  emisí skleníkových plynů.

V rámci první fáze projektu bude v lahvovacích závodech Coca-Cola instalováno 19 energetických soustrojí  s plynovými motory Jenbacher s celkovým výkonem 58 000 kW.

(Divize plynových motorů Jenbacher společnosti GE Energy se sídlem v rakouském Jenbachu je předním výrobcem plynových pístových motorů, motorgenerátorů a kogeneračních systémů pro výrobu elektrické energie. Plynové motory Jenbacher s výkonem od 0,25 do 3 MW pracují na zemní plyn nebo na široké spektrum speciálních odpadních plynů, a to včetně bioplynu a skládkového plynu.)

 .

Tato iniciativa Iniciativa podporuje  mimo vlastních finančních úspor snahu Evropské komise zaměřovat se na palčivé ekologické problémy a dosáhnout vytyčeného cíle, kterým, před celosvětovou ekologickou konferencí  konanou v prosinci 2007, bylo snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) ve členských zemích EU o 20 % do roku 2020. 

Předpokládá se, že díky  kogeneračním jednotkám  a  motorům Jenbacher se emise oxidu uhličitého produkované jednotlivými závody sníží přibližně o  40 % ročně.

.

„Evropská komise usiluje o další snižování emisí v regionu a my jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům dodat technologii, která jim poskytne ekonomicky efektivní zdroj energie a pomůže výrazně snížit emise oxidu uhličitého v jejich  provozech," prohlásil generální ředitel divize plynových motorů Jenbacher v GE Energy Prady Iyyanki.

Společnost GE Energy dodá kogenerační plynové jednotky Jenbacher společnosti ContourGlobal, která provede jejich instalaci v jednotlivých závodech Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Instalace těchto jednotek se plánuje v České republice, Rakousku, Řecku, Itálii, Severním Irsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Rusku, na Ukrajině, v Srbsku a Nigérii. Dvě instalace budou provedeny v Itálii, Rusku a Rumunsku.

Agregáty GE Jenbacher využívají jako paliva zemního plynu a budou používány jako lokální generátory elektrické energie pro závody Coca-Cola. Vedle elektřiny budou rovněž zajišťovat dodávky tepla a chlazení.

Kogenerace, neboli kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, se ukazuje jako podstatně energeticky efektivnější řešení než používání oddělených zdrojů. Tento způsob výroby energie je rovněž šetrnější k životnímu prostředí. I proto EU v minulých letech začala apelovat na vlády evropských zemích, aby modernizovaly své průmyslové a komunální kogenerační systémy, zlepšily svou energetickou efektivitu a snížily úroveň emisí.

Podle smlouvy uzavřené s ContourGlobal dodá GE Energy systémy Jenbacher JMS 620 GS-N.L., zajišťující využití tepla z chlazení motoru, oleje, palivové směsi a ze spalin. K systému budou dodány ovládací jednotky DIA.NE XT.

Motory Jenbacher od GE Energy budou dodány na sklonku roku 2008 a v roce 2009, až budou elektrárny v jednotlivých provozech připraveny na osazení motory. Motory jsou vyráběny ve výrobním centru GE Energy v rakouském Jenbachu.

 

 

JENBACH, RAKOUSKO - 28. ledna 2008 

Autor:

Ondřej Hampl

 

                                         

Diskuze: Firma COCA-COLA HELLENIC instaluje kogenerační jednotky
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 13.3.2008 08:14
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 29.1.2008