Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Dotace na zateplení, rodinných a bytových domů, základní informace

Základní  informace:

Název programu:  Zelená úspora

 

Termosnímek 1
Termosnímek 1
1. Pro koho je program určen?

    Program je prioritně určen pro majitele zděných budov, majitelé panelových budov
     mohou využít například programu panel.

 

2. Kdo může o státní podporu žádat?

 O státní podporu může požádat každý majitel rodinného či bytového domu, společenství vlastníků a bytová družstva,  ale i malí, střední a velcí podnikatelé.

 

3.Jaká opatření budou finančně podporována?

I.  PROGRAM "A" - úspora energie na vytápění

   a)  Komplexní zateplení obálky domu ( zateplení stěn, podlah, stropů a výměna oken a
         dveří - komplexní program A1

   b) Částečná energetická sanace domu například pouze zateplení  obvodových stěn
        program A.2

Podle podmínek programu je možné během let jednotlivé programy kombinovat a to tak že například nejprve se u domu zateplí obvodové stěny a teprve následně se provede výměna oken a zateplí se střecha. Potom projek bude zařazen do programu z A2 do A1. 

       

Podmínkou pro přinání dotace je, aby měrná spotřeba energie byla rovna nebo nižší než:

a)  u rodinných domů  70 kWh/m2 podlahové plochy za rok

b) u bytových domů      55 kWh/m2 podlahové plochy za rok

 

 

Poznámka:  Těchto hodnot lze ve většině případů dosáhnout pouze kvalitním zateplením obálky  budovy a to na doporučené nebo nižší hodnoty koeficientů prostupu tepla U  dle ČSN 73 0540-2: r. 2007 ve většině případů  bez nutnosti instalování systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ze vzduchu.

 

 

 

Pokud se Žadateli podaří dosáhnout nižších hodnot měrné roční potřeby tepla na vytápění, a to:

a)  u rodinných domů na úrovni nejvýše 40 kWh/m2 podlahové plochy za rok

b)  u bytových domů na úrovni nejvýše   30 kWh/m2 podlahové plochy za rok

bude přidělená dotace vyšší.

 

 

Poznámka: Tyto hodnoty budou u většiny objektů dosažitelné pouze s  realizací kvalitního zateplení a s použitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

 

Upozornění:

Zároveň je požadováno snížení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o  40 % oproti stavu před jeho realizací.

 

 

 

 

II. PROGRAM  "B" - Podpora staveb v pasivním energetickém stadardu

 

 

Základní podmínkou  programu je, že měrná spotřeba energie musí být rovna nebo nižší něž:

a)  rodinných domů 20 kWh/m2 podlahové plochy za rok

b)  u bytových domů 15 kWh/mpodlahové plochy za rok

 

 

III. PROGRAM  "C" využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu
                                   teplé vody

 

    C1 -    Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za

                nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

    C2 -    Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do

                novostaveb

    C3 -    Instalace solárně-termických kolektorů

 

 

 

4. ´Jak lze prokázat výši měrné spotřeby energie?

       Měrnou spotřebu energie lze prokázat  Průkazem energetické náročnosti  budovy. 

 

5. Kdo může zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

 

     Průkaz energetické náročnosti může zpracovat , podle zákona č. 406/2000 Sb.,  

     osoba certifikovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu - energetický auditor, která
     je  zapsaná na stránkách http://www.infoenergie.cz//, v kapitole profesní seznamy, dále
      na stránkách MPO-ČR http://www.mpo.cr/ a  je členem asociace energetických
      auditorů www.aeaonline.cz .

 

 

6.  Kolik peněz zapatí stavebník za projekt a průkaz energetické náročnosti? 

     cena projektu se pohybuje v cenové relaci  2- 4% z ceny díla

     cena průkazu energetické náročnosti budovy včetně: výpočtu potřeby energie  pro krytí tepelných ztrát domu,   výpočtů kondenzace vodní páry  ve  stěnách budovy ( energetičtí auditoři doporučují stavebníkům nechat si prověřit zda po zateplení domu nebude ve zdivu kondenzovat voda aby v budocnosti byl vyloučen výskyt plísní) a   průvodní technické zprávy :

 

     a)  pro RD  činí cca   4000- 8000 Kč (podle náročnosti technologie, instalace
      tepelného čerpadla, obnovitelného zdroje energie a pod.)

     b) pro bytové domy  (podle počtu bytových jednotek)  12 000  - 17 000 i více Kč 

 

 

 

6.  Kolik peněz je možné získat?

      Výše státní podpory se liší podle toho, o jaký druh programu (nebo jejich  kombinaci)  
      bude stavebník žádat a jaké výše úspor paliv a energie bude  dosaženo.  Ve větčině 
      případů bude, při dodržení podmínek, dosahovat   podpora až 50% z celkových 
     investičních nákladů.
      

 

 

7. Kde a kdy lze dotace získat?

     Žádosti bude přijímat státní fond životního prostředí a to jak v pražské centrále tak na 
     svých regionálních pracovištích v krajských městech. Žádosti budou přijímány 
    od  22. dubna 2009
a to na předem připravených formulářích SFŽP.
Podle

     informací by mělo být možné o dotaci požádat až do roku 2012.

 

 

8. Kolik bude stát žádost? 

     Žádost je zdarma - pokud stavebník pomine čas, který bude mustet pro vystavení
     žádosti a její podání  a náledným kontrolám věnovat.   Stavebník však bude muset
     doložit projekt od autorizovaného  inženýra, architekta, či projektanta.jak již bylo
      uvedeno výše cena projektu se pohybuje v rozmězí 2 až 4% z celkové investice.

 

 

9. Kdy bude přiznána dotace?      

     Oznámení o tom, zda stavebníkovi byla přiznána dotace by mělo být žadateli doručeno
     do dvou měsíců od podání, ale jistě bude záležet na kapacitních možnostech SFŽP.

 

 

10. Jak postupovat pokud již zatepluji?

     Bohužel , ten stavebník, který státu úspornými opatřeními reaĺizovanými před 1.
     dubnem 2009. pomohl na vlastní  náklady ušetřit CO2, za které ČR získala od
    Japonska 25 miliard Kč, které jsou na podporu úspor energie a CO2 sátem darované
     bohužel nezíská podporu žádnou a to ani například na slevě na daních. Toto je námět
     pro řešení do poslanecké sněmovny.

          Stejně tak pravděpodobně  nezíská podporu ani ten stavebník, který již nějakou
    část  z komplexního zatepelní budovy  realizoval, protože podmínkou pro získání dotace
    je 40% úspora energie, prokázaná průkazem energetické náročnosti budov. 
    Takovouto úsporu většinou vykazuje komplexně zateplená budova  s vyměněnými nebo
    repasovanými okny a dveřmi  při dodržení   doporučených  hodnot parametru U podle  
    ČSN 730540-2:2007.  

 

 

 11. Kde získáte podrobnější informace?   

     Podrobné odborně-technické  informace Vám poskytnou energetičtí auditoři MPO-ČR,
     ostatní podrobnosti týkající se vyplňování formulářů a  dalších náležitostí Vám poskytne
     SFŽP na bezplatné lince  800 260 500, nebo krajská pracoviště SFŽP.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  2009,

Diskuze: Dotace na zateplení, rodinných a bytových domů, základní informace
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 3.2.2010 13:46
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 8.4.2009