Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Hospodárné palivo pro klasická i krbová kamna

Oheň_2
Oheň_2
Pro zatápění (podpal) se v klasických kamnech používá nejčastěji dřevěných třísek(štěpek). Po dostatečném rozhoření ohně se přikládá kusové dřevo, později pro prodloužení doby hoření a zvýšení výhřevnosti se přikládá kamenným uhlím. Mimo tohoto paliva jsou také vhodným palivem často, s menším množstvím popela hnědouhelné nebo dřevěné brikety jež se vyznačují vyšší výhřevností.

Hnědouhelné brikety

bývají vhodným doplňkem řady ostatních pevných paliv a to jak v klasických kamnech jejich spalování přizpůsobených, krbových kamnech případně v krbových vložkách. K jejich přednostem patří, že vytváří menší objem popela a jejich spalováním vzniká menší množství komínových spalin. Také se prodlužuje doba "života" ohně. Z ekologického hlediska obstahu méně síry něž klasické pevné hnědouhelné palivo a mají nižší obsah vody. Ke správnému, bezproblémovému prohoření hnědouhelných briket musí být v kamnech použitý správný rošt, umožňující dostatečný přívod vzduchu. Brikety do kamen přikládáme až zapálený oheň dosáhne dostatečné intenzity neboť jejich přímé zapalování bez dostatečného množství zhavého jádra ohně je problematické. Při jejich skladování musí být majitel kamen velmi opatrný neboť volně ložené (sypané) brikety s obsahem prachu mají sklon k samovznícení a to zejména ve vlhčích prostorách. Proto je vhodnější jejich skladování v prostorách suchých s nízkou teplotou okolí a složené těsně vedle sebe pokud možno s co nejmenšími vzduchovými mezerami.

Brikety dřevěné

jejich výroba je založena na principu lisování suchých dřevěných pilin ve vhodně tvarovaných formách. Slisováním pilin se zvýší výhřevnost na hodnotu cca 16 MJ/kg a účinost o cca 10 - 15 i více procent. Dřevěné brikety se toporučuje skladovat v suchém prostředí v neprodyšných obalech aby se zamezilo zvýšení cca 10% výrobního objemu vlhkosti z okolí. Neboť platí zásada, čím je dřevo sušší, cím je energeticky vydatnější. Dřevěné brikety vyráběné= správnými technologickými procesy obsahují málo sloučenin dusíku a síry z čehož lze odvodit, že i spaliny budou obsahovat malé množství látek negativně zatěžujících životní prostředí. Dřevěné brikety je možné, po zapálení pomocí obvyklých zapalovacích materiálů, spalovat ve standardních topeništích bez speciálních úprav litinových roštů. Výkon kamen je snadno regulovatelný množstvím přiváděného vzduchu nejčastěji do spodního prostoru topeniště. Je třeba upozornit, že příliš nízké množství přiváděného vzduchu do topidel může docházet ke zvýšení obsahu OXIDU UHELNATÉHO ve vzduchu v místnostech s kamny nad životu bezpečnou mez.

Na základě výše uvedených skutečností je vhodné používat paliv ve formě briket, zejména v případech cenově přijatelných cenových hladin.

(LIK)

Diskuze: Hospodárné palivo pro klasická i krbová kamna
2006-08-15 22:39
2006-08-15 23:36

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 13:29
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 24.5.2006