Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Úspory energií

Šetřit každý rok 1 % energie - povinnost, nebo doporučení EU?

Již několik let usiluje Evropská komise o uplatnění nové Směrnice o efektivním vyžívání energie a o energetických službách, jejímž cílem je v období let 2006 až 2012 dosáhnout 6 % zvýšení energetické účinnosti, respektive minimálně 1 % zvýšeni ročně. Návrh byl předložen Evropskému par­lamentu, ten však má pozměňující návrhy, a tak je předmětem diskusí i to, jestli má být tento krok členským státům nařízen, nebo doporučen.

Návrh směrnice byl podložen vědomím, že spotřeba energie v zemích EU je až o 20 % vyšší, než je ekonomicky opodstatněné. Evropská komise tento potenciál odhaduje na ekvivalent spotřeby 200 milionů tun ropy ročně. Nařízeni povinného sníženi spotřeby energie však vyvolává rozporuplné reakce ? směrem k jeho zpřísnění i uvolněni.

Návrh směrnice je v současné době pro­jednáván Evropským parlamentem, který chce prodloužit referenční období na 9 let s povinným snížením energetické náročnosti o 11,5 %. Evropská komise je ochotna akceptovat devíti-leté období s 9% snížením energetické náročnosti.

A jak se k tomuto problému staví jednotlivé členské státy unie? Podle prů­běžných reakci je více než polovina z nich ochotna rovněž akceptovat období 9 let s 9% úsporami, ovšem pouze jako indikativní cil. Ať již bude úspora energie doporučena nebo nařízena je zřejmé že se stále se zhoršující situací v oblasti životního prostředí a setrvalého trendu růstu cen paliv, energií a vody bude dostatečně motivujícím faktorem pro snahy o optimalizaci hospodaření energií.

Jednoznačnou výhodu při složitém systému výkaznictví a sledování dosažení doporučených nebo nařízených hodnot EU získají provozovatelé a vlastníci budov například města a obce, kteří mají zaveden komplexní systém energetického řízení a sledování spotřeby energie PREMMI.

Zdroj: SEVEN, EU, prosinec 2005

Diskuze: Šetřit každý rok 1 % energie - povinnost, nebo doporučení EU?
2006-08-15 22:18
2006-08-15 23:36
2006-08-16 01:05

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:27
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 9.1.2006