Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ropa

Světová rada pro otázky ropy a ropných produktů (WPC)

World Petroleum Council  (WPC) je nadnárodní, nestranná, apolitická organizace poskytující fórum pro globální problémy energií a ropy, včetně souvisejících komodit a vědeckých disciplín, která byla založena v Londýně již v roce 1993. Úkolem WPC je podpora řízení světových ropných zdrojů ve prospěch lidstva.
Cílem WPC je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na záležitosti spojené s ropou. Šedesát národních rad tvoří rozhodovací orgán Rady, což reprezentuje přes 95 % hlavních národů produkujících a spotřebovávajících ropu a zemní plyn.

WPC se snaží hledat  řešení v zásadních  technických,  environmentálních a dalších otázkách spojených s energetickými problémy, a to ve prospěch celého lidstva. V rámci těchto činností tak WPC přispívá k dlouhodobě udržitelnému růstu. WPC nezaujímá stanoviska ke klíčovým tématům jako je ropa a zemní plyn, nýbrž poskytuje fórum, kde se mohou tyto klíčové záležitosti řešit. 

Do WPC jsou zapojeny jak země OPEC, tak i ty, jež nejsou členy OPEC a  jako nestranné fórum má WPC akreditaci Spojených národů.

 

WPC organizuje v tříletých intervlech  Světový ropný kongres, který je místem  pro diskusi v otázkách  ropy i zemního plynu.  Kongresu předchází  12-měsíční kampaň, jejíž výsledkem je výběr země ve které se uspořádá následující kongres. Hostitelem 19. světového ropného kongresu konaného  roce 2008 bylo Španělsko.


Mimo kongresy s tříletým cyklem je WPC pravidelně zapojena do mnoha dalších setkání jako například: WPC Youth Forum (Mládežnické fórum WPC); WPC-UN Global Compact Best Practice Forum (fórum nejlepších globálních praktik - ve spolupráci s OSN), společný workshop WPC/Opec na téma vylučování CO2, snížení flérování metanu a odstraňování znečištění ropou, kalkulace rezerv a zdrojů; regionální integrace; rozvoj infrastruktury a vývoj těžby a využití ropy a zemního plynu v Africe.

 

 

 

Diskuze: Světová rada pro otázky ropy a ropných produktů (WPC)
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 22.8.2008 08:08
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 22.8.2008