Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Partneři sekcíNabídka služeb portáluRegistrace nového uživatele

Podmínky portálu infoenergie

Redakce portálu infoenergie.cz a její spolupracovníci pro Vás připravují následující profesionální informační servis o následujícím obsahu:

Jaké služby zákazník získá registrací?
Základní informace o portále www. infoenergie.azol.cz
Příklad materiálů a informací v registrované složce
Ceny a slevy platné od 1. 1. 2006, způsob objednání a úhrady
Objednávkový formulář
Důležité informace a upozornění k objednávce

SLUŽBY REGISTROVANÝM ZÁKAZNÍKŮM:

Včasné informace o:

 • Změnách a novinkách připravujících se v oblasti úspor energie, technické bezpečnosti výrobků a technologií např. elektrotechnických,
 • stávající i vznikající legislativě Evropské unie a ČR nové zákony, vyhlášky, ČSN, případně jejich změny týkající se úspory energií, stavebních technologií budov a technických zařízení budov např. obory: energetiky, elektrotechniky, Osvětlení,vzduchotechniky a klimatizace, výroby a rozvodů stlačeného vzduchu apod. kdy a kde byly vydány a kde si je můžete objednat nebo koupit?
 • co důležitého zákony, směrnice, vyhlášky a ČSN obsahují?

Zpětné vazby z již realizovaných akcí v oblasti úspor energií?
Například:

 • Druh realizované akce (oprava budovy, výstavba nové, instalace technologie apod.),
 • investiční náklady na realizovanou akci,
 • skutečné i plánované finanční přínosy.

Další informace nutné pro Vaší práci např:

 • Plánování,
 • projektování,
 • realizaci,
 • údržbu a provoz.

Řešení praktických problémů

Odpovědi na řešené problémy

Školící materiály pro lektory

Materiály ke zkouškám odborné způsobilosti případně na certifikaci

Knihovna
fotografií, videí a prezentací řešených aplikací, projektů, technických zpráv, revizních, zpráv apod.

Systém celoživotního vzdělávání
prezentační vzdělávací materiály, pracovní postupy apod?

REGISTRAČNÍ POPLATEK

To vše a mnoho dalších praktických informací Vám může poskytnout náš internetový informační servis za pouhých 1 450,- Kč + 19 % DPH ročně - 12 měsíců od přidělení přístupového hesla (základní poplatek za přidělení přístupového hesla). Podrobněji o platbách viz Ceny a slevy platné od 1. 1. 2006, způsob objednání a úhrady

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PORTÁLE

Portál vznikl v roce 2000 současně s uzákoněním požadavků evropské politiky na úspory energie. Pro veřejnost byl zprovozněn v roce 2003. Portál provozuje skupina energetických auditorů, která byla prověřena ze znalostí státní komisí při ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Portál je řízený redakční radou. Redakční rada spolupracuje s profesory vysokých a středních škol, řídícími i výkonnými zástupci výzkumných ústavů, projektantů, dodavatelů energií, soudních znalců, revizních techniků i státních kontrolních a regulačních úřadů a organizací a dalšími právnickými i fyzickými osobami.
Náš informační systém je nezávislý na komerčních zájmech výrobců a dodavatelů staveb a výrobků apod. Veškeré informace důsledně vycházejí z ustanovení platných právních předpisů a technických norem a jsou podloženy praktickými aplikacemi a jejich fotodokumentací. Viz. Např. galerie zateplovaných panelových budov.
www.infoenergie.azol.cz přináší široké, nejen odborné veřejnosti a studentům možnost kdykoliv získat nejaktuálnější informace o technologiích, projektování, stavbě a montáži , kontrole a dalších činnostech mající vztah k hospodárnému, ekologickému řetězu všech lidských činnosti zejména v technických oblastech.

Portál je tématicky rozdělen do kapitol a je postupně modifikován a rozšiřován o další části např. v roce 2006 bylo provedeno rozšíření o knihovnu podstatně rozšiřující spektrum poskytovaných informací a jako celek tvoří komplexní informační servis součástí informačního servisu jsou například aktuality, diskusní fórum, multimediální mediálni knihovna apod.

- aktuality - včasné a zajímavé informace
- diskusní fórum - reakce, odpovědi ? na odborné dotazy a diskusní příspěvky, je podstatou odborného servisu. Na zaslané odborné dotazy odpovídá zástupce redakce , a to buď sám, nebo ve spolupráci s dalšími odborníky. Dotazy a odpovědi jsou v Diskusním fóru postupně publikovány s tím, že svůj názor, který je rovněž publikován, může vyjádřit každý z návštěvníků portálu.

Internetový informační servis pro je poskytován jako komerční služba. Odborné informace jsou přístupné pouze po zaplacení a přidělení přístupového hesla. Majitelům přístupového hesla pak poskytujeme informační servis.

Registrovaný uživatel portálu www.infoenergie.azol.cz získá ZDARMA:

Právo umístit kontakty a informace o své firmě ve veřejně přístupné části portálu v sekci partneři portálu případně v katalogu hospodárných a ekologicky šetrných výrobků?, pokud PŘI případně i PO registraci písemně sdělí tyto informace na adresu: infoenergie@azol.cz

Možnost do registrované složky, po dohodě s redakcí umístit materiály a informace pro ostatní účastníky registrované složky.

Možnost uveřejnění v Profesních seznamech

 

PŘÍKLAD MATERIÁLŮ A INFORMACÍ V REGISTROVANÉ SLOŽCE

Video
stavba větrných elektráren
Fotogalerie:
Příklady vzhledu zateplení budov a nástaveb v jednotlivých městech ČR
Prezentace
školící materiál pro lektory elektrotechniky z vyhlášky č. 50.
montážní elektrotechnické postupy pro bazény, koupeny, karavany

Projekty
Ekonomika
fotovoltaické elektráreny - konkrétní informace o finančních i energetických přínosech
a investičních cenách:
Příklady konkrétních revizních zpráv elektro
hromosvodů
mateřské školy
plynové kotelny
bytu po rekonstrukci
?.
Technické zprávy
elektroinstalace
stavební
vytápění
Standardy
veřejné osvětlení
Programy ke stažení
formuláře pro revize elektro
formuláře pro odečty elektřiny a kontrolu provozních nákladů

CO JE PLACENÉ a CO REGISTROVANÝ UŽIVATEL(ZÁKAZNÍK) ZÍSKÁ

Neveřejná část (přístupná po uhrazení a přidělení přístupového hesla) obsahuje:

 • informace o odborné způsobilosti elektrotechniků,
 • internetový informační systém pro elektrotechniky,
 • diskusní fórum ? odpovědi na odborné dotazy,

Přístupové heslo umožňuje jeho majiteli využívat informační servis, jehož podstatou mohou být také odpovědi na praktické dotazy.

Internetový informační systém www.infoenergie.azol.cz, jako moderní informační služba, je pro svoji spolehlivost, nezávislost, pružnost a rychlost výhodný zejména pro orgány státní správy a samosprávy, příspěvkové organizace, školy všech stupňů, živnostníky, malé a střední firmy podnikající v oblasti projekce, montáží a revizí a pro provozovatele budov a jejich technických zařízení.

 

Podrobněji o platbách

Základní cena

 • 1 450,- Kč/rok + 19 % DPH ? informační systém využívá jediný pracovník firmy,
 • k základní ceně se připočítává + 230,- Kč/rok + 19 % DPH pro každého dalšího pracovníka organizace, firmy, který využívá informační systém,

Multilicence

 • Obce, města, kraje státní a příspěvkové organizace např. školy, učiliště, firmy nad 500 zaměstnanců za 3 400,- Kč + 19 % DPH ? platí pro neomezený počet uživatelů (tj. pro energetiky pedagogy, mistry odborného výcviku a studenty) na území vzdělávacího zařízení.

Slevy (platí z konečné ceny):

 • 15 % pro stávající zákazníky (tj. zákazníky, kteří již přístupové kódy mají přiděleny a objednají si jeho prodloužení o dalších 12 měsíců) a to v případě platby za hotové. Sleva platí pouze pro objednávku zaslanou a uhrazenou v době platnosti stávajícího přístupového hesla,
 • 20 % pro autorizované inženýry a techniky, energetické auditory - členy asociace energetických auditorů, revizní techniky, organizace s multilicencí, kteří doloží kopii osvědčení a mají uhrazený členský příspěvek na příslušný rok

 

Způsob objednání a úhrady

Přístupové kódy je možno objednat písemně poštou na adresu AZOL s.r.o., Mlaty 8, 642 00 BRNO, e-mailem (infoenergie@azol.cz) nebo on-line formulářem. V objednávce je třeba uvést, jakým (jedním z níže uvedených) způsobem bude úhrada provedena:

 • složenkou, na základě zálohové faktury, kterou zašlete peníze na účet naší firmy.
 • převodním příkazem na účet ,konstantní symbol 0308, na základě zálohové faktury.


V těchto případech bude po zaplacení zaslán daňový doklad včetně povolení přístupu do portálu na zaplacené období.

Objednávka

Registrační formulář najdete v Registrace nového uživatele. Registrační formulář je současně závaznou objednávkou.

Důležité informace a upozornění k registračnímu formuláři.

 1. Registrační formulář je možné vytisknout a zaslat na adresu AZOL s.r.o. Mlaty 8. 642 00 Brno,
 2. Pokud v objednávce nebude uveden požadovaný způsob úhrady, povolení přístupu bude zasláno na dobírku.
 3. Při zaslání povolení přístupu na dobírku se ke konečné ceně za objednané služby vždy připočítává poštovné podle platného tarifu.
 4. Pokud při zaslání povolení přístupu na dobírku bude zásilka vrácena a zákazník bude chtít heslo zaslat znovu, bude mu vystavena zálohová faktura a cena za objednané služby bude zvýšena o 10 %.
 5. Přístupové kódy obsahují čas jejich platnosti. Pokud je zákazník včas ? před uplynutím zaplaceného strojového času neprodlouží (neaktualizuje) o další období např. roční, opětovným uhrazením příslušného poplatku, po uplynutí jeho platnosti bude přístup, formou zadání těchto kódů automaticky, znemožněn.
 6. Přidělené přístupové kódy budou aktivní po dobu 12 měsíců ode dne přidělení. V průběhu tohoto období si provozovatel z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo přístupové kódy změnit, o čemž budeme jeho majitele včas informovat.
 7. Pokud bude zjištěno, že majitel přístupového hesla své heslo poskytl jinému uživateli portálu, bude mu přístupové heslo zrušeno bez nároku na vrácení poplatku.

Našim cílem je poskytovat našim zákazníkům a uživatelům portálu www. infoenergie.azol.cz stále více informací, které jim mohou pomoci při řešení každodenních i občasných problémů po dobu 7 dnů v týdnu a 24 hodin denně.

Diskuze: Podmínky portálu infoenergie
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 15.1.2007 15:02
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 12.1.2007