Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Podporují programy SFŽP na rok 2008 opravdu úspory energie?

TČ a peníze
TČ a peníze
Dlouho očekávané podmínky pro získání státní finanční podpory  pro instalaci obnovitelných zdrojů energie fyzickými osobami byly vyhlášeny 21.března 2008.

 

Směrnice ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze státního fondu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na rok  2008  ve svých přílohách o proti roku 2007 značně snížila oblasti  podpory pro možnost využívání  netradičních zdrojů  a  obnovitelných zdrojů energie.

 

Doposud platné přílohy I, výše uvedené směrnice, končí  ke  30.dubnu  2007. Nahrazuje je nový dokument  Příhohy II, který obsahuje podporu  pro úspory energie pouze ve třech oblastech. 

 

1. v programu   1.A.a.  je  dána "zelená" kotlům na biomasu, který nahradí původní kotel na pevná, fosilní paliva. Dotace se nevztahuje na: krby, kachlová kamna,krbové vložky, kombinované zdroje tepla(kotle) umožňující spalovat jak biomasu tak pevná fosilní paliva, otopnou soustavu,otopná tělesa).

 

2. v programu 1.A.b-solárni systémy na teplou vodu a 1.A.c solární systémy na přitápění a teplou vodu  jsou podpořeny sluneční(solární) systémy pro přitápění a celoroční ohřev vody.  Jedná se především o instalace slunečních, tepelných kolektorů které, nezámrznou kapalinou předávájí získané teplo absobční plochou kolektoru ve výměníku ohřívané technologické vodě. Jedná se především o  kolektory s vakuovými kolektory, které dosahují vyššího energetického zisku po delší období než kolektory klasické.

 

3.v programu 4A se rozhodl stát podpořit instalaci tepelných čerpadlel sloužících k vytápění rodiných domů a bytů pro fyzické osoby, ale jen v případech, kdy TČ nahradí  původní zdroj na pevná fosilní paliva (tj. kotel na uhlí).  Při realizaci tepelných čerpadel voda-voda se podporuje také provedení zemních vrtů, či plošných kolektorů. Pokud instalace tepelných čerpadel vyvolá nutnost posílení elektrické přípojky, přípojka ani následná elektro revize předmětem dotace není.  

 

Všichni, kteří očekávali zavedení podpory pro  instalaci systémů na přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii jsou jistě zklamáni.  Položmě si tedy alespoň otázku pro koho je určen  zákon č. 180/2005  o podpoře výroby elektřiny  z obnovitelných zdrojů? 

 

 

Všechny dotace se poskytují na již realizovaná díla, takže začínající stavebníci nemají nárok na podporu před realizací, ale nejprve musí vynaložit  na realizaci úsporného opatření a instalaci OZE  vlastní finanční prostředky v plné výši a teprve po realizaci se mohou následně pokusit o získání státní dotace.

 

 

Výše přímé finanční podpory činí:

a)  pro programy 1.A.a až 1.A.c  maximálně 50%  z
     celkových uznatelných nákladů, maximální výše dotace na
     jednu akci činí 50 tis. korun.  

 

b) pro probram 4.A  maximálně 50%  z celkových uznatelných 
    nákladů. maximální výše dotace na jednu akci činí 60 tis.
    korun.  

 

c) pro investiční akce uvedené v odstavci a a b platí, že stát
    podpoří také vypracování energetického auditu do výše 50%
    maximálně však 3 000 Kč na jeden audit.

 

 

V podmínkách je však  také stanoveno, že státní fond životního prostředí má právo změnit procentuální (%) výši podpory a finančního objemu dotace v rámci daného programu.

 

 

Diskuze: Podporují programy SFŽP na rok 2008 opravdu úspory energie?
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 9.6.2008 16:06
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 26.3.2008