Přeskoč navigaci

 Hospodaření energií 

Infoenergie

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

JAK POŽÁDAT O VÝPIS DOB POJIŠTĚNÍ PRO STAROBNÍ DŮCHOD?

Upozornění
Upozornění
Ke dni 31.12.2005 zanikla povinnost organizací požádat pro své zaměstnance nejpozději dva roky před dovršením nároku na starobní důchod o výpis z dob pojištění z evidence ČSSZ v rámci předstihového řízení. Od 1.1. 2006 mohou občané sami požádat českou správu sociálního zabezpečení (Odbor správy údajové základny) o zaslání informativního osobního listu důchodového připojištění. Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok.

Informační list zašle ČSSZ občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (zákon č. 582/991 Sb. §40).

ŽÁDOST MUSÍ OSAHOVAT: Jméno a příjmení, Rodné číslo, Rodné příjmení a adresu na kterou bude informativní list odeslán.

Doba pojištění Osob Samostatně Výdělečně Činných (OSVČ) je je evidována příslušnou obvodní (jihlavskou, brněnskou, pražskou, znojemskou, hodonínskou......) správou sociálního zabezpečení. Do centrální databáze ČSSZ jsou údaje o tomto pojištění zasílány zpravidla po uplynutí 1 až 2 kalendářních roků po odevzdání Přehledu o výši příjmů a výdajů za příslušný kalendářní rok, popřípadě při uplatnění žádosti o důchod. Potvrzení o této době vydává na žádost příjemce příslušná obvodní správa sociálního zabezpečení. Obdobný režim platí i u osob účastných dobrovolného pojištění.

Chybějící dobu pojištění ČSSZ pro informativní osobní list důchodového pojištění nedošetřuje. Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává obvodní nebo Pražská správa sociálního zabezpečení, popřípadě Informační kancelář ČSSZ.

Redakce infoenergie.cz

Diskuze: JAK POŽÁDAT O VÝPIS DOB POJIŠTĚNÍ PRO STAROBNÍ DŮCHOD?
2006-06-02 09:59
2006-08-15 22:18
2006-08-15 23:33
2006-08-16 01:00
2006-08-16 01:24
2006-08-16 01:25
2007-07-02 08:08 Lada Srbová

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 12:51
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 11.5.2006