Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

30% základ pro výpočet daně pro vybrané osoby samostatně výdělečně činné

V nejbližší době se v oblasti živnostenského podnikání očekává výrazná změna, kterou má být zvýšení stávajícího paušálního 25% procentuálního podílu odpočtu z celkového příjmu osob samostatně výdělečně činných (dále OSVČ). Pozměňovací návrh na toto téma by měl být ke schvalovacímu řízení do poslanecké sněmovny předložen do 21.10.2005.

Očekává se, že návrh by měl řemeslným odborníkům, pracujícím na živnostenský list, usnadnit zpracování jednoduchého účetnictví. Opraváři, elektrikáři nebo cukráři tak mají naději, že si budou moci od roku 2006 odečítat ze svých příjmů až 70 procentní paušální výdaje proti dnešním 25 procentům. Původní vládní návrh týkající se přibližně 1,2 miliónů osob uvažoval s možností paušální výdaje odepsat v maximální výši 50%.

V zemědělství u osob samostatně výdělečně činných návrh předpokládá s možností odečtení nákladů ve výši 80%. Ostatní osoby samostatně výdělečně činné budou zřejmě moci využít, podle druhu profese, výdajové paušální odečty v rozmezí 30 až 50 procent. Význam této úpravy pro OSVČ spočívá zejména ve zjednodušení administrativního systému účetnictví a dokladové evidence. Po přijetí pozměňovacího návrhu tak bude stačit provést od celkových prokazatelných příjmů odečet povoleného procenta výdajů a z takto vypočteného o základu odvést daň. Tímto řešením by zcela odpadlo uschovávání všech dokladů o výdajích a nejistota, zda mohou některé položky zahrnout do nákladů. Zjednoduší se také složitý vypočet daně. Podle zpracovatele bude zvýšení procentní míry znamenat výrazné zjednodušení administrativy jak pro podnikatele, tak pro daňovou správu. Stejný názor zastávají podle zpráv v mediálním prostředí také zástupci podnikatelů.

Diskuze: 30% základ pro výpočet daně pro vybrané osoby samostatně výdělečně činné
2006-08-15 22:36
2006-08-15 23:36

  Poslední aktualizace: 30.11.2006 09:34
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 19.10.2005