Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
Ekonomika a financování projektů

Možnosti státních podpor pro instalaci kogeneračních jednotek s pyrolýzním agregátem(dřevoplyn)

Společná výroba tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů je zahrnuta do všech dostupných dotačních titulů. Vzhledem k výši investic tato technologie vyhovuje požadavkům strukturálních fondů EU ? OPPP.

Rozdělováním státních podpor, které jsou poskytovány až do výše 40 % investičních nákladů, Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo:

  • Českou energetickou agenturu (ČEA)
  • Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Posledním a vzhledem k obhospodařovanému balíku peněz v řádech miliard korun nejperspektivnějším dotačním titulem je Operační program průmysl a podnikání 2004 ? 2006 (OPPP).

Dne 12.5.2004 bylo ministerstvem průmyslu a obchodu ČR vyhlášeno 11 programů K podpoře energeticky úsporných celků je možné použít program 2.3 Energetika

Cílem opatření je podpora efektivního a úsporného nakládání s energií v průmyslu a podnikání České republiky. Důraz je kladen na zvyšování účinnosti v procesech přeměny energie, jako jsou např. elektrárny, teplárny, kotelny nebo rozvodné sítě. Dále jsou podporovány technologie a procesy snižující energetickou náročnost ve výrobě a podnikání, tj. např. zavádění energeticky méně náročných strojních zařízení, efektivnějšího vytápění a rozvodů energie atp. Důležitou součástí je podpora technologií využívajících obnovitelné a druhotné zdroje energie. Finanční podpora se pohybuje kolem 40% oprávněných nákladů na realizaci projektu. Realizací programů OPPP je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu Implementaci strukturálních fondů OPPP zajišťuje agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a již zmiňovanou Českou energetickou agenturou a agenturou CzechTrade.

Mgr. Radovan Šejvl

Diskuze: Možnosti státních podpor pro instalaci kogeneračních jednotek s pyrolýzním agregátem(dřevoplyn)
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 24.5.2006 17:06
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 28.12.2004