Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera
 
Design zateplení
 
 
Panelové domy
 

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 


Budovy

ZATEPLENÍ = DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN?
Zateplení domu může přinést úspory tepla, ale v případě požáru může být toho tepla až příliš. Viz odkat v textu.
 

Víte kde ušetřit peníze?
Infoenergie tel. 739 907 778 Vám poradí ,že i levný barevný snímek z termokamery majiteli budovy napoví proč platí za energie více než by musel. Měření odhalí chyby konstrukce domu.Kde pořítíte měření nejlevněji vám řekne následující článek.
 

Jak postupovat v 1 čtvrtletí r.2013 při realizaci energetického průkazu budov (PENB) ?
Odpověď je jednoduchá v souladu s paltnou legislativou zákonem č.406/2000 Sb. vč. novel a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
 

Asociace auditorů: - kdo bude kontrolovat realizaci PENB
Základní odpovědi o realizaci a kontrole přeseda asociace energetických auditorů
 

Skončí státní dotace pro realizaci úsporných opatření ZELENÁ ÚSPORA po volbách r.2010?
PODPORA SKONČILA !! V KRAJI VYSOČINA se v zářiových týdnech r. 2010 nesou informace, že program Zelená úspora SKONČÍ po komunálních volbách. Tyto informace chodí z Prahy a také z MŽP a SFŽP. Jak to tedy s dotacemi bude? Článek obsahuje odpověď SFŽP
 

Vodní bitka o zákazníka
V současné době se studená voda dopravuje ke spotřebiteli dvěma způsoby. Jednak jako voda balená v plastovým ekologicky nerecyklovatelných lahvích a jednak čersvá voda dopravovovaná až na stůl spotřebitele aquavodem. Která voda je kvalitnější?
 

Reality a energetický certifikát budov
Ceny paliv a energie neustále rostou a stávají se nejvýznamějšími položkami v rodinných i firmeních rozpočtech. Proto lze na realitních trzích brzy očekávat nárůst cen budov s nižší spotřebou energie, které budou patřit do vyšších energetických tříd.
 

Tarif COMFORT ČEZ a.s. finanční přínos nebo ztráta českým domácnostem?
ČEZ připravil jednoduchý trik, kterým vydělá stovky miliónů ročně. Ty pochopitelně nevytáhne z nikoho jiného než z občanů České republiky. Trik je velice jednoduchý.
 

Teplo z některých centrálních zdrojů v ČR je předražováno
Tepelná energie dodávaná do bytových domů, škol, nemocnic a dalších budov z centrálních zdrojů tepla (CZT) je v některých oblastech České republiky nelegálně předražována až o desítky procent, konstatují ve své zprávě poslanci.
 

$Ekonomicky a energeticky efektivní vytápění teplovzdušným krbem
Vzhledem k rostoucím cenám paliv a energií, stále více domácností řeší problematiku vytápění a hledá co možná provozně nejekonomičtější systémy. Jedním z technických řešení může být doplnění klasického systému ústředního vytápění o centrální
 

Energetický štítek budovy

Nízkoenergetický dům Podolí
Projekt nízkoenergetické, plně ekologické budovy byl realizován v obci Podolí. Jedná se o experimentální dům, který předběhl dobu a obsahuje dnes všechny známé a prakticky využitelné OZE, snadno aplikovatelné na kterýkoliv rodinný dům
 

$ Modernizace bytového jádra - fotoreportáž
Dnes již má mnoho panelových domů zmodernizovanou původní koupelnu.Těm, kteří se k přestvavbě chystají mnohé napoví fotoreportáž z realizace představby bytového jádra panelového domu,kterou pro své registované čtenáře připravila redakce infoenergie.cz
 

Podporují programy SFŽP na rok 2008 opravdu úspory energie?
Dlouho očekávané podmínky pro získání státní finanční podpory pro instalaci obnovitelných zdrojů energie fyzickými osobami byly vyhlášeny 21.března 2008. V článku čtenáři naleznou základní informace o podporách. Pro mnohé jsou zklamáním.
 

$ Jak ušetřit náklady za elektřinu při výměně nebo koupi bytu?
Energetičtí auditoři se specializací elektro i revizní technici elektro poskytnutím správných informací ušetří obyvatelům při koupi bytu převodu bytů lidem až desítky tisíc korun poskytnutím informací z následujících třech oblastí:
 

Ekokolgické daně zvýší náklady domácnostem na venkově až o 15%
Ekologická daň je součástí zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů. Podle tohoto zákona vláda zvýhodňuje jako nejekologičtější zdroj energie zemní plyn a znevýhodňuje vytápění tuhými palivy.
 

Výtahy a bezpečnost
V Litvínově se zřítil z výšky 12,5m (5.poschodí) osobní výtah s mužem a jeho čtyřnohým přítelem. Muž pád se zraněním a šokem pád přežil.
 

Stanovisko Inspekce práce ke kontrolám a revizím elektrických přenosných spotřebičů
V červnu roku 2007 byly novelizovány elektrotechnické normy ČSN 33 1600 a 33 1610, které řeší problematiku bezpečnosti elektrických přenosných spotřebičů a elektrického přenosného nářadí a periodické ověřování jejich bezpečného používání. Z norem byly
 

$ Je ochrana budov před bleskem aktivním hromosvodem bezpečná?
Úder blesku zapálil střechu novostavby hotelu chráněnou aktivním hromosvodem tzv. pulsarem. Na štěstí nikdo neutrpěl smrtelná ani jiná zranění. Předběžná škoda činí přibližně 300 tisíc korun. Další podrobnosti a fotografie viz článek
 

$ Ekologické úspory tepla a jejich energetický a finanční přínos
V současné době se panelové domy zateplují převážně polystyrénovými deskami, které se lepí na obvodové pláště budov. Většina občanů ČR neví, že existují ekologičtější materiály, mající stejné účinky. Jedním z nich je i materiál
 

Úsporné infratopení
Klasický způsob vytápění rozlehlých a vysokých místností například otopnými tělesy bývá neúměrně finančně náročné. Zejména v případech, kdy nainstalovaný otopný systém není optimální z hlediska udržení požadovaných teplot v pracovní zóně nebo neodpovídá v
 

Revize spotřebičů bez revizního technika = vysoká finační sankce
V současné době se na redakci infoenergie.cz stále častěji obracejí osoby s dotazem, kdo může provádět revize elektrických spotřebičů. Podle stávajících elektrotechnických předpisů elektrické přenosné spotřebiče a nářadí kontrolovali:
 

$ Tisíce korun za teplo ušetří úsporný dům
Kolik peněz za energie a teplo bude uživatel domu platit po celou dobu života ovlivní již způsob architektonického návrhu domu, budovy. „Vhodné je především minimalizovat potřebu tepla pro vytápění a to v praxi znamená pořídit si
 

$ Jaké parametry musí vykazovat obvodové konstrukce RD a bytových budov?
Tepelně-technické vlastnosti stavebních materiálů se rozdělují na hodnoty požadované a hodnoty cílové. Požadované parametry musí být dodrženy vždy při rekonstrukci nebo výstavbě nového bytu. Hodnoty uvádí následující tabulka:
 

Hospodárné regulace
Mezi provozně nejvýznamnějí hospodárné regulace teploty místností patří regulace typu Individual Room Control (dále IRC) (volně přeloženo individuální pokojová kontrola (regulace)). Dnes již každý ví, že pro dosažení úspor provozních nákladů a k jejich
 

Zvýšená bezpečnost staveb - hromosvody slaví v Čechách 230 let svého vzniku.
První funkční bleskosvod, jak se podle ČSN EN 603305 (soubor elektrotechnických norem pro ochranu před bleskem) nazývá hromosvod byl na území ČR instalován profesorem Josefem Klinkošem na zámecké sídlo rodu Nosticů již v roce v roce 1775. V Praze
 

Bezpečná elektroinstalace v budovách
Ochrana zdraví a majetku před nebezpečnými účinky umělé (vyrobené) a přírodní (atmosférické výboje - bouřky) elektřiny je hlavním cílem při provádění revizí elektrotechnických rozvodů, předmětů a bleskosvodů (hromosvodů). Elektrickou i požární bezpečn
 

Elektrické teplo, požáry a minimalizace rizik

Elektrotechnici HK-ČR na návštěvě u výrobce elektricky bezpečných komponentů
Ve dnech 19. a 20.dubna 2006 byl sekcí elektrotechniků jižní Moravy (SEJM) realizován dvoudenní pracovní seminář na téma ?Ochrany, pospojování a proudové chrániče" pro členy elektrotechnické sekce Hospodářské komory ČR a další zájemce z řad podnikatelů.
 

Myší tango
Jak jinak, než pouze dvěma výstižnými slovy vyjádřit nežádoucí myší návštěvu v elektrické zásuvce typu TANGO? V tomto článku nebudeme polemizovat nad kvalitou zásuvek TANGO či nad mrštností drobných hlodavců. Článek si klade za cíl
 

Bezpečné omezení zamlžování oken
V domácnostech (zejména v kuchyních, koupelnách, prádelnách) se, za určitých teplotních a vlhkostních podmínek, mohou skla oken zamlžovat (potit) a může na nich zůstávat i pára, která kondenzuje (sráží se) do kapek a stéká po skle na rámy okenní
 

Kolik energie je možné ušetřit zateplením panelového domu?
Zateplování obytných budov, v zemích mírného a chladného zeměpisného pásma EU (EVROPSKÁ UNIE) je, energetickým hitem počátku 21. století. Stavební a technologická oprava bytového fondu přináší mimo výrazných úspor energie, prodloužení živ
 

Úspory elektřiny v elektroinstalaci obytných budov
V každé elektroinstalaci je celá řada spojů a při jejich spojení vzniká elektrický odpor, který je příčinou ztrát. Tyto ztráty zvyšují spotřebu elektřiny a proto by mělo být snahou elektrotechnických odborníků, projektantů i montážních firem omezit ztrá
 

Účinnost solárních fotovoltaických panelů se rychle zvyšuje
Fotovoltaický jev byl objeven v první polovině 19. století konkrétně v roce 1839 francouzským fyzikem Becquerelem. K jeho praktické aplikaci však došlo až v roce 1954, kdy byly v Bellových laboratořích v USA vyvinuty první solární fotovoltaické (FV) č
 

Regenerace panelových domů a úspory tepla - v Brně - Líšni
Rozhodnutí Městské části Brno-Líšeň o zahájení celoplošné regenerace obecních panelových domů předcházela dlouhá jednání a složitá rozhodování. Nemalá finanční částka, která do této realizace byla vložena, začíná nést své ovoce.
 

JE NÁKUP ELEKTŘINY po privatizaci energetiky SNADNĚJŠÍ A PŘEHLEDNĚJŠÍ? "ČÁST1"
Pod pojmem privatizace je možné si představit realizaci základní myšlenku převodu společného vlastnictví výrobních a ostatních prostředků do vlastnictví soukromého a snahu o vytvoření konkurence i v oblastech tvz. přirozených monopolů.
 

Hospodárné palivo pro klasická i krbová kamna
Pro zatápění (podpal) se v klasických kamnech používá nejčastěji dřevěných třísek(štěpek). Po dostatečném rozhoření ohně se přikládá kusové dřevo, později pro prodloužení doby hoření a zvýšení výhřevnosti se přikládá kamenným uhlím. Mimo tohoto paliva
 

Kontrola úniku vody v bytech i organizacích
Cena studené vody se v posledních letech trvale zvyšuje. Často se ve sdělovacích prostředcích dozvídáme ekonomické informace typu: Pokud budeme užívat vodu hospodárně její cena se bude zvyšovat.
 

Úspory energie v chalupách a na chatách.
Pokud se chce majitel chaty nebo chalupy zaměřit na úspory energie, může volit dva realizační směry. Prvním směrem je realizace úsporných systémů technických zařízení budov (úsporné vytápění a klimatizace, elektroinstalace, hospodárné osvětlení případně
 

Stmívat osvětlení znamená šetřit
Pojem ?Stmívač? je obecný pojem pro regulátory intenzity osvětlení. K základním přednostem stmívačů patří především možnost nastavení potřebné intenzity umělého osvětlení v místnosti, na pracovní ploše apod. podle aktuálního požadavku na zrakový výkon. S
 

Ceny energie pro domácnosti budou od 1.1.2006 opět vyšší
V minulém století byl většině občanům jasný a srozumitelný nákup energetického zboží. Jeden produkt (elektřina) byl spotřebitelům prodáván v různých sortimentech s cenami odpovídajícím odebranému množství ovlivněného dobou výroby (denní a n
 

Jak zjistit úsporu peněz po zateplení budovy a výměny oken?
Dodavatelé těchto technologií ve svých nabídkách operují mimo jiné argumenty úpory paliva (energie) a dobou návratnosti.
 

Kudy uniká z budovy nejvíce tepelné energie?
Z energetických auditů budov a termovizních měření úniku tepla z budovy vyplývá, že poměrně značné množství tepla z budovy uniká přes konstrukční výplně (okna a dveře) osazené v obvodovém plášti budov. Výše této ztráty
 

Systém pro teplovzdušné vytápění v nízkoenergetických rodinných domech
Systém teplovzdušného větrání s rekuperací vzduchu (v zimním období se využívá tepelných zisků z domu a ze slunečního záření) je z pohledu hospodaření energií přínosný, zejména v kombinaci se zimní zahradou
 

Orientační náklady na realizaci vybraných energeticky úsporných opatření
Jedna kapitola ze závěrečné zprávy z energetického auditu má podle vyhlášky č. 213/2001 Sb. specifikovat souhrn možných opatření pro využití eventuelně zjištěného energetického potenciálu budov. V následujících řádcích naznačujeme příklady možných
 

Desing zateplených domů

0 ZELENÉ FASÁDY $

Boskovice

Brno - Líšeň r.v. 1980 (130606)

BRNO- Juliánov (r. 1997) $

Brno-Grohova r.v. 1921 (17507) před a po realizaci $

Brno-Horní Heršpice

BRNO-Žabovřesky

DOLNÍ KOUNICE (U Brna) JMK

Hradec Králové Slezké předm.

Jičín

Jihlava - Březinovy Sady

Jihlava - Na Dolině $

JIHLAVA- Na slunci

Kolín

Kroměříž

PARDUBICE $

Polička

Sasov (u Jihlavy)

TŘEBÍČ - lokalita Lidická

TŘEBÍČ - lokalita Obr. Míru $

TŘEBÍČ - Restaurace DON

Velká Bíteš

Žďár nad Sázavou - lokalita Purkyňova

Vysoká vypínací rychlost jističů záruka Vaší bezpečnosti
V letošním roce (2005) se na trhu objevují, jako elektrotechnická novinka na českém trhu, elektrické přístroje jejichž doba odpojení vadné části elektrického zařízení se pohybuje pod hranici 5 ms, které
 

Podle energetických odborníků lidé na šetří na stavbě domu, pak doplácí na energie
Podle energetických odborníků se lidé stále snaží stavět rodinné domy co nejlevněji. Bydlení se jim pak prodražuje kvůli velkému úniku tepla. Vyšší náklady na dobře projektované a zateplené domy se vrátí během deseti až patnácti lety.
 

Energetický management

Energeticky aktivní a pasivní budovy

Větrání budov

Energie větru společně s komínovým efektem může nahradit elektrické ventilátorky

Elektrické vytápění budov

Zateplovací materiály a jejich použití k hospodárnému využití energie

Vnější systémy zateplení obvodového zdiva

Doporučené hodnoty vnitřních teplot a relativní vlhkosti vzduchu v interiérech budov podle ČSN 060210

Vady obvodových konstrukcí

  Poslední aktualizace: 24.9.2009 11:54
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 22.1.2004