Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

Elektřina by mohla v roce 2010 zdražit více než o 20% říkají prognózy distributorů

V roce 2009, po prezentaci energetického průzkumu ČR energetickou komisí vedenou profesorem Pačesem zaznělo, že  v cenotvorbě elektřiny jsou tak velké rezervy, že by mohla její cena být snížena až o  30% je překvapující, že naopak  se v roce 2011 očekává v průměru až 23% zdražení elektřiny (18% domácnosti a 27% průmysl).  Je to o to více překvapující, když  je plánována výstavba nového jaderného bloku, z nehož proudící elektřina,  může celkovou výrobní cenu elektřiny v energetickém  mixu výrobních zdrojů, výrazně snížit.   

Pokud  by bylo realizováno avizované 30% snížení ceny  elektřiny dnešní plánované 22% navýšení ceny by nemuselo být tak dramatické,  jako se očekává, a to   v době,  kdy je kromě  realizace úspor nezbytně třeba  zvýšit růst HDP.  Proto je  plánování zvýšení prodejní ceny  elektřiny více než riskantním krokem, který může naopak mnohé firmy podílející se na tvorbě HDP přivést až ke krachu a místo růstu HDP lze očekávat jeho pokles.  

Dnes se všeobceně soudí, že na zdražování elektřiny nese hlavní vinu  výkupní cena elektrické energie  vyráběné v obnovitelných zdrojích energie, ale není to tak dávno co se všeobecně soudilo, že cena elektřiny musí vzrrůst na úroveň  prodejních cen  elektřiny obvyklých v  západní Evropě.  Vzhledem k tomu, že   není stanoven  cenový strop, na kterém by se ceny elektřiny měly ustálit a kolem něj oscilovat lze předpokládat, že i v budoucnu, díky rostoucí poptávce, bude cena elektřiny vzrůstat a  společnost bude hledat další zdůvodnění pro její růst.

V budoucnu by měla výkupní cena elektřiny výrazně klesnout a to až o 50%. Avšak tento krok povede k prodloužení doby návratnosti  vložených finančních prostředků do  slunečních elektráren a  tím k pozastavení jejich výstavby a to v době, kdy dobosud nebyla naplněna stanovené kvóta výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou se ČR zavázala  EU naplnit. Je to riskantní krok, který může v budoucnu vést k placení  penále za nesplnění limitů  výroby z OZE a tím přispět k již tak enormní zadluženosti ČR.

 

 

 

 

 

     

 

 

Diskuze: Elektřina by mohla v roce 2010 zdražit více než o 20% říkají prognózy distributorů
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 24.11.2010 13:18
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 30.8.2010