Přeskoč navigaci


 Hospodaření energií 

Oblast:  OBCHOD ENERGIÍ |  ELEKTŘINA |  ROPA |  ZEMNÍ PLYN |  TEPLO |  PEVNÁ PALIVA |  BIOMASA |  VODA |  OZE |  NZE |  REGULACE |  KNIHOVNA |  BUDOVY |  KONFERENCE |  PREZENTACE |  VOLNÁ MÍSTA

Místo pro reklamu partnera

 
Přihlášení (Nový účet)
 
 
Jméno:
Heslo:
 
OZE

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 2,1 MW - ROZŠÍŘENÍ FVE v Dubňanech

FVE Dubňany 10_2008
FVE Dubňany 10_2008
 Firma  SLUNETA s.r.o.  dodavatel FVE (fotovoltaické elektrárny) v posledních zářijových dnech roku 20087 uvádí  do provozu 2. etapu  fotovoltaické elektrárny  o výkonu 2,1 MW v Dubňanech. Exurze  tohoto zdařilého díla  bude  veřejnosti umožněna  dne 30.10.2008 ve 13.00 hod.

Zařízení  FVE  je určeno k výrobě elektrické energie a to přímou přeměnou slunečního záření na elektrický třífázový proud, s tím že tento ekologický obnovitelný zdroj vyrobí  elektrickou energii v plánovaném množství  2 244 kWh/rok. 

 FVE   nepracuje v ostrovním provozu, ale je připojena přes transformátor do distribuční elektrické sítě vn (vysoké napětí), provozovanou energetickou společností  E.ON Distribuce a.s..

Celková hrubá (prostá) návratnost investičních prostředků  stavby FVE byla vypočtena na 7,2 roku, v kombinaci s financováním od bank je to 11 let. 

Tento výrobní zdroj elektřiny, který je  v současné době výkonově největším zdrojem svého druhu na území ČR, vyrábějící čistou elektrickou energii  ze slunečního záření je zasazen do průmyslové oblasti města Dubňany - Horní Huť,  v blízkosti  již realizované stavby FVE SLUNETA - 660 kWp - z roku 2007.

Celkově je osazení vhodně navázáno na starší průmyslové areály v okolí a přispívá k oživení výroby a růstu pracovních příležitostí v donedávna chátrajícím území. Tato lokalita, podledle sluneční mapy ČR, vykazuje dlouhodobě nejvyšší podíl intenzity slunečního záření, které je dokladovatelné  i praktickým měřením intenzity  dopadajících slunečních paprsků na fotovoltaické panely stávající elektrárny.

Firma SLUNETA s.r.o. využila při projektování díla již zkušenosti z předchozí poměrně významné elektrárny a pozemek o velikosti 7 ha osadila pevnými řadami solárních panelů v souladu s měniči napětí.

Toto rozhodnutí vyplynulo z konfigurace pozemku, kde dochází ke křížení dvou větví vysokého napětí a kde by umístění polohovacích jednotek, tzv. trakerů bylo neefektivní.  Jako novinka zde byly nasazeny nové měniče napětí,  každý o výkonu 33 kW,  čímž došlo ke zmenšení počtu původních jednotlivých zdrojů. Díky kvalitnímu krytí IP tyto měniče  tyto bylo možno umístit do venkovního prostředí. Tímto elekgantním uspořádáním klesla náročnost obsluhy na vyhodnocování dat při zachování stávající jednoduchosti systému.

Provoz sluneční elektrárny budou zajišťovat 2 pracovníci převážně v oblasti úprav ploch pozemku neboť vlastní technologie nevyžaduje aktivní denní údržbu a nikterak nezasahuje do vlivu na okolní prostředí.

Z hlediska bezpečnosti je prostor FVE  monitorován nepřetržitě kamerovým systémem  a video signál  spolu s  energetickými informačními daty o je  přenášeno i internetovou sítí k dalšímu zpracování.

Vlastní stavba FVE - Dubňany 2 byla zahájena přípravnými pracemi v 06/2008, v současné době probíhají ověřovací zkoušky a elektrárna je již napojena na elektrickou síť.

Na projektu a výstavbě elektráren se kromě generálního dodavatele-firmy SLUNETA s.r.o. podílela významnou měrou  i  firma SCHÜCO INTERNATIONAL KG-dodavatel technologií. Právě toto spojení garantovalo investorovi jistotu dodávky a kvalitativní úrovně komponentů. Firma SCHÜCO je na trhu známa jako spolehlivý systémový dodavatel komponentů z oblasti solární techniky, tedy nejen panelů, ale i měničů SMA a SCHÜCO, konstrukcí a instalačního materiálu. 

 

Mezi další plánované a probíhající akce firmy SLUNETA s.r.o. patří např. vybudování polohovací instalace o výkonu 1,4 MW s částečným zprovozněním již tento rok a řada dalších instalací v řádu 10 MW s pevnými řadami.

 

Společnost SLUNETA s.r.o. na základě svých předchozích aktivit získala vynikající renomé u finančních institucí, financování projektu proběhlo přesně podle dohod bez jediného dne zpoždění.

 

Autor: paní Bednářová

 

Stavba FVE byla financována společností Raiffeisen - Leasing, s.r.o.

Diskuze: FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 2,1 MW - ROZŠÍŘENÍ FVE v Dubňanech
Diskuze neobsahuje žádné příspěvky.

  Poslední aktualizace: 3.2.2010 13:47
Připomínky, nápady, kritiku v této sekci posílejte na
infoenergie@azol.cz
® Henergie 25.9.2008